မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီ ပ်က္ျပယ္

မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီ ပ်က္ျပယ္
March 8, 2017 Asian Fame

4:07 pm
မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မတီ ပ်က္ျပယ္

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇

မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုက ေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ တုိ႔ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ညိႇႏႈိင္း ထားေသာ ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ပါတီ(မြန္)၊ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသား ပါတီ ပါတီ ၃ခုရွိသည့္အနက္ မြန္ ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ ႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွစ္ခုေပါင္း စည္းေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေပါင္း စည္းႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မြန္ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားညီညြတ္မႈတည္ေဆာက္ ေရးညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရး မွဴး ဦးႏုိင္ဝင္းလွက ေျပာသည္။ ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီႏွစ္ခုအ ၾကား သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အဆုိပါေကာ္မ တီကုိ ဖ်က္သိမ္းသည္ဟုသိရ ေၾကာင္း ပါတီဝင္တုိ႔ကေျပာသည္။

”လက္ရွိအေနကေတာ့ ေပါင္း စည္းသြားဖုိ႔က ေတာ္ေတာ္အားနည္း ေနပါတယ္။ တစ္ဖက္ကမေပါင္းဘူး။ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ညီညြတ္မွလည္း ေပါင္းစည္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ တစ္ဖက္မွာေပါင္းစည္းခ်င္ တ့ဲသူေတြရွိသလုိ မေပါင္းစည္းတ့ဲ သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ ပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းရင္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ ေတြရွိဖုိ႔လုိပါတယ္” ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ႏုိင္ခ်စ္ဦးကေျပာသည္။

ပါတီႏွစ္ခု မေပါင္းစည္းႏုိင္ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ေဒသလုံး ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီသုိ႔ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ”ေပါင္းစည္း ဖုိ႔အတြက္က ထုတ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေတြေပါင္းစည္း မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာပါတီေတြ က သေဘာတူညီရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မႀကိဳက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ညိႇႏႈိင္း ေရးအဖြဲ႕ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မသိဘဲ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕က သက္ဆုိင္ရာပါတီေတြက အားလုံး သေဘာတူညီတ့ဲအဖြဲ႕ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္” ဟု တြဲဖက္အေထြေထြအ တြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးႏုိင္စံတင္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သီးျခားစီ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲၾကသည့္ ကခ်င္ပါတီေလးခုသည္ လက္ရွိ တြင္ ေပါင္းစည္းကာ ကခ်င္ေလး ပါတီတပ္ေပါင္းစုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ကခ်င္ ပါတီအျဖစ္ စနစ္တက် ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရခိုင္ပါတီ ႏွစ္ခုသည္လည္း ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ေပါင္း စည္းခဲ႔ၾကၿပီး ယခုအခါတြင္ ျပန္ လည္ ခြဲထြက္ကာ ပါတီသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*