အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ၁၂၉ ဦးကုိ အေရးယူခဲ့

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ၁၂၉ ဦးကုိ အေရးယူခဲ့
March 9, 2017 Asian Fame

11:31 am
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ၁၂၉ ဦးကုိ အေရးယူခဲ့

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၆

ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားဖမ္းဆီးရန္ တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ၁၂၉ ဦးကုိ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

အေရးယူခဲ့မႈတြင္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ရွိသူမ်ား၊ ေအာက္ေျခသစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားအထိ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး တရားမဝင္သစ္ ဖမ္းဆီးရာတြင္ တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ အေရးယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ၎တုိ႔ကုိ တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္း၊ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ရာထူးတုိးရပ္ဆုိင္းျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

”ေတာအုပ္ ေတာေခါင္းေတြက ႀကိဳးဝုိင္းႀကိဳးျပင္ကုိ ကာကြယ္ရတာ ရွိပါတယ္။ တရားမဝင္သစ္ ခုိးထုတ္တယ္။ မသိလုိက္ဘူး။ သစ္ပင္ႀကီးေတြ လဲသြား တယ္။ အ့ဲဒီေတာ့ ကင္းလွည့္စစ္ေဆးတ့ဲ ကိစၥမွာ ေပါ့ေလ်ာ့ပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာ မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔နယ္ေျမထဲမွာ တရား မဝင္သစ္ေတြ မသိဘဲ မိတယ္ဆုိရင္ ဒါ မ်ဳိးေတြက တာဝန္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ ျဖစ္ပါ တယ္။ ခုိးဝင္လာတာ။ ဒါေတြကုိ စုံစမ္းမႈမရွိဘူး။ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကုိ အေရးယူပါတယ္” ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ တရားမဝင္သစ္ခုိး ထုတ္ရာ၌ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားေသာ ပဲခူးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတိုင္း၊ မႏၲ ေလးတိုင္း ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ စသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာမက သစ္ထုတ္လုပ္ မႈ ရွိေသာ ေနရာမ်ားမွ တာဝန္ေပါ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အေရးယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းက ဆုိသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ အေရးယူခဲ့ သူမ်ားတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ရွိသူ ၁ဝ ဦး၊ ဦးစီး အရာရွိအပါအဝင္ ေအာက္ေျခသစ္ေတာ ဝန္ထမ္း ၁၁၉ ဦးအား တရားမဝင္သစ္ ဖမ္းဆီးရာ၌ တာဝန္ေပါ့ေလ်ာ့စြာ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရ သျဖင့္ ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၅ – ၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္၌ အေရးယူ၊ ထုတ္ပယ္ ခဲ့သူ သစ္ေတာဝန္ထမ္း ၂၁ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး သစ္ခုိးထုတ္မႈ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ အေရးယူခဲ့သူမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာၾကားထားသည္။ သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိ ခ်က္အရ ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃ဝ၃၂၇၊ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃၁၅၇၁၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၄၅၄၆၅၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၅၁၇၂၅ႏွင့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ တန္ခ်ိန္ ၄၆ဝဝဝ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု အစိုးရ လက္ထက္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း၌ တရား မဝင္သစ္ စုစုေပါင္း ၄၁၇၅၈ ဒသမ ၁၁၃၇ တန္၊ ႏုိင္ငံျခားသား ၁၁ ဦး၊ တရားခံႏုိင္ငံသား ၆၃၆၃ ဦး၊ ယာဥ္ ယႏၱရား ၂၁၁ဝ စီးႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၌ ႐ုံးဝန္ထမ္း ၂ဝ၂၁ ဦးႏွင့္ သစ္ေတာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဝန္ထမ္း ၅၉ဝ၉ ဦးရွိၿပီး စုစုေပါင္းဝန္ထမ္းအင္အား ၇၉၃ဝ ဦးရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*