တရားေရးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္တည့္မတ္ႏုိင္ေရး တုိက္တြန္းသည့္အဆုိ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

တရားေရးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္တည့္မတ္ႏုိင္ေရး တုိက္တြန္းသည့္အဆုိ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ
March 8, 2017 Asian Fame

4:03 pm
တရားေရးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္တည့္မတ္ႏုိင္ေရး တုိက္တြန္းသည့္အဆုိ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

စိုင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၇

တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈမ်ားအား ျပန္လည္ တည့္မတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ တုိက္တြန္းသည့္ အဆုိကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္ အစည္း အေဝးတြင္ ေဝါမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္ေထြး၏ အဆုိကုိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္က အထက္ပါအတုိင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ တရားစီရင္ေရးသည္ ျပည္သူလူထု၏ မတရားခံရမႈ အ ေပၚတြင္ ဥပေဒအရ အကာအ ကြယ္ေပးမည္ဟု ျပည္သူက မယုံ ၾကည္ၾကေတာ့ေၾကာင္း၊ တရားစီ ရင္ေရးအေပၚတြင္ သံသယမ်ားစြာ ရွိေနၾကေၾကာင္း၊ တရားေရး မ႑ိဳင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရည္ ကုိင္ရည္ ကုိယ္ေရကုိယ္ေသြးမ်ား သာမက ¤င္းတုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္ သိကၡာ အေပၚတြင္ပါ ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆုံး ေနၾကေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့ သို႔ ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း သည္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တိမ္းေစာင္းေနျခင္းကုိ ေပၚလြင္ ထင္ရွားေစေၾကာင္း ကေလာမဲ ဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚၿပဳံးေကသီႏုိင္က ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ပန္းေတာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ”တရားစီရင္ ေရးက႑ ျပန္လည္ တည့္မတ္ႏုိင္ ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သုိ႔ အဆုိမ်ားေပၚ ေပါက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့ ကုိယ္စား လွယ္ ၂၅ ဦး ရွိေနသည္ကုိ ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားစီရင္က႑တိမ္းေစာင္းမႈ ရွိေနတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံသားေတြ ႏုိင္ငံသားအခြင့္ အေရး လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးမႈမ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိပါ တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ေရး က႑ ျပန္လည္ တည့္မတ္ႏုိင္ေရး မွာ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ရတဲ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ဥပေဒ႐ုံးမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ အဂတိတရား ကင္းရွင္းမႈရွိ၊ မရွိ၊ ဘက္လုိက္မႈ ရွိမရွိကုိ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘုိ ႀကီးက မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပး ရန္ လုိအပ္သလုိ ျပည္သူမ်ားဥပေဒ ေရးရာမ်ား နားလည္ေစရန္ သင္ တန္းမ်ား ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္ကမူ ထုိအဆုိအားမွတ္ တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိရန္ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ”တရားေရးမ႑ဳိင္ ယုိင္ေန တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေနတာဟာ တရား ေရးကုိ သိကၡာခ်သလုိျဖစ္ေနပါ တယ္၊ တကယ္လုိ႔ အဲ့ဒီလုိမ်ဳိးေတြ ေတြ႔ရွိရင္ တုိင္ၾကားႏုိင္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိအဆုိအား မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂၈၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ မဲ ၆၁ မဲ၊ ၾကား ေန ၄ မဲ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆုိအား အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*