ေမာင္ေတာနယ္တြင္ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕အား ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေန

ေမာင္ေတာနယ္တြင္ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕အား ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေန
March 1, 2017 Asian Fame

2:10 pm
ေမာင္ေတာနယ္တြင္ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕အား ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း တုိင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေန

လင္းဟိန္း
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးကတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ တရားမွ်တမႈရွိ၊ မရွိ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကြင္းဆင္းစံုစမ္း ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔အစီရင္ခံစာ တင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ဦးထြန္းေအာင္သိန္းကေျပာသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ဘဂၤါလီအခ်ိဳ႕ ကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ႏွင့္မညီဘဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေနသည္ ဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ားက တိုင္ၾကားထား သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ ေဆးရန္ တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ”ေတြ႔ရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အစီရင္ခံစာေရးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုတင္မွာ ပါ။ ဒီမတ္လထဲမွာတင္ပါမယ္” ဟု ဦးထြန္း ေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအဖြဲ႕က ဘဂၤါလီ အခ်ိဳ႕ကုိ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္သင့္ဘဲ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပးခဲ႔ျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းရာတြင္လည္း ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားပါဝင္ျခင္း မရွိဘဲ ဌာဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ဆန္ ဖြဲ႕စည္းထား ေၾကာင္း ¤င္းက ေျပာသည္။ ”ဒီအဖြဲ႕က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းက လူေတြမပါဘူး”ဟု ဦးထြန္းေအာင္သိန္းကေျပာသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ားအား စိစစ္ရန္ အတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအျပင္အရပ္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအဖြဲ႕က ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းၿပီး ႏိုင္ငံသားကတ္ထုတ္ေပးျခင္း မ်ားရွိေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ဦးဖိုးမင္းက ေျပာသည္။ ဦးဘိုးမင္းက ”ဘာမသိ ညာမသိတဲ႔ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ေယာက္ ႏွစ္ ေယာက္ကို လက္မွတ္ထိုးခိုင္းၿပီး ေဒသခံ ေတြ သေဘာတူသလိုနဲ႔ ႏိုင္ငံသားကတ္ ထုတ္ေပးတာရွိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏အစီရင္ခံစာ အေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ အား ျပည္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္အဆိုတင္သြင္းျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဖိုးမင္းက ေျပာသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားမျဖစ္သင့္သူမ်ားကုိ ႏိုင္ငံ သားကတ္ထုတ္ေပးခဲ႔သည့္အတြက္ ရခိုင္ ျပည္နယ္လဝကဦးစီးမွဴးကုိရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီက စစ္ေတြရဲစခန္းတြင္အမႈဖြင့္ထားခဲ႔သည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းအမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခ်က္ အေပၚ ရဲစခန္းကတစ္စံုတစ္ရာအေရးယူေပး ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းအေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ထည့္သြင္း ေရးသားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္း ေအာင္သိန္းကေျပာသည္။ ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ေရးအဖြဲ႕၏လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္ မညီျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ယင္းအဖြဲ႕ကုိကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က သေဘာထားေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီကလည္း တရားမဝင္ႏိုင္ငံသားကတ္ ထုတ္ေပးသူ မ်ားအား အေရးယူေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး အဖြဲ႕က ဘဂၤါလီအခ်ိဳ႕အားႏိုင္ငံသားကတ္ ထုတ္ေပးရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီဟုဆိုကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ႔ သည္။ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၏အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူအျဖစ္ လူေပါင္း ၁၆၂ ဦးအား ကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးထား ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*