ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားက မ႐ွဴႏုိင္ မကယ္ႏုိင္ျဖစ္ေနတဲ့ သႏၱာေက်ာက္တန္းေတြ

ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားက မ႐ွဴႏုိင္ မကယ္ႏုိင္ျဖစ္ေနတဲ့ သႏၱာေက်ာက္တန္းေတြ
February 24, 2017 Asian Fame

12:01 pm
ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားက မ႐ွဴႏုိင္ မကယ္ႏုိင္ျဖစ္ေနတဲ့ သႏၱာေက်ာက္တန္းေတြ

Black-Dreamျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ဖ်ားမွ ေတာင္ဖ်ားသုိ႔တုိင္ သဘာဝအလွ အပမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရွည္လ်ားေသာ ကမ္း႐ုိးတန္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားရကာ အပန္းေျဖခ်င္ စရာကမ္းေျခမ်ား၊ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်း မႈမ်ား၊ ကြၽန္းစုမ်ား စသျဖင့္ ထုံ လႊမ္းေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေတာင္ဖ်ား ေဒသ ျဖစ္ေသာ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသ ႀကီးရွိ ကြၽန္းစုမ်ား သည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လွပေနဆဲျဖစ္သည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ လာေသာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ အဆုိပါ ကြ်န္းစု မ်ားသုိ႔ အလည္အပတ္ သြားၾကသူမ်ား ယခုေနာက္ပုိင္းႏွစ္ မ်ားတြင္ ပုိ၍ မ်ားျပားလာသည္။ ကြၽန္းမ်ား တဝုိက္ရွိ ေရႏွင့္အတူ ယိမ္းႏြဲ႔ေန ေသာ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားက အဆုိပါ ခရီးသြားမ်ားကုိ ထပ္ခါ ထပ္ခါ လာေစရန္ လက္ယပ္ေခၚ ေနသကဲ့သုိ႔ပင္ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ သႏၱာ ေက်ာက္တန္းမ်ား၏ အလွ အပမ်ားသည္ လူလုပ္အမွားမ်ား ေၾကာင့္ပင္ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီး ေနကာ ကြၽန္းတခ်ိဳ႕၏ သႏၱာ ေက်ာက္တန္းမ်ားမွာ က်ိဳးေၾက ပ်က္စီးကာ မည္သုိ႔မွ ျပန္လည္ ျပဳျပင္၍ မရႏုိင္ေတာ့ေလာက္ ေအာင္ပင္ ပ်က္စီးေနသည္ ကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕မိလွ်င္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အေလး ထားသူတစ္ေယာက္ ဆုိလွ်င္ယူႀကံဳး မရျဖစ္မိမည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ ပင္လယ္ၾကမ္းခင္းရွိ သႏၱာေက်ာက္တန္း မ်ား အထိန္း အကြပ္ အားနည္းခဲ့ရာမွ တစ္စစ ပိုပို ပ်က္စီးလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ပ်က္စီးျခင္းသည္ လူသားတို႔ ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ တို႔ေၾကာင့္ဟု လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ပညာရွင္တို႔က တညီတၫြတ္တည္း လက္ခံထားသည္။ သႏၱာေက်ာက္ တန္းမ်ား ပ်က္စီးသြားပါက ငါး ေပါက္ဖြားႏႈန္း က်ဆင္းျခင္း၊ ငါး မ်ိဳးစိတ္မ်ား အုပ္စုလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သျဖင့္ သားငါးသယံဇာတ ျပဳန္းတီးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံ တကာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ႏွင့္ သဘာဝအပင္ မ်ားအဖြဲ႕  (FAUNA AND FLORA INTER­NATI­ONAL MYANMAR – FFI) မွသိရသည္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ား၏ ပ်က္စီး မႈသည္ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ပင္ရွိ ေနၿပီဟု ၄င္းတုိ႔အဖြဲ႕၏ သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

N00C3362ပင္လယ္ျပင္အတြင္းရွိ သားငါး သယံဇာတ မ်ားသည္ သႏၱာ ေက်ာက္တန္းမ်ားကို အိမ္မ်ားကဲ့ သို႔ သတ္မွတ္ အေျချပဳေနထိုင္ကာ အခ်ဳိ႕သႏၱာ ေက်ာက္တန္းမ်ားက လည္း ငါးအခ်ဳိ႕တြင္ တြယ္ကပ္ေန သည့္ ဘက္တီးရီးယား ပိုးမႊားမ်ား ကိုစားသံုးျခင္းစသျဖင့္ သႏၱာ ေက်ာက္တန္းႏွင့္ ငါမ်ဳိးစိတ္တို႔ သည္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေန သည့္ ေဂဟစနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။  သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားၾကား ငါး သားေပါက္ျခင္း၊ ျပန္ထြက္သြားပါ က သားေပါက္ခ်ိန္ ျပန္လာၾက ျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕မွာ ယင္းေက်ာက္တန္း မ်ားအၾကားတြင္ပင္ က်က္ စား ေနထိုင္ေနၾကသည္။ သႏၲာေက်ာက္ တန္း ပ်က္စီးမႈ မ်ားသည္ အပူခ်ိန္ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္မွာ နည္းၿပီး လူေနသည့္ ေနရာႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာ မ်ားတြင္ ပိုပ်က္စီး ေနၿပီး မိုင္းခဲြငါး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေလွ ႀကီးမ်ား ေက်ာက္ခ် ရပ္နားၾကျခင္း၊ တရြတ္ဆဲြေလွမ်ား၏ ခဲျပားႀကီးမ်ား ႏွင့္ ပိုက္ေအာက္ေျခရွိ သံကြင္း၊ ခဲသီး စသည့္ မာေက်ာေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖင့္ တရြတ္ ဆဲြခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္၏ ပင္လယ္ ကမ္းေျခ တစ္ခုျဖစ္ေသာ စမ္းလွမ္း ရြာတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္သည့္ ဦးေမာင္ႀကီးက ငါးဗံုးခဲြေလွ မ်ား ေရေအာက္ၾကမ္းခင္း သႏၲာေက်ာက္ တန္းမ်ားတြင္ ဒိုင္းနမိုက္မ်ား ေဖာက္ခဲြကာ ငါးဖမ္းဆီး သျဖင့္ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္မႈ အၿမဲ ႀကံဳေနရသည္ ဟု ဆိုသည္။

”မိုင္းခဲြသမား တစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။ သူမိုင္းခဲြခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ ေဆာင္ေနရာ ကို တစ္လ ၾကာခ်ိန္ ျပန္ သြားၾကည့္ေတာ့ ေက်ာက္ ေဆာင္ေတြ ေပ်ာက္ၿပီး သဲျပင္ႀကီး ျဖစ္ေနသတဲ့” ဟု ဦးေမာင္ႀကီးက ေျပာသည္။

(FFI) ၏ အဆုိအရ ေဒသခံ မ်ားက ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္မရွိဘဲ စီးပြားေရး အရ ငါးဖမ္း ဆီးျခင္း၊ ႏုတ္ယူ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား မွာ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ား၏ တန္ဖိုးကို နားမလည္သည့္ အတြက္ အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ သႏၲာေက်ာက္တန္း မပ်က္စီးသည့္ ငါးဖမ္း ကိရိယာမ်ား ျဖင့္ ငါးဖမ္းေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစ သင့္သည္ ဟု ေထာက္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ တနသၤာရီပင္လယ္ ျပင္၌ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ သႏၲာေက်ာက္ တန္းမ်ားအား အစားျပန္လည္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။ ယင္းသို႔ စိုက္ပ်ိဳးရန္ မွာ အစိုးရရန္ပံုေငြ မ်ားစြာ သံုးစဲြရ မည္ျဖစ္ၿပီး လက္က်န္သႏၱာ ေက်ာက္တန္း မ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရမည္ဟု ၄င္း က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔ အေနျဖင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ ပင္သီးျခား စီမံခ်က္ ဆဲြထားျခင္း မရွိေသးဟု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား ဆက္လက္ မပ်က္စီးရန္ ပင္လယ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုလဲေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဦးစားေပး စီစဥ္ေနသည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ပုလဲေမြးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ပါ က လူသြားလူလာ မ်ားလာေစျခင္း ျဖင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ားကို အဓိက ဖ်က္ဆီးေန သည့္ ဗံုးခဲြငါး ေလွမ်ားႏွင့္ တရြတ္ဆဲြ ငါးဖမ္းေလွ မ်ားအတြက္ အဟန္႔အတား တစ္ခု ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ဦးျမင့္ေမာင္ က သံုးသပ္သည္။

”တကယ္ သုေတသနလုပ္ ေနတဲ့သူေတြက ဒီသႏၲာေက်ာက္ တန္းေတြက ျပန္ရွင္ဖုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အခ်ိန္ၾကာတယ္ ေျပာတယ္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္းလုပ္ရင္း နဲ႔ လူသြားလူလာ မ်ားလာရင္ တရား မဝင္ လုပ္ရပ္ေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ ကေျပာသည္။

ပင္လယ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကုိင္မည္ဟု ၄င္းက ထုိသုိ႔ေျပာဆုိ ေနေသာ္လည္း ပင္လယ္ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ သူမ်ားကမူ ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားကုိ အဓိက အျပစ္တင္ၾကသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၿမိတ္ဘက္ က ကြၽန္းေတြအတြက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္တယ္ ဆုိေပမယ့္ ဟိုဘက္မွာလည္း သႏၲာေက်ာက္ တန္းေတြ ပ်က္စီးကုန္ၿပီေလ။ နည္းနည္းပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ထား ဝယ္ဘက္က ကြၽန္းေတြ မွာလည္း က်န္တဲ့ေနရာက ခပ္ပါးပါးပဲ ရွိ ေတာ့တယ္။ ခရီးသြားေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သႏၲာေက်ာက္ တန္းေလးေတြ ျပၿပီး ခရီးသြားလုပ္ ငန္း လုပ္ေနရတာ။ ခုေတာ့ အဲဒီလုိ သဘာဝ ေနရာေတြေတာင္ မနည္း လုိက္ရွာေနရတယ္” ဟု ေလာင္း လုံး ေဒသဘက္ရွိ ကြၽန္းစုမ်ားတြင္ သဘာဝ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အတြက္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား လုိက္လံ ရွာေဖြေနေသာ  Mergui Chan­cellor Tours  ကုမၸဏီမွ ကုိဝင္း ေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးစားေပး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ မည့္ ကြၽန္းဧရိယာမ်ား (Source-FFI)

ဦးစားေပး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ မည့္ ကြၽန္းဧရိယာမ်ား (Source-FFI)

ထားဝယ္ေဒသခံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ မမုိးမုိးသူကမူ ”အရင္ကဆုိ ခရီးသည္ေတြ လာရင္ ငါးဖမ္း ေလွသမားေတြက သႏၲာ ေက်ာက္ေတြခ်ိဳးၿပီး ေရာင္းတာေတြ ေတာင္ရွိတယ္။ ေနာက္ပုိင္းက်မွ ခရီးသည္ေတြက သႏၲာေက်ာက္ ေတြ ရွိလုိ႔လာတယ္ ဆုိတာ ေသခ်ာ ရွင္းျပမွ ဆက္ၿပီး မလုပ္ေတာ့တာ။ ဒါေတာင္ တခ်ိဳ႕က ခ်ိဳးၿပီးေရာင္း ေနၾကတုန္းပဲ။ အစုိးရ အေနနဲ႔ ဒီ ကိစၥကုိ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္သင့္ ၿပီလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ခရီး သြား လုပ္ငန္းေတြလည္း ရပ္ဆုိင္း ကုန္ေတာ့မယ္” ဟု ၄င္း၏အျမင္ ကုိေျပာသည္။

သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားတြင္ သႏၲာေကာင္မ်ား ႏွင့္အတူ ၾကက္ တူေရြးငါးမ်ားလည္း ေနထုိင္ၾကၿပီး အဆုိပါ ငါးမ်ားသည္ သႏၲာ ေက်ာက္ တန္း ရွိ အညစ္အေၾကး ေတြကိုစားေသာ သတၱဝါ မ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ ယခုအခါ အဆုိပါငါး မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ တင္ပုိ႔မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေပၚျပဴလာ နယူးစ္က စုံစမ္းသိရသည္။

အဆုိပါ ငါးမ်ား မရွိေတာ့ပါ ကလည္း သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား ပ်က္စီး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ႏွင့္ သဘာဝအပင္ မ်ားအဖြဲ႕ (FAUNA AND FLORA INTERNATIONAL MYAN­MAR) ၏ အဏၰဝါ ေရျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ညႇိႏိႈင္း ေရးမွဴးဦးေဇာ္လြန္းက ”ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကေတာ့ ျပန္ၿပီး ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အတြက္ လုပ္ေနပါတယ္။ ၇ဝ ရာ ခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ေတာ့ ပ်က္စီးေနၿပီ ေပါ့။ တခ်ဳိ႕ အရမ္းေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒီလုိ အရမ္းေကာင္း တဲ့ ေနရာ ေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးအသစ္ေလးေတြ ျပန္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြကုိ ဦးစား ေပးဧရိယာေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္း သိမ္းဖုိ႔ ရွိေန တယ္။ ေဒသ ခံေတြ ကုိယ္ တုိင္ပူးေပါင္း ပါဝင္တဲ့ ထိမ္းသိမ္း ေရးလုပ္မွရမွာဗ်” ဟု ေျပာသည္။

သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ားကို ပို လစ္ (Polyp)ဟုေခၚေသာ အလြန္ ေသးငယ္သည့္ ပင္လယ္ေရေအာက္ သတၱဝါငယ္ေလးမ်ား အေကာင္ ေရ သန္းေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပိုလစ္ ေရသတၱဝါငယ္ ေလးမ်ားသည္ အၿမဲ ဆာေလာင္ေန ၾကၿပီး ယင္းတို႔၏ အနီးမွ ျဖတ္သန္း ကူးခတ္သြားေသာ အေကာင္ငယ္ ေလးမ်ား၊ တီေကာင္ႏွင့္ သံပျခဳပ္ ေကာင္မ်ား၊ ငါးမ်ားကို အဆိပ္ႏွင့္ ထိုးၿပီး ေမ့ေမ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ကာ တိုက္႐ိုက္ မ်ဳိခ်ျခင္းအားျဖင့္ အစာ ခ်က္လုပ္ကာ ရွင္သန္ၾကရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သႏၲာေက်ာက္ တန္း၏ ဗိသုကာ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ၊ သႏၲာပိုလစ္ေကာင္ ကေလးမ်ား၏ ဇီဝယႏၲရား စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ မႈျဖင့္ျဖစ္တည္လာေသာ၊ သက္တမ္း အားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ၊ ပင္လယ္ေရ ေအာက္ ေဂဟ စနစ္၏ အဓိပတိ ျဖစ္ေသာ ေရေနသတၱဝါ မ်ဳိးစိတ္ ေပါင္း ၃ဝဝဝ ေက်ာ္၏ မွီခို အား ထား ရွင္သန္ေပါက္ပြားရာ ျဖစ္ ေသာ သႏၲာေက်ာက္တန္း မ်ားကို ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္ မွန္သမွ်ကုိ ေရွာင္ရွား ၾကျခင္းအား ျဖင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားက လည္း ေဂဟ စနစ္ေကာင္း မြန္ ျပည့္စံုေသာ ေရေအာက္ကမၻာ ေလာကႀကီး အျဖစ္ ထာဝရအလွ ဆင္ေပးေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*