အႏၲရာယ္ ရွိႏုိင္ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေတာ့မည္ဟု ဝန္ႀကီးေျပာ

အႏၲရာယ္ ရွိႏုိင္ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေတာ့မည္ဟု ဝန္ႀကီးေျပာ
February 23, 2017 Asian Fame

3:52 pm
အႏၲရာယ္ ရွိႏုိင္ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူေတာ့မည္ဟု ဝန္ႀကီးေျပာ

(ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁)

အသက္ အႏၲရာယ္ ေပးႏိုင္သည္ အထိ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစသည့္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ျမန္ မာ့ေစ်းကြက္ အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းကို ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ တရားမဝင္ အတုအပ ကုန္စည္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ အေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြး က ေျပာသည္။

ေစ်းကြက္ အတြင္း စစ္မွန္သည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ ျဖဴး ေရာင္းခ်ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ တရား မဝင္ အတုအပ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လိမ္ ညာတိုင္တန္းမႈ မ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနရ သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ ကူညီ ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးဥပေဒ၊ ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္ ဥပေဒႏွင့္ စားေသာက္ ကုန္လံုၿခံဳမႈ ဥပေဒမ်ားအား အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းၿပီး ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ ၾကပ္မတ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္း ဟန္၏ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က အစည္းအေဝး တြင္ တင္ျပခ်က္ကုိ ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ ေျပာဆုိ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ ဝင္းကလည္း တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း မ်ား၏ အဓိက ရင္းျမစ္ျဖစ္သည့္ နယ္ စပ္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္ေရးကို ထိ ေရာက္စြာ ဖမ္းဆီး အေရးယူ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း လာဘ္စား မႈရွိပါက ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ”ဖမ္းဆီးရရွိ မႈပမာဏရဲ႕ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖမ္းဆီး ရာမွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္တဲ့ ဝန္ထမ္း ေတြ အားလံုးကို မွ်မွ်တတ ခြဲေဝေပး မယ္” ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ကုန္ ပစၥည္း ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေထာက္လွမ္းစစ္ ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား သံုးကာ အနံ႔ထည့္ထား သည့္ စားသံုးဆီ အတုအပမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္၊ ေရာေႏွာ ဆီမ်ားရွိ ပါဝင္ ပစၥည္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပသြား ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း ရည္ၫႊန္းစာ ေစာင္(Consumer Report) အား လ စဥ္ထုတ္ေဝသြားရန္လည္း စီစဥ္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*