ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း မ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္

ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း မ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္
February 23, 2017 Asian Fame

11:38 am
ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း မ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ အိႏၵိယ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္

Indian(နယူးေဒလီ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁)

သန္႔စင္ၿပီး ေရနံစိမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ အိႏၵိယ က အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသည္ အိႏၵိယ အစိုးရႏွင့္ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ား ဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း အစီအစဥ္၏ က႑ တစ္ခုျဖစ္သ လို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လမ္းသစ္မ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္ အသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ေနသျဖင့္ ေလာင္စာ ဆီ လိုအပ္ ခ်က္ ျမင့္ မားေနျခင္း ကို ျဖည့္စြမ္းေပးျခင္း လည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယ ေရနံဝန္ႀကီး ဒါမျႏၵာ ပရာဒန္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ေလ့လာျခင္း အျဖစ္ ငါးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ကို တနလၤာ ေန႔က စတင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရျႏၵာ မိုဒီးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အိမ္နီးခ်င္း အေရွ႕အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးတြင္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံမႈကို လိုလားပါသည္။

ယခု ေရနံဝန္ႀကီး ဒါမျႏၵာပရာ ဒန္း၏ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ အလည္အ ပတ္ ခရီးစဥ္တြင္လည္း အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတို႔ ကိုဆက္သြယ္မည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းရန္ ကိစၥကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နယူး ေဒလီၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး လအနည္း ငယ္အၾကာတြင္ အိႏၵိယ ေရနံဝန္ၾကီး ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ စတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

PN002
REF: India looks to expand energy ties with Myanmar

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*