ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ခန္႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ခန္႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေန
February 23, 2017 Asian Fame

3:50 pm
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ငါးသိန္းေက်ာ္ခန္႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေန

ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လူဦးေရ ငါး သိန္းေက်ာ္မွာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူ အညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကုလ သမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္း ေရး႐ံုး (UNOCHA) ၏ စာရင္းအရ သိရ သည္။

အဆိုပါ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား လိုေနၾကသည့္ ဒုကၡသည္ မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔မွ ျဖစ္ၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ မ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၊ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ ကေလး ငယ္မ်ား၊ အသက္ ၆ဝ အထက္ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား ပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္း ကေလး ဒုကၡသည္ အေရအတြက္မွာ အ မ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ကေလးသူငယ္ ဒုကၡသည္ အေရ အတြက္မွာ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ဒုကၡသည္ အေရအတြက္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ မ်ား၏ ၅၁ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွိ ဒုကၡသည္ မ်ား၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ မ်ား၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည့္ ဒုကၡသည္ မ်ားသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ေလးသိန္းေက်ာ္၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္တြင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရး႐ံုး (UNOCHA)၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႔ တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ျပန္လည္ အစပ်ိဳးခဲ႔သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားၾကေၾကာင္း UNOCHA က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေနထိုင္ ခဲ႔ၾကရၿပီး ဒုကၡ ေရာက္ခဲ႔ၾကရသည္။

အဆိုပါ ဒုကၡသည္ ငါးသိန္းေက်ာ္ အထဲတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည့္ လူဦးေရ ၂၁၈ဝဝဝ လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း UNOCHA မွသိရ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသို႔ စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ ၾကေၾကာင္း UNOCHA မွ သိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွ ဒုကၡ သည္ေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ကုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ သန္းေပါင္း ၁၅ဝ ခန္႔ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ မိတ္ ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း ၆၅ဖြဲ႕ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကူညီ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လင္းဟိန္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*