လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ မွစ၍ ပထမတန္းတြင္ သင္႐ုိးသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားမည္

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ မွစ၍ ပထမတန္းတြင္ သင္႐ုိးသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားမည္
March 3, 2017 Asian Fame

12:20 pm
လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ မွစ၍ ပထမတန္းတြင္ သင္႐ုိးသစ္မ်ား ေျပာင္းလဲ သင္ၾကားမည္

လာမည့္ ပညာသင္ ႏွစ္မွစ၍ အေျခခံပညာ ပထမတန္း သင္ခန္း စာတြင္ သင္႐ုိးသစ္ မ်ား ေျပာင္းလဲ သင္ၾကား ေပးေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန   ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခုိင္ၿမဲက ေျပာ သည္။

ေျပာင္းလဲမည့္ သင္႐ုိးသစ္မ်ားကို ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ အေျခခံ ပညာ သင္႐ုိးၫႊန္း တမ္း ေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ၿပီး   ကမၻာ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏုိင္ငံ ၏ သင္႐ုိးမ်ားကုိ ေလ့လာ သုံးသပ္ကာ ေရး ဆြဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။  ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ တြင္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကုိ အေလးေပး ေသာ သင္႐ုိးမ်ား၊ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ၊ မိတၱ၊ ေဘာဂ စသည့္  ဗလငါးတန္ အေျချပဳ သင္႐ိုးမ်ား၊ ျမန္မာစာ၊   အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘဝ တြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ၊ စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ၊ ကာယ၊ ရသ၊ (ပန္းခ်ီ၊  ဂီတ) စေသာ ဘာသာရပ္မ်ား အားလံုး ပါေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္ ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ သင္႐ုိးသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ဆရာဆရာမ မ်ား အားသင္ တန္းေပးေန ၿပီး ေဖေဖာ္ ဝါရီ လကုန္တြင္ အဆုိပါ သင္တန္း   ျပီးဆုံးမည္ျဖစ္သည္။  ”ဗဟုိ အဆင့္ သင္တန္းပုိ႕ခ်မႈေတြၿပီးတာနဲ႔ ၿမဳိ႕နယ္ အဆင့္ သင္ တန္း ပုိ႔ခ်မႈေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာပါ။ ဆရာ ဆရာမေတြလည္း စိတ္ဝင္တစား သင္ယူၾကပါတယ္” ဟု   ေဒါက္တာ ခုိင္ၿမဲက ေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့သည့္ KG + 12 ပညာေရးစနစ္အရ ယခု ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ  ကေလးမ်ား သည္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ မွစ၍ ပထမတန္း   သင္႐ုိးသစ္ျဖင့္ သင္ ၾကားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သီဟ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*