မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ၏ မေသတရား

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ၏ မေသတရား
March 3, 2017 Asian Fame

2:46 pm
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ၏ မေသတရား

Kyunitမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ Partriotism  ဟူ သည္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ သီးျခား ျဖစ္ေသာ လူ႕အမ်ိဳးအႏြယ္ တစ္ခုကို ရည္ၫႊန္း အရင္းခံျခင္း သက္သက္ မဟုတ္ေပ။ လူ႕အမ်ိဳးအႏြယ္ တစ္ခု ၏ ဇာစ္ျမစ္တည္ရာ ေပါက္ပြားရွင္ သန္ရာ ေျမပထဝီ အပိုင္းအျခား ေပၚ၌ ထိုအမ်ိဳး အႏြယ္ ကေလး ျမတ္ ခ်စ္ခင္စြာ ရွင္သန္ေနထိုင္းရင္း ထိုေျမပထဝီ အပိုင္းအျခားကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ စိတ္ေန သေဘာထား ဟု ပညာရွင္ အသီးသီး က အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ စာမ တတ္ ေပမတတ္ ေက်းေတာေန အရပ္သား ေတာင္သူ  မိလကၡဳတို႔ နားလည္ လက္ခံ ထားၾကေသာ မ်ိဳး ခ်စ္စိတ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ က်ဥ္းေျမာင္း သည္ႏွင့္အမွ် ယံုၾကည္မႈ လြဲေခ်ာ္ မွားယြင္းေနသည္။ ”ေဆြဝ မ်ိဳးဝ၊ ေဆြးမ်ိဳး ေကာင္းစားေရးဝါဒ  Ne-potism  သာသာမွ်သာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ လ်က္ရွိသည္။ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ေဝါဟာရ ၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ ကို ပိုမိုေလးနက္ ခိုင္မာေစေသာ အျခားေဝါဟာရမွာ ”တိုင္းခ်စ္ျပည္ ခ်စ္စိတ္”ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လို တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လူ မ်ိဳးျခား အနည္ငယ္ စုေဝးေနထိုင္ၾက ေသာ တိုင္းျပည္မ်ိဳးတြင္ တိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္စိတ္ ရင့္သန္အားေကာင္း ဖို႔က အေရးႀကီး သည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ဟူသည္ကို အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲ ေသာ တစ္ယူသန္ အျမင္က်ဥ္းသ မား မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း သားခ်င္း တစ္ရပ္တည္းသားခ်င္း မ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡ မီးေတာက္ မ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ဖူးသည္လည္း ရွိခဲ့ၿပီ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွည္လ်ားလွ စြာေသာ ျပည္တြင္းစစ္ လမ္းေၾကာင္း ကို လြဲမွား အံေခ်ာ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္က နိဒါန္းပ်ိဳးေပးခဲ့၏။

အႀကံသမား ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ ”ႏွစ္ဖက္လႊ” ေတြက မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္ ေဘး တီးေပးခဲ့ၾက၏။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ကာလ အဂၤလိပ္အေျပး၊ ဂ်ပန္အ ဝင္ အခ်ိန္တုန္းက ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည့္ လူ မ်ိဳးေရး ပဋိပကၡကို တို႔မီး႐ိႈ႕မီးလုပ္ သြားခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထဘီမႏိုင္၊ ပဝါမႏိုင္ ထြက္ေျပးၾက ရေသာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ သာျဖစ္ ေၾကာင္း သမိုင္းက အခိုင္အမာ သက္ေသခံခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က အစြန္းေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္သည္ မ်ိဳးျဖဳတ္စစ္ပြဲ  Ethnic Cleansing ကဲ့သို႔ေသာ လူမဆန္ ဆံုးအ႐ိုင္းအစိုင္း တို႔၏ ပရမ္း ပတာ ျဖစ္စဥ္ဆီသို႔ ေရာက္လုနီးနီး တြန္းပို႔ ခဲ့သည္ကို သမိုင္းက ေႏွာင္းလူတို႔ အား ေျပာျပေနဆဲျဖစ္သည္။ မ်ိဳး ျဖဳတ္စစ္ပြဲတို႔၏ ေအာ့ႏွ လံုး နာစရာ လူမဆန္မႈကို (၂ဝ)ရာစု ကုန္ခါနီး တုန္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဘာ့စနီး ယားစစ္ပြဲက ယေန႔ေခတ္ လူသား မ်ားကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ျဖစ္ေအာင္ မီးေမာင္း ထိုး၍ျပခဲ့သည္။ မ်ိဳးျဖဳတ္ စစ္ပြဲ အခ်ိဳ႕ရွိေနဆဲ အာဖရိကႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ကို လွမ္းၾကည့္လွ်င္ လူ႕ကမၻာ ရွိ ငရဲဘံုကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္အလား ခံစား ၾကရေပလိမ့္မည္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ပ်က္သုဥ္းသြား မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမည္၊ သာယာဖြံ႕ ၿဖိဳးမည္၊ လြတ္လပ္ ၿငိမ္းေအးမည္ ဟု ယူဆျခင္းမွာ ငရဲသို႔ ေရာက္ေန ေသာ နာဇီေခါင္းေဆာင္ ”အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာ”၏ အေတြးအေခၚမ်ိဳး သာ ျဖစ္သည္။ ”အာရယန္” မ်ိဳး ႏြယ္ကိုသာ ခ်စ္ေသာ ဟစ္တလာ၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ မွာ ကမၻာေပၚရွိ အျခား အျခားေသာ မ်ိဳးႏြယ္ တို႔ကို ရန္သူ ဟု ေၾကညာ လိုက္သလို ျဖစ္သြား သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သူ႕ခမ်ာ တစ္ကမၻာလံုး ၏ ရန္သူနံပါတ္တစ္ ျဖစ္သြား ရရွာေတာ့သည္။

ေရွးပေဒသရာဇ္ ေခတ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္သာ ထြန္းကားခဲ့ျခင္းကို အျပစ္ ဆိုစရာေတာ့ ရွိမည္ မဟုတ္။ ထို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စေသာ အင္အားႀကီး တိုင္းရင္း သားအုပ္စု မ်ားသည္ မၾကာခဏ စစ္မက္ျဖစ္ပြား၊ မေမာႏိုင္ မပန္း ႏိုင္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ တိုက္ ခိုက္ေနခဲ့ၾကဖူးသည္ ကို သမိုင္းထဲ မွာေတြ႕ရေသာအခါ သက္ျပင္းခ် ႐ံုမွအပ ဘာမွ် မတတ္ႏိုင္ေတာ့။ အင္းဝဘုရင္ မင္းေခါင္ႀကီးႏွင့္ ဟံ သာဝတီဘုရင္ ရာဇဓိရာဇ္ တို႔အ ၾကားျဖစ္ပြားေသာ ”ႏွစ္ ၃ဝ စစ္ပြဲ” ဟူ၍ပင္ ရွိေသးရာ ”စစ္ေသြးၾကြသူ ေတြပါတကား” ဟု ညည္းညဴရ ေတာ့မလိုလို ခံစားလိုက္ရပါသည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္၊  ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ တို႔တြင္ နယ္ ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္က သံုးႀကိမ္ သံုးခါ စစ္ ပြဲဆင္ႏႊဲၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ ဖိနင္းထားလိုက္ေသာအ ခါမွ ”ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိ”သြား ခဲ့ၾကရသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးတြင္ စစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ”စစ္နာ”ေနခဲ့ ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ တို႔သည္ သူတို႔ ႏွစ္ တစ္ရာေက်ာ္ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္သစ္ ကို သတိ ထားမိသြားၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ကလို သူ တစ္လူ ငါတစ္မင္း မဟုတ္ေတာ့။ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု စုစည္းလက္ တြဲထားၾကသည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။ အားလံုးေရွ႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လို သူမတူ သည့္ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ ေခါင္းေဆာင္က ရပ္ေနသည္။ သည္တစ္ခါ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ ရာဇမာန္တက္လွ်င္ ”ေခြးေသ ေကာင္ပုပ္ကို လင္းတ ဆြဲသည့္အ ျဖစ္”ထက္ ပိုဆိုးသည့္ ျမန္မာလုထု ၏ ဆန္႔က်င္အံုၾကြမႈကို ရင္ဆိုင္ရ ေတာ့မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏွစ္(၁ဝဝ) ေက်ာ္”အဆီကိုစား၊ အသားကိုမ်ိဳ” ခဲ့ၾက႐ံုမွ်ႏွင့္ အားမရ ၾကေသးေသာ စားေနၾကေၾကာင္ပါး နယ္ခ်ဲ႕ ဓန ရွင္တို႔သည္ လြတ္လပ္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ရႏိုင္ သေလာက္ ”ကုပ္ေသြးစုပ္ရန္” အႀကံယုတ္ အႀကံညစ္ေတြျဖင့္ ႀကံစည္လႈပ္ရွား လာၾကျပန္သည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ သက္သက္သာ ရွိေသာ၊ ကိုယ့္ဥမွ ကိုယ္ဥ အစြဲႀကီးေသာ တိုင္းရင္း သားအခ်ိဳ႕ကို အလြဲ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ မိႈင္းတိုက္ကာ ”တစ္ေတာ တစ္ ၾကက္ဖတြန္” ဝါဒထူေထာင္ၾကဖို႔ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ အလြဲမ်ိဳးခ်စ္ စိတ္မိႈင္း မိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား က ”ေတာ္လွန္ေရး”ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိန္း သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို လက္နက္ ကိုင္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ထိုမွား ယြင္းေသာ အျပဳအမူက မည္ သည့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚေစခဲ့ပါသနည္း။

တစ္ျပည္ေထာင္တည္းေသာ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို အခ်င္း ခ်င္းသူေသကိုယ္ေသ တစ္ေယာက္ လည္ပင္း တစ္ေယာက္ လွီးၾကသည့္ ရလဒ္ဆိုး၊ စစ္အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မရသည့္ ရလဒ္ဆိုး၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ လက္႐ံုး ရည္၊ ႏွလံုးရည္ က်ဆင္းလာခဲ့ရျခင္း ရလဒ္၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္ဝ႐ုန္း သုန္းကား အေျခ အေနတြင္ တပ္မ ေတာ္က ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲသို႔ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္လာရသည့္ ရလဒ္ဆိုး စသည္ စသည္ ဒီမိုက ေရစီ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေဝးရာခရီး ၾကမ္းေပၚသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ရေသာ ရလဒ္ဆိုး အစုအေပါင္း ကို ေတြ႕ရေပမည္။

ဓေလ့အစြဲ အမွားအယြင္း တစ္ခုကို စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳ ဖူးသည္။ စာေရးသူသည္ တိုင္းရင္း သူတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ က်ခဲ့ရာ သူ႔ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း ေတြက သူ႕ကို ”ဗမာမ”ဟုသာ ဝိုင္းေခၚေနၾက ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ စာေရး သူ နာလိုခံခက္ အမ်က္ထြက္မိ သည္။ ဇနီးနားလည္ေအာင္ ေျပာ မျပတတ္သည့္ အဆံုး စိတ္တိုတို ႏွင့္ ေျပာမိေျပာရာ ေျပာခ်လိုက္ ေတာ့သည္။

”ေဟ့…ငါလည္း ဗမာ မဟုတ္ဘူး။ နင္လည္း ကရင္ မဟုတ္ဘူး။ ဗမာအစစ္ ကရင္အ စစ္ဆိုတာ မရွိဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနတဲ့သူ အားလံုး အာရွတိုက္ အ လယ္ပိုင္းက ဆင္းလာၾကတဲ့ မြန္ဂို အမ်ိဳးအႏြယ္ေတြ ခ်ည္းပဲ။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလို႔ အခုေခၚေနၾကတဲ့ နယ္ ေျမႀကီး ထဲကိုေရာက္မွ ေနထိုင္ရာ ေဒသ၊ စားဝတ္ေနမႈ အေလ့အထ၊ ဘာသာစကား ေျပာဆိုမႈ၊ ကိုးကြယ္ မႈေတြ ကြဲျပားကုန္ၿပီး ၾကာလာေတာ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္ဆိုၿပီး မ်ိဳးစိတ္ေတြ အကြဲ ကြဲအျပားျပား ျဖစ္ကုန္ၾကတာ။ အ ေနာ္ရထာ ဘုရင္လက္ထက္ ပထမ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေထာင္ ကတည္းက ဒီႏိုင္ငံေတာ္ထဲမွာ အားလံုး စုေဝးေနထိုင္ၾကတာ။ ငါ တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘယ္သူမွ ကုလားျပည္ဘက္ ထြက္မသြားခဲ့ ၾကဘူး။ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ လည္း ထြက္မသြားခဲ့ၾကဘူး။ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းမွာေနတဲ့ သူမွန္သမွ်  အိုးမကင္း ခ်ိဳးမ ကင္း ေဆြမ်ိဳး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ခ်ည္းပဲ။ ငါကေတာ့ ဘာမ်ိဳး၊ ညာ မ်ိဳးပါ ဆိုၿပီး တသီး တသန္႔ ခြဲထြက္ ခ်င္သပ ဆိုရင္ေတာ့ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္ထဲ မွာသာ သြားေနၾက လို႔ နင့္အမ်ိဳးေတြကို ေျပာလိုက္ ေလေတာ့…”

ဇနီးက သူ႕အမ်ိဳးေတြျပန္ေျပာ မေျပာေတာ့မသိပါ။ ဇနီး၏ ညီမ အရင္း တစ္ေယာက္မွာ ဗမာ မူဆလင္ကျပား တစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် သြားရာ ဇနီးတို႔ အမ်ိဳးေတြက ေခ်ာေခ်ာလွလွ၊ ျဖဴျဖဴဆြတ္ဆြတ္ ကရင္မကေလး ကို ‘ကုလားမ’ ဟု ေခၚၾကျပန္ သတတ္။

ဓေလ့အစြဲတစ္ခုကို ေခ်ခြၽတ္ ရခက္ခဲပါေသာ္လည္း ကာယကံ ရွင္ကိုယ္၌က မိမိ စြဲမိစြဲရာ ျဖစ္ေန ေသာဓေလ့၏ ေခတ္ေနာက္က်မႈ၊ အသံုး မတည့္မႈ၊ အမ်ားႏွင့္လိုက္ ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္မႈတို႔ကို ဆင္ျခင္ နားလည္ႏိုင္လွ်င္ ‘မ်ိဳးခ်စ္စိတ္’ ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ မွန္ကိုပါ သေဘာေပါက္လာႏိုင္ သည္။ ငါ့ေဆြ၊ ငါ့မ်ိဳးကိုသာခ်စ္ ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သည္ ဟစ္ တလာကဲ့သို႔ ရန္သူ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ သည့္အျဖစ္သို႔ က်ေရာက္ေစ မည္။ တိုင္းခ်စ္ျပည္ ခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း မီွတင္းေန ထိုင္သူမွန္သမွ် ဘာသာ လူမ်ိဳး မခြဲျခားဘဲ ငါ့အမ်ိဳးခ်ည္းဟု သေဘာ ထားႏိုင္မွ ထိုမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ က ခိုင္မာတည္တံ့လိမ့္မည္။ အသား ေရာင္ခြဲျခားျခင္း၊ အမ်ိဳး ဇာတ္ခြဲ ျခားျခင္း၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ခြဲ ျခားျခင္းတို႔မွာ စစ္ပြဲ အနိဌာ႐ံုတို႔၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ားသာ ျဖစ္ သည္။

 ေသခ်ာစဥ္းစားလွ်င္ မႏုႆ လူသားမ်ိဳးရင္း ဟူ၍ မ်ားမ်ားစားစား မရွိလွေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရမည္။ ေကာ့ ေကးရွင္း Caucasian ေခၚ လူျဖဴ မ်ိဳးႏြယ္ ရွိမည္။ နိဂရြိဳက္ Negroid ေခၚ လူမည္းမ်ိဳးႏြယ္ရွိမည္။ မြန္ဂို လိြဳက္ ၾသညါသူသငိ ေခၚ အသား ဝါ မ်ိဳးႏြယ္ ရွိမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ေတြမွာ မြန္ဂိုလိြဳက္ အႏြယ္ေတြျဖစ္ ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ သားအားလံုး မ်ိဳးရင္း တစ္ခုတည္းမွ ေပါက္ဖြားျဖာထြက္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနၾကျခင္း မွ်သာဟု ရဲရဲႀကီးဆိုႏိုင္သည္။

‘မ်ိဳးခ်စ္စိတ္’ ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ေမာင္ျဖဴ၊ ေမာင္နီတို႔ကို မၾကည့္ ၾကပါႏွင့္။ မိမိႏွင့္ အတူေမာင္ျဖဴ၊ ေမာင္နီတို႔ ရပ္ေနၾကသည့္ ေျမ ပထဝီ အပိုင္းအျခား နယ္နိမိတ္ ကိုသာၾကည့္ပါ။ ထိုအခါ မိမိခ်စ္ ျမတ္ႏိုးရမည့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ရမည့္ ေနရာအဝန္းကို သိ ရွိလာ ၿပီးေနာက္ တကယ္လိုအပ္ေသာ အၿမဲထာဝရ ရွင္သန္ေကာင္းေသာ တိုင္းခ်စ္ျပည္ ခ်စ္စိတ္ကို သိမ္းပိုက္ လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တစ္ခု သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။ ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳး မေရြး၊ အဆင့္အတန္းမေရြး ပခံုး ႏွစ္ဖက္ၾကားေခါင္းေပါက္သည့္ မႏုႆ လူသားတိုင္း အေပၚ ေမတၱာ ထားဖို႔ဟူသည္မွာ ဘုရား၊ ရဟႏၲာ၊ ပစၥကဗုဒၶါ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ ေလာင္းတို႔သာ စြမ္းႏိုင္ရာျဖစ္သည္။ ပုထုဇဥ္ ေလာကီသားတို႔အဖို႔ရာမူ တိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္စိတ္ကို ႏွလံုး သြင္းထားႏိုင္ဖို႔သာ လိုအပ္ပါ သည္။

ၾကဴးႏွစ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*