ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ ေနသည့္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအတြက္ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္ဟု NCA လက္မွတ္ မထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ေၾကညာ

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ ေနသည့္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအတြက္ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္ဟု NCA လက္မွတ္ မထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ေၾကညာ
February 23, 2017 Asian Fame

5:25 pm
ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ ေနသည့္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအတြက္ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္ဟု NCA လက္မွတ္ မထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ေၾကညာ

NCA-news(ပန္ဆန္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ )

ယခု ျပဳလုပ္ေနေသာ အစည္း အေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျမင္ သေဘာထား မ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း UWSA ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ ပန္ ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ NCA လက္မွတ္ မထိုးေသး သည့္ တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ စည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးအ စည္းအေဝးမွ ေၾကညာသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးကို UWSA ‘ဝ’ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ ေရးတပ္ဖြဲ႕က ဦးစီးက်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး  NCA လက္မွတ္ မေရး ထိုး ထား ေသာ ရခိုင္ တပ္မေတာ္ ULA/AA၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KIO/KIA၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕ MNDAA၊ တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္/ ပေလာင္ျပည္ နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/ TNLA ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ /ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA၊ PSC/NDAA မိုင္းလား အဖြဲ႕၊ ကရင္နီ တိုးတက္ေရး ပါတီ  KNPP ၊ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ NMSP  တို႔ကို ဖိတ္ၾကားကာ အစည္းအေဝးကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကရင္နီ တိုးတက္ေရး ပါတီ KNPP၊ မြန္ ျပည္သစ္ ပါတီ NMSP တို႔မွလြဲ၍ က်န္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ မတက္ ေရာက္သည့္ KNPP၊ NMSP တိ႔ု မွာ အစည္းအေဝးတြင္ စာတမ္း သြင္းျခင္း ပံုစံျဖင့္ ပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ ေရး အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕က ေၾက ညာထားသည္။

အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါ ရီလ ၂၂ ရက္္မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ အထူးေဒသ ၂ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အ စည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မၾကာမီ ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု က်င္း ပေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NCA လက္ မွတ္မေရးထိုး ထားေသာ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ အ ျမင္ သေဘာထားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ DKBA ခြဲ ထြက္အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာဆန္း ေအာင္လည္း တက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသည္  UWSA နယ္ ေျမတြင္ က်င္းပသည့္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး လည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရမွ ၂၁ ရာ စုပင္လံု ညီလာခံကို မတ္လအတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းလ်က္ ရွိၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ မေရးထိုး ထားေသာအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ညီ လာခံတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ စာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ အျမန္ ေရးထိုးေရး တိုက္တြန္း လ်က္ရွိသည္။

လာမည့္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ တြင္လည္း NCA လက္မွတ္ မေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္သည့္ UNFC ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ေတြ႕ဆံုၾကမည္ ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပရန္ ရက္ပိုင္းသာ လိုေတာ့ ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္နယ္ေျမ အခ်ိဳ႕တြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕ၾကား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ ရွိေနၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕ အခ်င္းခ်င္းလည္း မၾကာခဏ တိုက္ပြဲငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*