သဘာဝ ခရီးစဥ္ ေဒသသစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ကယန္းတုိ႔ေျမ

သဘာဝ ခရီးစဥ္ ေဒသသစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ကယန္းတုိ႔ေျမ
March 3, 2017 Asian Fame

12:10 pm
သဘာဝ ခရီးစဥ္ ေဒသသစ္ (သုိ႔မဟုတ္) ကယန္းတုိ႔ေျမ
တနီးလာလဲ ေက်းရြာမွ ကန္ ခုနစ္ဆင့္သုိ႔ ႏြားလွည္းျဖင့္ တေပ်ာ္တပါး သြားၾကစဥ္

တနီးလာလဲ ေက်းရြာမွ ကန္ ခုနစ္ဆင့္သုိ႔ ႏြားလွည္းျဖင့္ တေပ်ာ္တပါး သြားၾကစဥ္

‘ကယားျပည္နယ္ မွ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သပါ၏’ ဆုိသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ ကိုလြန္သည္ႏွင့္ နံနက္ခင္း ေနျခည္ ႏွင့္အတူ အေအးဓာတ္မ်ား အတန္ ငယ္ေလ်ာ့ပါး သြားသည္။ နံနက္ ၇   နာရီနီးပါး ရွိေသာ္လည္း ကယား ျပည္အဝင္ လမ္းသည္ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္လ်က္ ရွိသည္။ ကားေဘး မွျဖတ္သြားေသာ ဆုိင္ကယ္ တစ္ စီးစႏွစ္စီးစမွ လြဲ၍ ကားလမ္းတြင္   လူအသြားအလာ အလြန္ရွင္းေန သည္။ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ အိမ္မ်ားသည္ မျပယ့္တျပယ္ ျမဴမ်ားေအာက္တြင္ ခပ္ေအးေအးပင္ လဲေလ်ာင္းလ်က္ ရွိသည္။  လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အတြင္း တည္း ခုိရာ ဟိုတယ္လမ္းသို႔ ကားဝင္လာ သည့္အခါ အျပာေရာင္ အားကစား ဝတ္စုံကုိ တူညီ ဝင္ဆင္ကာ လမ္း ေလွ်ာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားစုံ တြဲကုိ   ျမင္လုိက္ရသည္။ ယခင္ႏွစ္ မ်ားက ဆုိလွ်င္မူ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာျမင္ ကြင္းသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ အ ထူးအဆန္း တစ္ခုျဖစ္ေပမည္။ တုိင္း ရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား ႀကီး   စိုးရာျပည္နယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား လာ ေရာက္မႈ မရွိသေလာက္ ပင္ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၅ ေနာက္ပိုင္း တြင္မူ ထုိသို႔မဟုတ္ေတာ့။ ရွမ္း ျပည္နယ္ ကေလာၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ပင္ လြိဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚ တြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားကုိ တစ္စတစ္စ ျမင္ ေတြ႕လာရသည္။ ဟိုတယ္မ်ားမွာ၊ ၿမိဳ႕ရဲ႕လမ္းေတြေပၚမွာ ၊ ေနာင္ယား   ကန္နံေဘးမွာ၊ ေတာင္ကြဲ ေစတီမွာ စသျဖင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ အတူ သြားလာေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတြ ကုိ ျမင္ရျခင္း သည္ ၿမိဳ႕ခံမ်ား အတြက္ ထူးဆန္းသည့္   ျမင္ကြင္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။  သဘာဝ ခရီးသြားေဒသမ်ား မ်ားစြာရွိေသာ၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကယားျပည္နယ္သည္ ေနာက္အ က်ဆုံး ခရီးသြားေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ သည္။   ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးစံ မ်ားကို ျမတ္ ႏိုးတန္ဖုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု မ်ားစြာရွိၿပီး သဘာဝက ေပးေသာ အလွအပမ်ားစြာရွိေသာ္ လည္း ေခတ္ အဆက္ဆက္ က မၿငိမ္း   ခ်မ္းခဲ့သျဖင့္ ကယားျပည္နယ္သည္ အျခားျပည္နယ္ မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ခရီးသြား မ်ားၾကား တိမ္ျမဳပ္ေနခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တက္လာေသာ   အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ကယားျပည္ နယ္အစုိးရက ေဒသခံမ်ား၊ ေဒသ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ျပည္နယ္ ခရီးသြား   လုပ္ငန္းသည္ သိသိသာသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ ဧည့္လမ္းၫႊန္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုလြင္ထက္ေအာင္ ကေျပာသည္။  ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ မႈဗဟိုဌာန (ITC)ႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သြင္း ကုန္မ်ားျမႇင့္တင္ေရး ဗဟိုဌာန(CBI)) တို႔မွ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ Trust Fund III   အစီအစဥ္ျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ အေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုိ လာ ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ ရွိရာ ျပည္နယ္ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုိ တစ္ဖက္တစ္   လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳေနသည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။

ကုန္ေလာေတာင္ သို႔ ေတာတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ ခရီး

ကုန္ေလာေတာင္ သို႔ ေတာတြင္း လမ္းေလွ်ာက္ ခရီး

ကယားခရီးစဥ္ အစ 

ယခု တစ္ေခါက္ ကယားျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ သည္လည္း ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၏ အ စီအစဥ္ျဖင့္ ကယား ျပည္နယ္ ရပ္ ရြာ အေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (CBT) ကုိ   သြားေရာက္ ေလ့လာ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ တြင္ ခရီးသြား လုပ္ ငန္း မ်ားမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ဧည့္ လမ္းၫႊန္မ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား၊   ITC မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား လုိက္ ပါလာၾကသည္။ ကယားျပည္နယ္ သို႔ ယခင္က တစ္ေခါက္ ေရာက္ခဲ့ဖူး ေသာ္လည္း လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕ေပၚ သာ ေရာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕ျပင္ ေက်းရြာ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာမည္ ကုိ အလြန္ စိတ္ဝင္ စားမိသည္။ အ ထူး သျဖင့္ ITC  က ႀကီးၾကပ္ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ လူထု အေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္း (CBT) ေဖာ္ေဆာင္မႈ ကို   လည္း ထဲထဲ ဝင္ဝင္ ေလ့လာခြင့္ရ မည္ျဖစ္ရာ သတင္းသမား မ်ား အတြက္ေတာ့ တကယ့္ အခြင့္ အလမ္း ေကာင္းပင္ျဖစ္သည္ ။  ပထမဆုံးေန႔ တြင္ ဒီးေမာ့ဆုိ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ပန္ပက္ေက်းရြာ သို႔ သြား ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပန္ပက္ေက်း ရြာသည္ သတင္းစာ မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မၾကာမၾကာ ပါလာေလ့ ရွိေသာ္လည္း   ယခုမွသာ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ မွ ကားျဖင့္ သြားပါက ပန္ပက္ေက်း ရြာသို႔ေရာက္ရန္ တစ္နာရီႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာသည္။ ကတၱရာ   လမ္းဆုံးေသာ အခါ ပန္ပက္ေက်း ရြာ အဝင္ ေျမနီ လမ္းကို စတင္ျဖတ္ သန္းရၿပီျဖစ္သည္။ ေတာင္ေစာင္း အနိမ့္အျမင့္ မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ အိမ္ေလး မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ရၿပီး ေတာင္ေပၚမွ ထင္း႐ွဴးနံ႔သင္း ေသာ ေလေအးကုိ ႐ွဴရိႈက္ရျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္လန္းဆန္း သြားရ သည္။ ထို႔ျပင္ လည္ပင္း တြင္ ေၾကး ကြင္းမ်ား ပတ္ထားေသာ ကယန္း အမ်ိဳးသမီး   မ်ားကုိလည္း ဟိုတစ္စု သည္တစ္စု စ တင္ေတြ႕ျမင္ရၿပီ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ကေတာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ မစိမ္း ေတာ့သလုိပင္၊ ဧည့္သည္မ်ားလာ ေသာ္လည္း သူတို႔၏ လုပ္ၿမဲ   အလုပ္ ေလးေတြလုပ္ရင္း ခပ္ေအးေအးပင္ ရွိေနၾကသည္။ ဒါသည္ပင္ သဘာ ဝ မဟုတ္ပါလား။

႐ုိးရာ လက္မႈ ပစၥည္းကုိ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ ျပေနသည့္ ကယန္း အဘြား ေဒၚမူထန္း

႐ုိးရာ လက္မႈ ပစၥည္းကုိ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ ျပေနသည့္ ကယန္း အဘြား ေဒၚမူထန္း

CBT နဲ႔မစိမ္းေတာ့တဲ့ ပန္ပက္ေက်းရြာ

ပန္ပက္ေက်းရြာ တြင္ ရမ္းကူ၊ ေဒါေကး၊ ကသည္းကူ၊ ဆလုံးက နား၊ ပင္မေဆာင္ စသည့္ ရြာငါးရြာ ပါဝင္သည္။ အိမ္ေျခ ၂ဝ၅ အိမ္၊ လူဦးေရ ၁၂ဝ၅ ဦး ရွိသည္။ ခရစ္ ယာန္၊   ဗုဒၵဘာသာ၊ တံခြန္တုိင္နတ္ ကုိးကြယ္ၾကၿပီး ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ မွာ တံခြန္တိုင္ နတ္ ကုိးကြယ္ ၾကသူ မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိရြာငါးရြာလုံးတြင္  လူထု အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း   ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကုိ   ITC က ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္လုပ္ေဆာင္  ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ကုိ စိတ္ဝင္စားေသာ ေဒသခံ လူငယ္ မ်ားကို ဧည့္ လမ္းၫႊန္   သင္တန္းေပး ျခင္း၊ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လက္မႈပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ သင္တန္း မ်ားေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔ေသာ   အေျခ အေနကုိ လြယ္ လြယ္ ကူကူ ေရာက္ရွိခဲ့ သည္ေတာ့ မဟုတ္ေၾကာင္း  ITC ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ Mr.Peter Richards ကေျပာသည္။  ”ဒီအလုပ္ စလုပ္ တုန္း ကေတာ့ ေဒသခံေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မသိၾကဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါ့မလားလို႔ ေဝခြဲရ ခက္ေနခဲ့ ၾကတယ္။ သူတို႔ ဟာ   လယ္ သမားေတြ ျဖစ္တယ္။ စားေရးအတြက္ သူတို႔ေန႔တုိင္း လယ္ ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ၾကရတယ္။ အစ မွာေတာ့ ေဒသ ခံေတြက တစ္ေန ကုန္ လယ္ထဲ သြားေနရလို႔ ညေန ပိုင္းမွသာ   ကြၽန္ေတာ္ တို႔နဲ႔ စကား ေျပာဖို႔ အခ်ိန္ရတယ္။ တစ္ခါတ ေလ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူတို႔နဲ႔ တစ္ည လုံးေနရ တယ္။ သူတို႔နဲ႔စကားေျပာ ရတယ္။ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔   သူတို႔ရဲ႕ယုံၾကည္မႈကို ရခဲ့တယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္ ။  ပန္ပက္ေက်းရြာ သည္ ကယန္း ရြာျဖစ္ၿပီး ေၾကးကြင္းပတ္ ကယန္း လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ၾကသည္။ အမ်ား စုမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသူ   မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိင္းတြင္မူ ၄င္းတို႔ ကုိျပသ၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ ကုိင္ေနရာ ပန္ပက္တြင္ CBT လုပ္ သည့္အခါ ေဒသခံမ်ားက ITC အ ေပၚ အစပိုင္းတြင္ ယုံၾကည္မႈ နည္း   ခဲ့ၾကသည္ဟု ITC  ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ CBT စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ 9 Generation Force  ခရီးသြားလုပ္ ငန္းမွ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေန မုိးေအာင္ကေျပာသည္။  ”သူတို႔က ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာလို႔ရွိရင္  ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ ကို ျပစားမွာလား၊ သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈ ကိုေရာင္းစားမွာလား ဆုိၿပီး ေတြးပူ ၾကတယ္။ အဲလုိ မလုပ္ခင္မွာ သူတို႔ နဲ႔   ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရင္ အစည္းအေဝး လုပ္တယ္။ အစည္းအေဝး လုပ္ၿပီး ဒီပန္ပက္က ငါးေယာက္၊ တနီးလာ လဲက ငါးေယာက္ကုိ ထုိင္းကိုေခၚ သြားတယ္။ သူတို႔ကုိ ဧည့္သည္အေနနဲ႔ လုိက္ျပတယ္။ အဆုိးအေကာင္း ကုိ ဒီမွာျပန္ ေဝ မွ်တယ္။ သူတို႔က သေဘာတူမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္တာ ပါ”ဟု ၄င္းက CBT စတင္ခဲ့ပုံကို ေျပာျပသည္ ။  CBT  ကိုေဖာ္ေဆာင္ျခင္း မွာ ေဒသခံမ်ား အတြက္ ဝင္ေငြသာမ က ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေတြ႕ အႀကဳံမ်ား ရရွိေစလုိျခင္း ျဖစ္၍ ကယားျပည္နယ္ မွ အေျချပဳကာ အားလုံးပါဝင္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံခ်က္ စတင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေက်းရြာ မ်ားသို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္ သည္မ်ား အမွန္တကယ္ လာေရာက္   ၾကသည္ကုိျမင္ရသည့္အခါ ေဒသ ခံမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈမ်ား ပိုမုိတုိးပြား လာၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားလည္း ရွိ လာေၾကာင္း Mr.Peter Richards  ကေျပာသည္။

တနီးလာလဲ ေက်းရြာမွ ကယား အဘြား မ်ားႏွင့္ ITC မွ Mr .Peter Richards

တနီးလာလဲ ေက်းရြာမွ ကယား အဘြား မ်ားႏွင့္ ITC မွ Mr .Peter Richards

ပန္ပက္မွာ ေလ့လာစရာ 

ပန္ပက္ ေက်းရြာ သို႔ လာေရာက္ ပါက ေက်းရြာ အနီးရွိ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အထက္ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိေသာ ကုန္ေလာေတာင္ (ပူျပင္း ေသာေတာင္ဟု အဓိပၸယ္ရ) သို႔ ေတာ တြင္း   ခရီးၾကမ္း သြားေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ေပၚ တစ္ေလွ်ာက္ ထင္း႐ွဴးေတာ မ်ားကို ျဖတ္သန္းရင္း ကယန္း လူမ်ိဳးတို႔၏ တံခြန္တုိင္ကုိလည္း ေလ့လာရသည္။ ေတာင္   ေပၚသို႔ေရာက္ပါက ေတာင္ထိပ္ တြင္တည္ ထားေသာ ေၾကး စည္ ေတာင္ေစ တီ ကို ဝင္ေရာက္ ဖူးေျမာ္ ရင္း စိမ္းစိုလွပေသာ ေတာင္ေအာက္ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ၾကည့္ရသည္မွာ အ   ေမာ အပန္းေျပေစ သည္။

ေမဇင္၀င္း

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*