ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္ ဖုိရမ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စကားဝုိင္း ျပဳလုပ္

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္ ဖုိရမ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စကားဝုိင္း ျပဳလုပ္
March 8, 2017 Asian Fame

12:22 pm
ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္ ဖုိရမ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စကားဝုိင္း ျပဳလုပ္

Daw-Su-Biz-Talk(ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇ )

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ရက္ သတၱပတ္၏ ဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအ နားကုိ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေန ျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski Hotel  ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စိတ္ဓာတ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ခဲ့သည့္ အစဥ္အ လာကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႕ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ စီးပြားေရး အသုိက္အဝန္း မွ အမ်ိဳးသမီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စကား ဝုိင္းျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိး သားတန္းတူ အခြင့္အေရး၊ ႐ိုးရာအ စြဲမွ ႐ုန္းထြက္ျခင္း၊ လူ႔စြမ္းအားအ ရင္းအျမစ္ က႑ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ၊ ယေန႔ ေခတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး က႑၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လံုၿခံဳမႈ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္ တင္ေရးနည္း လမ္းသြယ္၊ ယေန႔ စီးပြားေရး လုပ္ ေန သူ မ်ားႏွင့္ ေနာင္ တက္လာမည့္ လူငယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အမွာစကား ေခါင္းစဥ္မ်ား ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကေမၻာဇ အနာဂတ္ အလင္း တန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း ကလည္း ယေန႔ ပြဲ က်င္းပျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ကိစၥ မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအ ျပင္ ဘက္စံု က႑စံုမွ အားလံုးတန္း တူ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အားသြန္ ခြန္စိုက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾက သည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသာမက ေလးစား ယံုၾကည္ၿပီး တန္းတူ ဆက္ဆံေနသည့္ အမ်ဳိး သားမ်ားကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳသည့္ အ ေနျဖင့္  က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က် ေရာက္မည့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ‘ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္(Women’s Week -Myanmar) အစီအစဥ္ကို လူမႈ ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  ျပန္ လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကေမၻာဇ အုပ္စုတို႔ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိအစီအစဥ္ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၆ ရက္ ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္ ။

Women’s Week ရက္သတၱ ပတ္အစီအစဥ္တြင္ ပညာေပးမွတ္ တမ္း ႐ုပ္ရွင္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဆြး ေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အားကစားစြမ္း ရည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စာေပ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အစရွိသည့္ မတူ ညီေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္ သြင္း က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

၄င္းအစီအစဥ္တြင္ က်ား-မ တန္းတူညီ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေရး လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။

”အခုလိုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္မတို႔ အေနနဲ႔ စတင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ၾကျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ား- မ တန္းတူညီ အခြင့္အေရး ရရွိေစဖို႔ တိုက္တြန္း အားေပးမႈကို ဦးေဆာင္ မႈျပဳလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ရဲ႕လူ႔စြမ္းအား ကို အ ျပည့္အဝ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရဲ႕စြမ္းအား ကို ျမႇင့္တင္ေပး ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အ မ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔  မိမိတို႔ေနအိမ္ မွာ၊ လူအမ်ားအလယ္မွာ၊ မိမိတို႔ အလုပ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေစာ္ ကားမႈ စတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြ နဲ႔ရင္ဆိုင္ ေနရပါတယ္။ အစိုးရက ခ်မွတ္ ထားတဲ့ လမ္းစဥ္ေတြအတိုင္း လုပ္ ေဆာင္ေနခ်ိန္၊ NGO ေတြကလည္း အေရးပါတဲ့ က႑ေတြမွာ အားေပး ေထာက္ပံ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္၊ ကြၽန္မတို႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔လည္း အလုပ္ခြင္ေတြ မွာ ရွိတတ္ တဲ့ အတားအဆီးေတြ ျဖစ္ တဲ့ မသိစိတ္ေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈ ေတြ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ က်ား-မ ခြဲျခားျခင္းေတြ နဲ႔ ေစာ္ကား မႈေတြ ကိုဖယ္ရွားရာမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ လႈပ္ရွားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ကေမၻာဇဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း က ေျပာသည္။

ထူးထူး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*