ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ရက္သတၱပတ္ကုိ ကေမၻာဇအုပ္စုႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတုိ႕ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ရက္သတၱပတ္ကုိ ကေမၻာဇအုပ္စုႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတုိ႕ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္မည္
February 22, 2017 Asian Fame

3:55 pm
ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ရက္သတၱပတ္ကုိ ကေမၻာဇအုပ္စုႏွင့္ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတုိ႕ ပူးေပါင္း ျပဳလုပ္မည္

PN-042
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က် ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ‘ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးရက္သတၱ ပတ္(Women’s Week -Myanmar ) ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကေမၻာဇ အုပ္စုမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

   ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ရက္ သတၱပတ္တြင္  ပညာေပးမွတ္တမ္း ႐ုပ္ရွင္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အားကစားစြမ္းရည္ ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ စာေပ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအစရွိသည့္ မတူညီ ေသာ အစီအစဥ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္   ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ကေမၻာဇအုပ္စုတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   ကေမၻာဇဘဏ္၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းက    ”အခုလိုအခ်ိန္မွာ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ စတင္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်ား-မ တန္း တူအခြင့္အေရးရရွိေစဖို႔  တိုက္တြန္း အားေပးမႈကို ဦးေဆာင္မႈျပဳလိုက္ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ ငံ ဟာ ဖြံံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕လူ႔စြမ္းအားကို အျပည့္အဝ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုပါ တယ္။ တစ္နည္း ေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ စြမ္းအားကို ျမႇင့္ တင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳး သမီးေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ေနအိမ္မွာ၊ လူအမ်ားအလယ္မွာ၊ မိမိတို႔အ လုပ္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေစာ္ကားမႈ စတဲ့ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေန ရပါတယ္။ အစိုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့  လမ္းစဥ္ေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ ေနခ်ိန္၊ NGO ေတြကလည္း အ ေရးပါတဲ့က႑ေတြမွာ အားေပး ေထာက္ပံ့မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္မွာ၊ ကြၽန္မတို႔ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေတြ အ ေနနဲ႔လည္း အလုပ္ခြင္ေတြမွာ ရွိ တတ္တဲ့ အတားအဆီးေတြျဖစ္တဲ့ မသိစိတ္ေၾကာင့္ ဘက္လိုက္မႈေတြ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈေတြ၊ က်ားမ ခြဲျခား ျခင္းေတြနဲ႕ ေစာ္ကားမႈေတြကို  ဖယ္ရွားရာမွာ တက္ၾကြစြာပါဝင္ လႈပ္ရွားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါWomen’s Week  က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာ သံ႐ံုးမ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ NGO အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တာဝန္ယူ ပူး   ေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကမည္ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳး သမီးေရးရာေကာ္မတီ (MNCWA)၊ က်ား-မေရးရာတန္းတူ ညီမွ်ေရး ကြန္ရက္(GEN)၊ UN Global Compact Myanmar  ကုလသမဂၢ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕အစည္း  (UN Women ) ၊ ကေမၻာဇအုပ္စု၊   ျမန္မာ ႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊City  Mart Holdings ၊ အခရာ အမ်ိဳး သမီးမ်ားအဖြဲ႕ (Akhaya Women) စသည္တုိ႕ပါဝင္ၾကမည္
ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီး ရက္သတၱပတ္ဖြင့္ ပြဲဖုိရမ္ကုိ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔ အထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ျပဳ လုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*