မင္းဘူးရွိ ေရနံေျမႏွစ္ခုတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္မႈ ရပ္ဆုိင္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိ

မင္းဘူးရွိ ေရနံေျမႏွစ္ခုတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္မႈ ရပ္ဆုိင္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိ
February 22, 2017 Asian Fame

4:56 pm
မင္းဘူးရွိ ေရနံေျမႏွစ္ခုတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္မႈ ရပ္ဆုိင္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိ

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁

ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အုိး အိမ္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သ ျဖင့္ မင္းဘူးၿမဳိ႕နယ္ရွိ မန္းေရနံေျမ ႏွင့္ ေထာက္ရွာပင္ ကမ္းနီေရနံေျမ တုိ႔တြင္ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄  ထုတ္ျပန္ထားျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာငး္  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အ စည္းအေဝးတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသ ႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၅ မွ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္ထြန္း၏ ေမးခြန္းျဖစ္ ေသာ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္း ဘူးခ႐ုိင္ မင္းဘူးၿမဳိ႕နယ္တြင္ ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အားမလုိအပ္ဘဲ အၿမဲမျပတ္အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေနျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းေပး ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဒုတိယဝန္ႀကီးက အထက္ပါ အတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

”အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ကာကြယ္ ေပးထားတဲ့ၾကားက ေရနံပိုက္လုိင္း ေတြ ခုိးယူမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ေငြဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ ျပည္သူ႔အသက္အိုး အိမ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းေတြ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္ တဲ့အတြက္ အျခားကာကြယ္ေပးႏုိင္ တဲ့ဥပေဒေတြ မျပ႒ာန္းမီကာလ အတြင္း မင္းဘူးခ႐ိုင္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕ နယ္ မန္းေရနံေျမနဲ႔ ေထာက္ရွာ ပင္ကမ္းနီေရနံေျမတုိ႔မွာ ရာဇဝတ္ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ ျပန္တားျမစ္တာကို ရပ္ဆုိင္းေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိပါဘူး”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေရနံသိုေလွာင္ကန္မ်ား၊ စက္ ႐ုံ၊ အလုပ္႐ံု၊ အေဆာက္အအံုမ်ား သုိ႔ မသမာသူမ်ား ဝင္ေရာက္၍  ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားအား
ခုိးယူ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ တားျမစ္သည့္ အမိန္႔ကို မေကြးတုိင္း ျပည္သူ႔ ေကာင္စီက ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ တုိဘာလမွစကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္း က ေျပာသည္။

”အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ေရနံေျမ အလုိက္ သက္ဆုိင္ရာ၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕ နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနက တားျမစ္ကန္႔သတ္နယ္ေျမ ဧရိယာအျဖစ္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိပါ တယ္”ဟ ု၄င္းက ေျပာသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္ ေရနံေျမႏွစ္ခု၌ ေရနံခုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၈၉ ဦးေသဆုံးၿပီး ၃၉ ဦး   ေပ်ာက္ဆုံးကာ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ၁ဝ၂ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရနံစည္ ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး စုိက္ခင္းသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ကေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*