မိန္းမလွကြၽန္း ေဘးမဲ့ေတာရွိ မိေက်ာင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စစ္တမ္းေကာက္မည္

မိန္းမလွကြၽန္း ေဘးမဲ့ေတာရွိ မိေက်ာင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စစ္တမ္းေကာက္မည္
February 23, 2017 Asian Fame

4:34 pm
မိန္းမလွကြၽန္း ေဘးမဲ့ေတာရွိ မိေက်ာင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စစ္တမ္းေကာက္မည္
Travel copy

Photo – Zaw Htoo Naing

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

ကမၻာ့ အေရးပါေသာ ေရဝပ္ေဒသ စာရင္းဝင္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ မိန္းမလွ ကြၽန္း ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ေဘးမ့ဲေတာ အတြင္းမွ မိေက်ာင္းမ်ား စာရင္းကုိ ယခုႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စစ္တမ္း ေကာက္ ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဘး မဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ သိရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္ မ်ားအဖြဲ႕(ၤၤႈ) ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ႏွစ္ ေမလႏွင့္ဇြန္လၾကားတြင္ စတင္ စစ္ တမ္းေကာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္းမလွ ကြၽန္း ေတာ႐ုိင္းတိရစာၧန္ ေဘးမ့ဲေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္ထူးေအာင္ က ေျပာသည္။

ေဘးမ့ဲေတာ၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ ကာ လူအင္အား ၆ေယာက္စီျဖင့္ ၆ ရက္ ၾကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူေၾကာင္း၊ မုိး တြင္းတြင္ မိေက်ာင္းမ်ား အသုိက္ေဆာက္ သည့္အတြက္ အသိုက္မ်ားကိုပါ စစ္ တမ္းေကာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီ တြင္မူ မိေက်ာင္းေကာင္ေရကိုသာ စစ္ တမ္းေကာက္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

မိေက်ာင္းမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ သားေပါက္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ ႀကိမ္လွ်င္ ဥအလုံးေရ ၁၇ လုံးမွ ၅၂ လုံး ထိ ဥဥေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ေကာင္ေရမ်ားစြာ ေပါက္ေသာ္လည္း အရြယ္ေရာက္ ေကာင္ ၁ ေကာင္၊ ၂ ေကာင္သာ အသက္ရွင္ေၾကာင္း၊ အရြယ္ ေရာက္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္သည္ ၇ ေပခန္႔ရွိၿပီး ဇြန္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ အသုိက္ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မိေက်ာင္း မ်ဳိးစိတ္မ်ားသည္ ဧရာဝ တီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လပြတၱာၿမိဳ႕ နယ္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရွးယခင္က က်က္စား ၿပီး ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မိန္းမ လွကြၽန္း ေဘးမ့ဲေတာႏွင့္ ဆက္စပ္ ဒီေရ ေတာေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ က်က္စား ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေရခ်ဳိ ေရငန္စပ္ မိေက်ာင္းေခၚ ငမုိးရိပ္မိေက်ာင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆုံးမိေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ေပ ၃ဝ ခန္႔ အထိရွည္ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ အထိ ေန ထုိင္ႏုိင္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနမွ သိရ သည္။

ေရခ်ဳိေရငန္စပ္ မိေက်ာင္း မ်ဳိးစိတ္ မ်ားကုိ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝ အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ (က)အရ ကာကြယ္ထားသည္။ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ အနာတရျဖစ္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ ထားရွိျခင္းႏွင့္ သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒပုဒ္မ ၃၆ (က)ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ၃ဝဝဝဝ က်ပ္ ဒဏ္ႏွစ္ခုျဖင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ သိရသည္။

မိန္းမလွကြၽန္း ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ေဘးမ့ဲေတာ အတြင္းရွိ မိေက်ာင္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္စစ္တမ္း ေကာက္ယူခဲ့ရာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၆၄ ေကာင္ႏွင့္ အသုိက္ ၃ သုိက္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၈၂ ေကာင္ႏွင့္ အသုိက္ ၄ သုိက္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၈၃ ေကာင္ႏွင့္ အသုိက္ ၄ သုိက္ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေဘးမဲ့ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး မွ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*