အြန္လုိင္းမွ အလုပ္ရွာေဖြမႈတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ပိုမုိေခၚယူေန

အြန္လုိင္းမွ အလုပ္ရွာေဖြမႈတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ပိုမုိေခၚယူေန
March 8, 2017 Asian Fame

3:39 pm
အြန္လုိင္းမွ အလုပ္ရွာေဖြမႈတြင္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ပိုမုိေခၚယူေန

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၆

လက္ရွိ အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးက႑၌ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းအက္ပလီ ေကးရွင္းေရးသားဖန္တီးသည္႔ အလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အြန္လိုင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဆိုက္ work.com.mm ၏ လစဥ္စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိေခၚယူေနေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ အေတြ႔ အႀကံဳရွိသူမ်ားကို အိုင္တီမန္ေနဂ်ာရာထူးျဖင့္ ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ထို႔အျပင္ IT Networking အလုပ္ အကိုင္မ်ား၊ အန္းဒ႐ြိဳက္ႏွင့္ iOS အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းဂိမ္းဖန္တီးေရးသားႏိုင္သူမ်ား၊ Hardware ပိုင္းကြၽမ္းက်င္သူ အိုင္တီပညာရွင္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာပိုင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကိုလည္း ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအသက္ ၂ဝ မွ၃ဝႏွစ္အၾကား လူငယ္အမ်ား စုျဖစ္ၿပီး အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအ တြက္ထက္ထက္ဝက္ေက်ာ္ ျမင့္တက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အိုင္တီက႑၏ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးသူမ်ားကို On Job Training (OJT) ေခၚ အလုပ္လုပ္ရင္းသင္ ျပေပးသည့္အေနအထားျဖင့္ ေခၚယူမႈ၊ ဂ်ဴနီယာအေနျဖင့္ ေခၚယူၿပီး လုပ္ငန္းကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေပးထားမႈမ်ားေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားစိတ္ ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္က႑ ျဖစ္ေနေၾကာင္း work.com.mm က သံုးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ အိုင္တီႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ အလုပ္အကိုင္ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြသူအမ်ားစုအေနႏွင့္ အန္းဒရြိဳက္စနစ္အတြက္ အက္ပလီ ေကးရွင္း ေရးသားဖန္တီးသည့္ အ လုပ္အကိုင္၊ Networking အပိုင္းေခၚယူသည့္ အလုပ္မ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္ဖန္တီးေရးသားသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ အုိင္တီႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ပေရာဂ်က္ အမ်ားစုအတြက္ မန္ေနဂ်ာအပိုင္း ေခၚယူမႈမ်ားကို အမ်ားဆံုး ရွာေဖြ ေလွ်ာက္ထားၾကလ်က္ရွိသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*