တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္မ်ား ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ ၄ဝ တြင္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ၿပီ

တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္မ်ား ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ ၄ဝ တြင္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ၿပီ
February 23, 2017 Asian Fame

5:26 pm
တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္မ်ား ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ ၄ဝ တြင္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ၿပီ

(ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁)

တယ္လီေနာ သံုးစြဲသူမ်ား သတ္ မွတ္ရက္အမီ ဆင္းကတ္မ်ား မွတ္ပံု တင္ရန္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ ကေမၻာဇ ဘဏ္ခြဲ ၄ဝ တြင္ ယခု သီတင္းပတ္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ၿပီဟု သိရသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔ မတိုင္မီ သံုးစြဲ သူမ်ား၏ ဆင္း ကတ္မ်ား အားလံုး မွတ္ပံုတင္ထား ရန္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား အားလံုးကို  ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနက  ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းကတ္မ်ား မွတ္ ပံုတင္ရန္ ရက္ေပါင္း ၄ဝ ခန္႔သာ က်န္သည့္ အတြက္ တယ္လီေနာသံုး စြဲသူမ်ား သတ္မွတ္ရန္ အမီ ဆင္း ကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ၿပီးစီးေစေရး အေထာက္အကူ ျပဳရန္ တယ္လီ ေနာႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္ တို႔၏ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္းဟု တယ္လီေနာ၏ ေစ်း ကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Joslin Myrthong  က ေျပာသည္။

”ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ထား တာေၾကာင့္ ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးေတြကို တယ္လီေနာ သံုးစြဲ သူေတြ အျပည့္အဝ ရရွိေစရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မႈေတြကို အခုလို ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈက ထပ္ေလာင္း အားျဖည့္ေစ မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားေဒသ မ်ားရွိ  ကေမၻာဇဘဏ္ ၏ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၄၆ ခုတြင္လည္း တယ္လီေနာဆင္း ကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ ဝန္ ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ဟု  ၄င္းက ေျပာသည္။

တယ္လီေနာ သံုးစြဲသူမ်ားအ တြက္ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ လိပ္စာမ်ားကို https://ww.telenor.com.mm/page/kbz-bank-branch-list/357 တြင္ ၾကည့္႐ႈၿပီး အနီးဆံုး ဘဏ္ခြဲသို႔ သြားေရာက္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။ မွတ္ပံုတင္မည့္ တယ္လီေနာ ဆင္းကတ္ ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရးကတ္ အပါအဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳ သက္ေသခံ လက္မွတ္တစ္ခုခု (ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံ ကူးလက္မွတ္) တစ္ပါတည္း ယူ ေဆာင္ၿပီး အခမဲ့ အလြယ္တကူ မွတ္ ပံုတင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆင္းကတ္ လာေရာက္ မွတ္ပံုတင္ေသာ သံုးစြဲသူမ်ားအ တြက္ ကေမၻာဇဘဏ္က iBanking  ႏွင့္ အပ္ေငြ က်ပ္၁ဝဝဝ ပါ ေငြ စုစာရင္းတို႕ကို အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ေပး မည္ျဖစ္သည္။

ဆင္းကတ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ ထားျခင္း မရွိပါက မိုဘိုင္းဆက္ သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပတ္ ေတာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ ရရွိမည္ဟု သိရသည္။

အိမ္စည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*