႐ုိးမ မဟာဗ်ဴဟာ လီမိတက္ ႏွင့္ မက္ထ႐ုိ စားေသာက္ကုန္ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာျပည္ အတြက္ လုပ္ငန္းစု တစ္ခု တည္ေထာင္မည္

႐ုိးမ မဟာဗ်ဴဟာ လီမိတက္ ႏွင့္ မက္ထ႐ုိ စားေသာက္ကုန္ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာျပည္ အတြက္ လုပ္ငန္းစု တစ္ခု တည္ေထာင္မည္
March 1, 2017 Asian Fame

3:03 pm
႐ုိးမ မဟာဗ်ဴဟာ လီမိတက္ ႏွင့္ မက္ထ႐ုိ စားေသာက္ကုန္ တုိ႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာျပည္ အတြက္ လုပ္ငန္းစု တစ္ခု တည္ေထာင္မည္

(ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇)

႐ိုးမ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးပိုင္လီမိ တက္ႏွင့္ METRO Group Whole- sale & Food Specialist Company (METRO) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ စားေသာက္ကုန္ ႏွင့္ စားေသာက္ ကုန္ပစၥည္း မ်ဳိးစံု လက္ကားျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းတစ္စု တည္ ေထာင္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္။

အသစ္ တည္ေထာင္မည့္ METRO wholesale Myanmar Ltd ဖက္စပ္ကုမၸဏီတြင္ Yoma Strategic  က အစုရွယ္ယာ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ထည့္ဝင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာ အစုရွယ္ယာ ၈၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းကို METRO က ထည့္ဝင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စားေသာက္ ကုန္ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမွာ လက္လီ ေရာင္းခ်သူ အမ်ားစုက လက္လီလက္ကား ေရာေႏွာေရာင္း ခ်လ်က္ ရွိေသာ ျပည္တြင္းကုန္ ပစၥည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် သူမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္း သူမ်ားမွ တစ္ဆင့္၄င္းတို႔၏ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူ ေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ တစ္ပိုင္း တစ္စစီ ျဖစ္လ်က္ရွိ ၿပီး METRO Myanmar  အေနျဖင့္ စားသံုး သူမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္၊ စား ေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေကြၽး ေမြးဧည့္ခံေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ အေသး စား လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ားကို စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ စားေသာက္ ကုန္မဟုတ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းေပါင္း ၃၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးသြားမည္ဟု တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ဆုိသည္။

”ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ကမၻာ့ေခတ္မီ လက္ကားျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မႈ၊ စိတ္ခ် လုံၿခံဳမႈရွိတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္တာပါ” ဟု Yoma Strategic ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Mr.Melvyn Pun  ကေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အတြက္ လယ္ သမားမ်ားအား အသိပညာေပး ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ တိုး တက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု လည္း ၄င္းက ဆက္၍ေျပာသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ အစျပဳ၍ စား ေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုပ္ ပိုးျခင္း အစရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈမွ စတင္ကာ စားသံုးသူ လက္ဝယ္ထိ ေရာက္ရွိေစသည့္ လုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ အပိုင္းတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ သက္ဆိုင္ရာပါ ဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံးႏွင့္ လက္ တြဲေဆာင္ရြက္ သြားရန္လည္း ၄င္းတုိ႔ က ရည္ရြယ္ထားသည္။

METRO  သည္ ကမၻာတစ္ ဝန္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၅ ႏိုင္ငံတြင္ လူ ေပါင္း ၁၅ဝဝဝဝ ေက်ာ္အား အ လုပ္အကိုင္ ေပးထားၿပီး ၂ဝ၁၅/ ၂ဝ၁၆ တြင္ ယူရို ၃၇ ဘီလ်ံခန္႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဥေရာပ ႏွင့္ အာရွေဒသ တစ္ ဝန္း ႏိုင္ငံ ၂၅ ႏိုင္ငံတြင္ေရာင္းခ် လ်က္ရွိၿပီး ဟိုတယ္မ်ား၊ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဧည့္ခံ ေကြၽးေမြး ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ အေသးစားလက္ လီ ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းမ်ား အစရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၁ သန္းခန္႔သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*