အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းမွ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေန

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းမွ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေန
March 3, 2017 Asian Fame

10:48 am
အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းမွ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေန

လင္းဟိန္း
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္႐ံုးသို႔ သံုးႏွစ္ခန္႔အတြင္း တိုင္ၾကားခဲ႔သည့္အမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွ တိုင္ၾကားစာအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၂၇၃၈ ေစာင္ရွိခဲ႔သည့္အနက္ ၇၃၄ ေစာင္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမ်ားေသာ ေၾကာင့္ တိုင္ၾကားစာ မ်ားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာသည္။

”ရန္ကုန္မွာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ မ်ားတာကုိး။ ၿပီးေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြက ေအာက္ေျခပိုင္းဝန္ထမ္းေတြကလည္း လာဘ္စားၾကတယ္”ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာသည္။ လက္ရွိအစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လာဘ္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီးႀကိဳးစားရန္ လို အပ္ေနေသးေၾကာင္း ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာသည္။ အဆိုပါ တိုင္ၾကားစာမ်ား အ နက္တိုင္ၾကားစာ ၂၄ ေစာင္ကုိသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ဆဲ တိုင္ၾကားစာ ၄ ေစာင္ရွိသည္။

ယင္း တိုင္ၾကားစာမ်ားထဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္းမွ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၄၇၇ ေစာင္ရွိခဲ႔ၿပီး ဒုတိယအမ်ား ဆံုးျဖစ္ကာ ကယားျပည္နယ္မွ တိုင္ၾကားစာ ၆ ေစာင္ ရွိခဲ့ၿပီး တိုင္ ၾကားစာ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္း တိုင္ၾကားစာမ်ားထဲမွ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၂ဝ၇၄ ေစာင္ သည္ အဆင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ လိပ္မူတိုင္ၾကားျခင္း၊ သက္ေသအ ေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈမရွိျခင္း၊ တရား႐ံုးတြင္ ရင္ဆိုင္စစ္ေဆးဆဲ ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္႐ံုးမွ သိရသည္။ အဆိုပါ တိုင္ၾကားစာမ်ားသည္ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တိုင္ၾကားစာမ်ား ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*