အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးထားေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုမည္

အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးထားေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုမည္
March 1, 2017 Asian Fame

2:59 pm
အပစ္ရပ္လက္မွတ္မထုိးထားေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ား ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆံုမည္

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

NCA လက္မွတ္မထိုးဟု ေၾကညာထားေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားစုေပါင္းထားသည့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံ ေရးဆုိင္ရာညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုမႈကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲစတင္ မည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ DPN တို႔ၾကား ေတြ႕ဆံုမႈၿပီးပါက မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တို႔ၾကား ေလးႀကိမ္ေျမာက္ေတြ႕ဆံုမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သ။

NCA လက္မွတ္မေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကားေတြ႕ဆုံမႈကို လအတန္ၾကာ ရပ္နားထားၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆုံ မႈမ်ားျပန္လည္စတင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အပါအဝင္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲအဆင့္ဆင့္သို႔ တက္လွမ္းေရးအတြက္ UNFC မွ အဆိုျပဳထားေသာ အခ်က္ ၉ ခ်က္ပါ အဆိုျပဳမႈအေပၚအေျခခံ၍ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီ ၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းပြဲအတြက္ DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ဝ ဦးသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ညီၫြတ္ ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC တို႔ၾကား ယခင္က တစ္ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ဖူးၿပီး ယခု UNFC ၏ DPN အဖြဲ႕ႏွင့္ထပ္မံေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ UNFC ၌အစိုးရႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားဆဲအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ KIA ,SSPP တို႔ပါဝင္ၿပီး အျခားအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ NMSP, KNPP , WNO, LDU တို႔လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မွ ၂၄ ရက္ေန႔ထိ UWSA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ပန္ဆန္းတြင္ UWSA ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အစည္းအေဝးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးေတာ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*