ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ကေလးေတြကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ အာဟာရဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာမႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္သြားမွာပါ …

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ကေလးေတြကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ အာဟာရဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာမႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္သြားမွာပါ …
March 9, 2017 Asian Fame

2:47 pm
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြ၊ ကေလးေတြကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ အာဟာရဆိုင္ရာ ပညာေပးေဟာေျပာမႈ လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္သြားမွာပါ …

kyawlin

ကေလးသူငယ္မ်ား ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပုညႇက္မႈႏႈန္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လာမည့္ဧၿပီလမွစ၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားကေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးငယ္ကုိလည္း အသက္ႏွစ္ႏွစ္အထိ တစ္လလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲႏႈန္း ေထာက္ပံံ့ေၾကး ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအစီအစဥ္ကုိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT) တို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆုိပါ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လင္းထင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လင္းထင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေတြနဲ႔ကေလးေတြကုိ အာဟာရ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ မယ့္အစီအစဥ္အေၾကာင္းေလး အ ေသးစိတ္ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်။

ဒီအစီအစဥ္က ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားနဲ႕ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာေသာ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး သူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႔ေပးေရး အစီအစဥ္ပါ။ ေလာေလာဆယ္က ခ်င္းျပည္နယ္ မွာ လုပ္တာေပါ့။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂ဝ၁၇ ဧၿပီလကစၿပီးေတာ့ အက်ဳံးဝင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာရွိတဲ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေတြ အက်ဳံးဝင္သြားတာေပါ့ေနာ္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္တစ္ေယာက္ ကုိ လစဥ္က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲေထာက္ ပံ႔ ေၾကးေပးမယ္။ သူတို႔ကေလးေမြး ၿပီးသြားတဲ့အခါက်ရင္ သူတို႔ကေလး ေတြကုိ ဆက္ၿပီးေပးမယ္။ အဲဒီဟာက တစ္လကုိ တစ္ေသာင္းခြဲနဲ႔ ႏွစ္လကုိတစ္ႀကိမ္ သံုးေသာင္းစီ ေထာက္ပံ႔ေပးမွာေပါ့။ ေထာက္ပံ႔ ေၾကး စေပးတဲ႔အခ်ိန္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေန႔မွာရွိေနတဲ႔အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြ ေထာက္ပံ႔ေၾကးေငြကုိ ခံစားခြင့္မရွိပါဘူး။ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ မွာ ကုိယ္ဝန္ရွိေနတဲ႔ မိခင္ေတြဆီက ေမြးလာတဲ့ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေတြသာ ခံစားခြင့္ရွိမွာပါ။

ဒီအစီအစဥ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ လည္း သိပါရေစခင္ဗ်။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြနဲ႔ ကေလးေတြ အာဟာရဆိုင္ရာ ရလဒ္ေကာင္း ေတြရရွိဖို႔။ ဒါက အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါ့။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ဒီအစီအ စဥ္မွာ အက်ဳိးခံစားခြင့္က ႏွစ္ပိုင္း ရွိတာေပါ့။ တစ္ခုက ခုနကေျပာတဲ့ ေငြေၾကး၊ ေနာက္တစ္ခုက အာဟာ ရဆိုင္ရာအသိပညာေပးတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြပါ။ အဲဒီေတာ့ ေငြေၾကး ေပးမယ္၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ အာဟာရဆိုင္ရာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ ရာပညာေပးလုပ္ငန္းေတြလုပ္မယ္။

အစ္ကုိတုိ႔အေနနဲ႕ အစီအစဥ္ကုိ ဘယ္ေတာ့ထိလုပ္မွာပါလဲ။ စီမံ ကိန္းအတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားတာမ်ဳိး ရွိပါသလားခင္ဗ်။

ဒီအစီအစဥ္ကုိ ပထမႏွစ္ ႏွစ္မွာကေတာ့ Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT) ကေထာက္ပံ႔မယ္။ ေနာက္ပိုင္း တတိယေျမာက္ႏွစ္က စၿပီး ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ ရန္ပံု ေငြနဲ႔ ေထာက္ပံ႔ေၾကး ေပးပါမယ္။ ေလာေလာဆယ္ထိေတာ့ ဒီေထာက္ပံ႔ေၾကးေပးတဲ႔ အစီအစဥ္ကုိ ဘယ္ေတာ့ရပ္မလဲဆိုတဲ႔ကာလ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မရွိေသးဘူး။

ဒီအစီအစဥ္ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ အျပင္အျခားဘယ္ေဒသေတြမွာ လုပ္ဖို႕ရွိပါသလဲ။

အလွဴရွင္ ရန္ပံုေငြနဲ႔ေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္းပဲ။ ဒါေပ မယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ရန္ပံုေငြနဲ႔ေတာ့ လာမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မွာ ရခိုင္နဲ႔ နာဂ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွာလုပ္ဖို႕ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ ေနပါတယ္။

အျခားတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြထဲကမွ ဒီျပည္နယ္ေတြကုိေရြး ၿပီးလုပ္တာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲခင္ဗ်။

အဓိကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကေလးေတြရဲ႕ အာဟာရဆိုင္ရာ ၫႊန္းကိန္းေတြနိမ္႔က်လြန္းတဲ႔ တိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြကုိ ပထမ ဆံုး ဦးစားေပးအေနနဲ႔ ေပးဖို႔ စဥ္း စားတဲ့ အခါမွာက်ေတာ့ ဒီ ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေတြက အျခားတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြနဲ႔စာရင္ သူတို႔ကနည္း နည္းေလး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုေသးတဲ႔ အေျခအေနမွာ ရွိေန ေသးတာေပါ့ေနာ္။ နည္းနည္းေလး နိမ္႔က်ေနတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ လို႔ သူတို႔ကုိ ဦးစားေပးတာပါ။

အဲဒီျပည္နယ္ေတြက ကေလးေတြ ရဲ႕အာဟာရဆိုင္ရာၫႊန္းကိန္း အ ခ်က္အလက္ေတြကုိ သိပါရေစ။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ အ သက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြ ရဲ႕ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ပုညႇက္မႈေတြ ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ အသက္ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလးေတြရဲ႕ ၁၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပိန္လွီမႈေတြ ျဖစ္ ေနပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆို ရင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေတြရဲ႕ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ပုညႇက္ မႈေတြျဖစ္ေနၿပီး အသက္ ငါးႏွစ္ ေအာက္ ကေလးေတြရဲ႕ ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပိန္လွီမႈေတြ ျဖစ္ ေနၾကပါတယ္။

ကေလးေတြရဲ႕ ပုညႇက္မႈေတြ၊ ပိန္ လွီမႈေတြ၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေသဆံုးမႈေတြ၊ ကေလးေသဆံုးမႈ ေတြ နည္းပါးလာေအာင္ လူမႈဝန္ ထမ္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႕ ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ရွိပါသလဲ။

တစ္ခုက ကုုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ေတြ ကေလးေတြကုိ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ႔ေပးတယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပဲ အာဟာရဆိုင္ရာပညာ ေပး ေဟာေျပာမႈလုပ္ငန္းေတြြကုိ လုပ္သြားမွာပါ။ ဒီႏွစ္ခုနဲ႕ အာဟာရ ဆိုင္ရာ ၫႊန္းကိန္းေတြကုိ ပို ေကာင္းလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္သြားမွာပါ။

ကေလးပုညႇက္မႈ ၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေသဆံုးမႈ၊ ကေလးေသဆံုးမႈ ေတြဟာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္း ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါလဲ ခင္ဗ်။

ဒါကေတာ့ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာရွိတာေပါ့။ ဒီေဒသေတြမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတာ တို႔၊ ၿပီးေတာ့ အျခားေသာ က်န္း မာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဒီအာဟာရ အသိပညာေပးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြ ဒါေတြဟာ ေအာက္ ေျခမွာရွိတဲ့ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကုိ ေလာေလာ ဆယ္မွာ မေရာက္ႏိုင္ေသးတာ ေပါ့။ ဒီဟာေတြကေတာ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြပါ။

အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ေတြလုပ္တဲ့အခါ အစ္ကုိတုိ႔အတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳး အခက္အခဲေတြ စိန္ ေခၚမႈေတြ ရွိပါသလဲ။

ဒီဟာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုေဆာင္ရြက္မယ့္ ေဒသေတြက သြားလာရခက္ခဲတဲ႔ ေဒသေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါကလည္း စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ပဲ။ ၿပီးတဲ႔အခါမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဒီအစီအစဥ္က အခုမွစ ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တာျဖစ္ တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ တျခားေသာ အသိပညာဆိုင္ရာ ဒီဟာေတြလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ရ တဲ႔ကိစၥ၊ စာရင္းျပန္သြင္းတဲ႔ကိစၥ၊ စိစစ္တဲ႔ကိစၥ၊ ေနာက္ ေငြေၾကးေထာက္ ပံ႔တဲ႔ကိစၥ ဒီဟာေတြအားလံုးက စိန္ေခၚမႈေတြ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အ ခုမွစၿပီးေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ အားလံုးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီစိန္ေခၚ မႈေတြကေနၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေကာင္းေအာင္ သင္ယူ သြားရမွာပဲေလ။

အာဟာရ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အစီအ စဥ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး တျခားျဖည့္ စြက္ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာေပးပါ ဦးခင္ဗ်။

အဓိကကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ ကေလးတစ္ ေယာက္ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူ သားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ရက္တစ္ေထာင္ ဒါဟာ လူသား ဘဝရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုးအခ်ိန္ကာလ ေပါ့။ လူ႔ဘဝတစ္ခုလံုးရဲ႕ အေရး ႀကီးဆံုးေဖာင္ေဒးရွင္း အေျခခံအုတ္ ျမစ္လို႔ ေျပာလို႕ရတာေပါ့။ အဲေတာ့ ဒီရက္တစ္ေထာင္မွာ အာဟာရ ျပည့္ဝစြာ ႀကီးထြားလာမယ္။ မွန္ မွန္ကန္ကန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ မယ္ဆိုရင္ လူ႕ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္း ႀကီးျဖစ္သြားမယ္။ ဒီအေပၚမွာဘဝ ကို ဆက္တည္ေဆာက္သြားလို႔ ရ တာေပါ့။ ဒီအေျခခံျဖစ္တဲ႔ ရက္တစ္ ေထာင္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တတ္ ႏိုင္သေလာက္ ေထာက္ပံ႔ေပးလိုက္ ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕အနာဂတ္အ တြက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အမ်ား ႀကီးရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံေပးလိုက္ရာေရာက္ တာေပါ့။အဲဒီေတာ့ ကေလးတစ္ ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ အနာဂတ္ေကာင္း မြန္ဖို႔ဆိုတာ ဒါႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးရဲ႕ အနာဂတ္ေကာင္းမြန္မႈပဲေလ။ လို အပ္တဲ႔ေဒသေတြမွာရွိတဲ႔ ကေလး ေတြရဲ႕ ပထမဆံုးရက္တစ္ေထာင္ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုျဖည့္ ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အ နာဂတ္ ႏိုင္ငံကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လင္းဟိန္း ေမးျမန္းသည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*