အေကာက္ခြန္ပုံစံသစ္ေတြနဲ႔ ကားဝယ္စီးႏိုင္ဖုိ႔ ေဝလာေဝးဆဲ ဘဝမ်ား

အေကာက္ခြန္ပုံစံသစ္ေတြနဲ႔ ကားဝယ္စီးႏိုင္ဖုိ႔ ေဝလာေဝးဆဲ ဘဝမ်ား
March 9, 2017 Asian Fame

12:05 pm
အေကာက္ခြန္ပုံစံသစ္ေတြနဲ႔ ကားဝယ္စီးႏိုင္ဖုိ႔ ေဝလာေဝးဆဲ ဘဝမ်ား
၂၀၀၁ ေမာ္ဒယ္တုိယုိတာ (၀ွစ္) တစ္စီးတင္သြင္းရာတြင္ မူလကားတန္ဖုိးမွာ မူလကားတန္ဖုိးမွာ အခြန္စုစုေပါင္း၏ (၂၃) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းျပပုံ

၂၀၀၁ ေမာ္ဒယ္တုိယုိတာ (၀ွစ္) တစ္စီးတင္သြင္းရာတြင္  မူလကားတန္ဖုိးမွာ အခြန္စုစုေပါင္း၏ (၂၃) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းျပပုံ

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည့္ အခြန္ပံုစံသစ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္လာႏုိင္ၿပီး ကားဝယ္စီး ႏိုင္မည္႔သူအေရအတြက္ကို ေလ်ာ့ က်သြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကားတင္သြင္း ေရာင္းခ်သူမ်ားက ေဝ ဖန္ေျပာဆို ေနၾကသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒအရ လူတစ္ဦးခ်င္း ဖရီးပါမစ္ျဖင့္ တင္သြင္းမည္ဆိုပါ က ၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၆၊ ၂ဝ၁၇ ေမာ္ ဒယ္ ဘယ္ေမာင္း အမ်ိဳးအစား ကားသစ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါကားအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ လက္ရွိ ျပည္တြင္းတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးႏွင့္အသံုးျပဳမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ဂ်ပန္ကားအမ်ိဳးအစားမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားကား အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုသာ ဖရီးပါမစ္ျဖင့္ တင္သြင္းႏိုင္ၾကမည့္သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။

အကယ္၍ အာရွႏိုင္ငံထုတ္ကားမ်ားကိုမႀကိဳက္ပါက ဂ်ာမနီ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ ဘယ္ ေမာင္းကားသစ္မ်ားကိုသာ တင္သြင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ကားမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ CIF တန္ဖိုးမ်ားအရ ျပည္တြင္းရွိ လူအမ်ားစုႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ညာ ေမာင္း အမ်ိဳးအစားကားမ်ားကို တင္သြင္းလိုပါက ယာဥ္အိုေဟာင္း စလစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ ယာဥ္အိုေဟာင္းအပ္ႏွံ ထားသည့္ စလစ္ျဖင့္ကားတင္သြင္း မည္ဆိုပါက၂ဝ၁၁ ေမာ္ဒယ္မွ စတင္ၿပီး ၂ဝ၁၄ ေမာ္ဒယ္အထိ ညာေမာင္းကားမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အိုေဟာင္းစလစ္မ်ား ေစ်းေကာင္းေနၿပီး စလစ္တစ္ ေစာင္လွ်င္ ၁၁၅ သိန္းဝန္းက်င္ အထိ ေစ်းရွိေနသည္။

၂၀၁၁ ေမာ္ဒယ္အာရာဖတ္ မူလကားတန္ဖုိးမွာ အခြန္စုစုေပါင္း၏ (၁၃) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းျပပုံ

၂၀၁၁ ေမာ္ဒယ္အာရာဖတ္ တစ္စီးတင္သြင္းရာတြင္ မူလကားတန္ဖုိးမွာ အခြန္စုစုေပါင္း၏ (၁၃) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းျပပုံ

ယခုလကုန္အထိ စလစ္ကပ္ ကားမ်ား ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိေနေသာ္လည္း လာမည္႔ဘ႑ာ ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး စလစ္ကပ္ ကားမ်ားကိုပါ ဝင္ေငြ ခြန္ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ အင္ဂ်င္ပါဝါ အ လိုက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ကိုလည္းထပ္တိုးေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ပါ သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ေပးေဆာင္ရ ျခင္းမရွိသည့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၂ဝဝဝ စီစီေအာက္ ကားမ်ားကိုပါ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေပး ေဆာင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ကဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ ရာတြင္ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း မရွိသည့္ ကညနတြင္ ေပးသြင္းရ ေသာေငြကိုလည္း လာမည့္ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီး ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါ သည္။ လာမည့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကားတင္သြင္း ရာတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ ၃ မ်ိဳးကို ယခုလိုတစ္ၿပိဳင္တည္း ေကာက္ခံလိုက္သည့္အတြက္ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ျမင့္တက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကားဝယ္ယူမည့္သူ အေရအတြက္မ်ားစြာ ေလ်ာ့က်သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကားဝယ္ယူၾကမည့္သူမ်ား အေနႏွင့္ ယခုလ ဒုတိယအပတ္ တြင္ ေနာက္ဆံုးထား ဝယ္ယူၾကဖို႔ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ဆိပ္ကမ္းမွကားထုတ္ခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကား မႈ ဦးစီးဌာနတြင္ ကနဦးမွတ္ပံုတင္ ခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလကုန္ပါက အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခြန္တန္ဖိုးမ်ားပိုမို ေပးေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ား ထင္ရွားစြာသိ ျမင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ႏႈန္း ထားသစ္မ်ားအရ ျပည္တြင္းတြင္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ကားအမ်ိဳး အစား ၂ ခုျဖစ္သည့္ တိုယိုတာ၊ အာရာဖတ္ႏွင့္ တိုယုိတာဝွစ္တို႔၏အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ ႏႈန္းထား မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္း တြက္ခ်က္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ဆက္လက္၍ တြက္ခ်က္ တင္ျပမည့္ AV (သို႔) CIF တန္ဖိုးမ်ားမွာ ယခုႏွစ္ ကားတင္သြင္းခြင့္ မူဝါဒအရ စလစ္ကပ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးတင္သြင္းလာႏိုင္မည့္ ၂ဝ၁၁ ေမာ္ ဒယ္၏ တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္သာ တြက္ ခ်က္ထားပါသည္။ ¤င္းေမာ္ဒယ္ ထက္ပိုျမင့္ေသာ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳး အစားမ်ားကိုတင္သြင္းလိုပါက ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုမ်ားျပားသြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုယိုတာ၊ အာရာဖတ္ကား အမ်ိဳးအစားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စတင္ေျဖေလွ်ာ့တင္သြင္းခြင့္ ေပးလိုက္သည့္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းကို အလံုး အရင္းႏွင့္ တင္သြင္းလာၾကေသာ ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ဇိမ္ ခံကား အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ၿပီး မိသားစုျဖင့္ခရီးသြားမည့္သူမ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည့္ ၇ ေယာက္စီးႏွင့္ ၈ ေယာက္စီး ကားအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အင္ဂ်င္ပါဝါမွာလည္း ၂၄ဝဝ စီစီႏွင့္ ၃ဝဝဝ စီစီ၊ ၂ မ်ိဳးလာေသာ ေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။ ၎ကားအမ်ိဳးအစား ၂ဝ၁၁ ေမာ္ ဒယ္အတြက္ ယခုႏွစ္ထုတ္ျပန္ထား ေသာ AV (ေခါၚ) CIF တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၇၂ဝ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္စည္းၾကပ္တန္ဖိုးမ်ားကို ယေန႔ေဒၚလာေပါက္ေစ်း ၁၃၆၅ က်ပ္ႏွင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ ကာ တိုယိုတာ၊ အာရာဖတ္ကား အမ်ိဳးအစားကို ဆိပ္ကမ္းတြင္ေပး ေဆာင္ရမည့္ အခြန္(၃)မ်ိဳးရွိပါသည္။ အေကာက္ခြန္အတြက္သိန္း ၁၄ဝ ေက်ာ္၊ ကုန္သြယ္ခြန္အတြက္ သိန္း ၄ဝ ဝန္းက်င္ ႏွင့္ အထူးကုန္ စည္ခြန္အတြက္ ၁၄၈ သိန္းခန္႔ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ေငြခြန္အတြက္ ၃ဝ၈ သိန္းခန္႔ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကညနတြင္ ကနဦး မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ၂၃၄ သိန္းခန္႔က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း အခြန္က်သင့္ ေငြသိန္း ၈၇ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ၂ဝ၁၁ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စလစ္ ဝယ္ယူရာတြင္ ၁၁၅ သိန္းခန္႔ ကုန္ က်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္လာ မည့္ ဧၿပီလတြင္ တိုယိုတာ၊ အာရာ ဖတ္ ၂ဝ၁၁ ေမာ္ဒယ္ကားတစ္စီး အတြက္ အခြန္စုစုေပါင္းႏွင့္ စလစ္ တန္ဖိုး ေပါင္းလိုက္ပါက ၉၈၅ သိန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

၎မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေလလံဆဲြဝယ္ယူရမည့္ ကားတန္ဖိုးႏွင့္ သေဘၤာတင္ခမ်ား မပါဝင္ပါ။ စာဖတ္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ဝယ္ ယူမည့္ ကားအေျခအေနဂရိတ္ မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေလလံဆဲြရာတြင္ သိန္း ၁ဝဝမွ ၁၅ဝ ၾကား ကုန္က်ႏိုင္ပါသည္။ သေဘၤာတင္ခ ၁၅ သိန္းဝန္းက်င္ ထည့္ေပါင္းပါက ဧၿပီလ ၁ ရက္ ေန႔အတြက္ အာရာဖတ္ ကားတစ္စီးအတြက္ စုစုေပါင္း ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၁ဝဝ ေက်ာ္ က်သင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုယိုတာဝွစ္ကား အမ်ိဳးအ စားသည္ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့ သည့္ အာရာဖတ္ကားကဲ့သို႔ ပင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကားအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။ ၇ ေယာက္စီးကား အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားရာ တြင္သာမက ၿမိဳ႕တြင္းသြားလာရာ တြင္လည္း အသံုးမ်ားေသာ ကား အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါသည္။အင္ဂ်င္ ပါဝါ ၁၈ဝဝ စီစီႏွင့္ ၂ဝဝဝ စီစီ၊ ၂မ်ိဳးလာၿပီး ဆီစားသက္သာေသာ ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဝယ္ယူလိုသူ အမ်ားအျပားရွိေနေသာ ကားအ မ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ တိုယိုတာ ဝွစ္ ၂ဝ၁၁ ေမာ္ဒယ္ကားအမ်ိဳးအစားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ AV (သို႔မဟုတ္) CIF တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉၄၄ဝ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္တန္ဖိုး မ်ားမွာ အေကာက္ခြန္အတြက္ ၃၈ သိန္းေက်ာ္၊ ကုန္သြယ္ခြန္အတြက္ ၁ဝ သိန္းဝန္းက်င္ႏွင့္ အထူးကုန္ စည္ခြန္အတြက္ ၃၃ သိန္း စုစု ေပါင္း ၈၁ သိန္းေက်ာ္ ေပးေဆာင္ ရပါမည္။

ဝင္ေငြခြန္အတြက္ ၇၅ သိန္း ခန္႔ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကညနတြင္ ကနဦး မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၅၃ သိန္းခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း အခြန္က်သင့္ေငြ သိန္း ၂၁ဝ ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စလစ္လိုအပ္ေသာ ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စလစ္တန္ဖိုး ၁၁၅သိန္းထည့္ေပါင္းပါက ၃၂၄ သိန္းဝန္းက်င္ က်သင့္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလလံေစ်းမ်ားအရ ကားတန္ဖိုးမွာ သိန္း ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ သေဘၤာတင္ခ ၁၅ သိန္းႏွင့္ ေပါင္းလွ်င္ စုစုေပါင္းသိန္း ၄၄ဝ ခန္႔က်သင့္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ တြက္ခ်က္တင္ ျပခဲ့ေသာ ကားအမ်ိဳးအစား (၂)ခုတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ ယေန႔ေဒၚလာေပါက္ေစ်းမ်ား အေပၚ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလအတြင္း ဝယ္ယူပါက အထူးကုန္စည္ခြန္၊ စလစ္ တန္ဖိုးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းေပး ေဆာင္ရေသာဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ စလစ္ကပ္ကားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ဧၿပီ ၁ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စလစ္ကပ္ကားမ်ားသည္ ယာဥ္ အိုေဟာင္း အစားထိုးတင္သြင္း ၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပ္ႏွံ ယာဥ္အစား တင္သြင္းလာသည့္ အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ဖ်က္သိမ္းယာဥ္တန္ဖိုးကို ခုႏွိမ္ခြင့္ ျပဳပါရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ျပည္ တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနသို႔တင္ ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ကားစီးႏုိင္ဖုိ႔ ေဝလာေဝးဆဲအေျခ အေနသုိ႔ တြန္းပုိ႔လ်က္ရွိေပသည္။

ေအာင္ျပည့္စုံ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*