ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကုိယ့္ဘာသာ ထိန္းသိမ္းမွ

ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကုိယ့္ဘာသာ ထိန္းသိမ္းမွ
February 22, 2017 Asian Fame

3:02 pm
ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကုိယ့္ဘာသာ ထိန္းသိမ္းမွ

Bo Yein Thar Photo Ko Myo

မိမိတို႔ ျမန္မာ စကားပံုတြင္ ‘အမႈိက္ကစ ျပာသာဒ္ မီးေလာင္’ ဟူေသာ ခိုင္းႏိႈင္း ေျပာဆိုေနက် အသံုးအႏႈန္းရွိသည္။ အေသးအဖြဲ လိုျဖစ္ေနေသာအမိႈက္ကို စည္း ကမ္း တက်မထားလွ်င္ အေပၚပိုင္း အေဆာက္အအံုႀကီး တစ္ခုလံုးပါမီးဝါးမ်ဳိသြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုလို ရင္းျဖစ္မည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ‘အမိႈက္’ ဟုဆိုပါက လူအမ်ား အ သံုးမလို၍ သို႔မဟုတ္ မလိုခ်င္ ေတာ့သျဖင့္ စြန္႔ပစ္လိုက္ေသာ အ ရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလဟႆ ျဖစ္ၿပီဟု ထင္မွတ္ၾကသည္။ လူ အားလံုး ထင္ျမင္ၾကသည္ မ်ားက လည္း မမွားေခ်။ သို႔ရာတြင္ အ မိႈက္ကို အထင္အျမင္ေသးကာ စနစ္တက် မစြန္႔ပါက ဒုကၡဆိုး၊ ေရာဂါဆိုးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံတကာက သိေန ၾကပါၿပီ။ မယံုလွ်င္ ကမၻာ့ရာသီ ဥတု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ လူႀကီးလူေကာင္းတစ္ဦးကို လက္ တို႔၍ ေမးၾကည့္။ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း မ်ားေၾကာင့္ဟု ျပန္ေျဖပါမည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ အမိႈက္အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ေနၾကပါ သည္။

‘ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဒို႕အေရး။ ေအာင္ရမည္။ ေအာင္ ရမည္’ ဟူ၍ ေၾ<ြကးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္ ကာ လက္သီးလက္ေမာင္း တန္း ေန႐ံုမွ်ႏွင့္ေတာ့ ထိုပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႀကီးက အလံုးအရပ္ ပင္ေလ်ာ့သြားမည္ မဟုတ္။ ပမာ မခန္႔ႏွင့္ ၿပံဳးေစ့ေစ့ပင္ ျပဳေနဦး မည္။ အမွန္စင္စစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုသည္မွာ က်ယ္ ျပန္႔သကဲ့သို႔ ယင္းအေရးကိစၥကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာရၿပီဆိုလွ်င္ မဆံုးႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးဟုဆို လွ်င္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရွိ ျပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လံုးႏွင့္သာ ဆိုင္ ေသာ ျပည္သူ႕အေရး ျဖစ္ပါ၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ေဆြးေႏြးလွ်င္ကား သက္ရွိသက္ မဲ့အရာ အားလံုးတည္ရွိ ရွင္သန္ ႏိုင္ေရးကို အေလးထားကာ ေျပာ ၾကရမည့္ ကိစၥျဖစ္၏။ ¤င္းသက္ရွိ သတၲဝါမ်ားအနက္ လူသားဟု ရည္ၫႊန္းလွ်င္ လတ္တေလာ အ သက္ရွင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မိမိတို႔ လူသားမ်ား သာမက ေနာင္တိုး ပြားလာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးျပင္းလာၾကေရး အတြက္ပါ ထည့္သြင္း တြက္ဆရ ေတာ့မည္။ လူသားမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ အတၱကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကေသးဘဲ ရွိေနၾက သျဖင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစုမ်ားကို အေျခခံကာ မိမိလူမ်ိဳး၊ မိမိတို႔ လူ သားမ်ဳိးႏြယ္ စသျဖင့္ အဆံုးမ သတ္ႏိုင္ ျဖစ္ၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆို သည္ကို ထိုမွ် အက်ယ္ မစဥ္းစား ေတာ့ဘဲ မိမိတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ေန ေသာ အဝန္းအဝိုင္းေလးသာ ထိ ေတြ႕ၾကည့္ၾကပါဦး။

ယင္းသို႔ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ပင္ ”ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ” တဲ့။ မိမိ ေသာက္သံုးမည့္ေရသည္ ညစ္ ညမ္းသည္၊ မညမ္းဘူး ဆိုျခင္းကို မည္သို႔ ခြဲမည္လဲ။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ညစ္ညမ္းျခင္းဆိုသည္ကို ဦးစြာ ဆန္းစစ္ ၾကည့္သင့္ပါသည္။ အ ညစ္အေၾကးမ်ား၊ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား ကို စြန္႔ပစ္မည္။ စီးထြက္ေစမည္။ ထုတ္ပစ္မည္။ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အက်ဳိး ရွိေအာင္ မသံုးႏိုင္ေတာ့။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း မတိုးတက္။ လူသားတို႔လည္း ထိုနည္းတူပင္။ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေျခအေန မေကာင္း။ အပင္မ်ား၊ ေရသတၱဝါ မ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား၊ ေက်းငွက္မ်ားႏွင့္ သားငါးမ်ား လည္း ေသဆံုးေနမည္။ ယင္းသို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆိုး က်ဳိးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ပတ္ ဝန္းက်င္၏ ႐ုပ္ဂုဏ္သတၱိတစ္ရပ္ ရပ္ကို တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ ဝိုက္၍ ထိခိုက္ေျပာင္းလဲေစျခင္းကို ညစ္ညမ္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဤညစ္ညမ္းေနေသာ ေရကို ေသာက္မိလွ်င္ တစ္ခုခုျဖစ္မည္။ ေျပာရလွ်င္ ထိုေရ၏ဂုဏ္သတၱိမ်ား တစ္ခုခုေတာ့ ေျပာင္းေနၿပီ။ သို႔ ျဖစ္၍ ေရထု၊ ေလထု၊ ေျမထု စသည္တို႔ ညစ္ညမ္းျခင္းဆိုသည္ မွာ ¤င္းတို႔၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ား အႏုတ္သေဘာသို႔ ေျပာင္းသြားကာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိ ခိုက္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာျပ ရလွ်င္ ႐ိုး႐ိုးေသာက္ေရ တစ္ခြက္ အတြင္းသို႔ က်က္က်က္ဆူေနေသာ ေရကို ေရာၾကည့္လွ်င္ ပူလြန္းသ ျဖင့္ ယင္းေရခြက္ကို ႐ုတ္တရက္ မေသာက္ႏိုင္ေတာ့။ ထိုေရာေႏွာ ထားေသာေရ၏အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ သြား၍ျဖစ္သည္။ ¤င္းကဲ့သို႔ ဂုဏ္ သတၱိ ေျပာင္းလဲသြားေသာေရကိုညစ္ညမ္းေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္။

အသံဆူညံျခင္း ဆိုသည္ကို အဓိပၸာယ္ တစ္မ်ဳိးယူၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ နားေထာင္ရသူ တစ္ဦးဦးအား တစ္ခုခုထိခိုက္ခဲ့ လွ်င္ ထိုအသံ ျဖစ္ေပၚမႈကို အသံ ဆူညံမႈဆိုၾကသည္။ ထိခိုက္ျခင္းဟု ဆိုသည္ကို ေျပာၾကလွ်င္ စကား အေခ်အတင္မ်ားႏိုင္သည္။ ထို စကားရပ္၏ အနက္အဓိပၸာယ္ က်ယ္ဝန္းစြာ ယူေလ့ရွိ၏။ ကိုက္ခဲ နာက်င္ေစမည္။ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ ေစမည္။ နားႏွစ္ဖက္စလံုး ကိုက္ လာမည္။ အျခားအသံမ်ားကို တားဆီး ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္ေစ မည္။ အၾကားအာ႐ံုကို ခ်ဳိ႕ယြင္းေစ မည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ ေစမည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအားလံုး ကို ဆူညံေသာအသံအတြင္း ထည့္ ရမည္။ ပမာတင္ျပပါမည္။ ယခု ဆိုလွ်င္ စာေမးပြဲႀကီး စစ္ေနၿပီ။ ထိုစာေမးပြဲအတြက္ ယခုမွအတင္း စိတ္ခ်ဳပ္တည္း၍ စာက်က္ေနရ သည္။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကလည္း ၾပေညာေမ ႈိသူ လာေနကာၾကည့္ ႐ႈနားေထာင္သူမ်ားျဖင့္ ၾ<ြကက္ ၾ<ြကက္ညံေနမည္။ ထိုသူတို႔အတြက္ မူ နားေထာင္ ေကာင္းလွေသာ အသံမ်ားျဖစ္မည္။ ထိုစဥ္ ကုန္း ႐ုန္း၍ စာက်က္ေနရသူအတြက္ ကား ထိုအသံမ်ားက ဆူညံမႈျဖစ္ ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသံဆူညံမႈ သည္ စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေတာ္ ေတာ္ပတ္သက္သည္။ သံဃာ ေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းကပ္လွဴေန ေသာ ရပ္ကြက္မ႑ပ္မွ ဓာတ္စက္ သံ ဆူညံေနသည္ကိုမခံႏိုင္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ႀကိဳးကို ျဖတ္ခဲ့သည့္ သူ၏အျဖစ္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္။

တစ္ဖန္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္း သိမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ေနရာတိုင္းကိုမူ လိုက္လံကာ စည္းကမ္းတင္းႏိုင္ မည္ မထင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာ သတ္မွတ္ေပးရမည္။ ထိုေနရာ သည္ ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ ပင္ရင္းမူလျဖစ္ရမည္။ ပတ္ဝန္း က်င္ကို ညစ္ညမ္းေစသည့္အဖြဲ႕ အစည္း၊ စက္႐ံု အလုပ္႐ံု၊ အ ေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ရပ္ စသည္ တို႔ကို ညစ္ညမ္းမႈ ထြက္ေပၚေစ သည့္ ေနရာတစ္ခုခုဟု ဆိုႏိုင္ သည္။ ထို႔ျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး ဧရိယာအျဖစ္ ပန္း ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ေရေလွာင္ကန္ႀကီး မ်ား၊ ေရကန္ႀကီးမ်ား၏ ေရေဝေရ လဲဧရိယာမ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမ့ဲသစ္ေတာမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္မ်ား စသည့္ သဘာဝထိန္း သိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ား၊ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ဦးတည္သတ္မွတ္ ထားေသာေနရာမ်ားကို အခါအား ေလ်ာ္စြာ အမိန္႔ေၾကညာစာထုတ္ ျပန္၍ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ညစ္ညမ္းမႈထိန္းသိမ္းေရး ကန္႔သတ္ နယ္ေျမကိုလည္း ညစ္ ညမ္းမႈတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမွ ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအ တြက္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ထားတတ္ ၾကသည္။ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း သိသာရန္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲသူ မွာ လူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုစည္း ကမ္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသူမ်ားမွာ လည္း လူမ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိန္း သိမ္းမီ မိမိတို႔၏ စိတ္အညစ္အ ေၾကးမ်ားကို ဦးစြာသန္႔စင္ၾကပါဦး ဟု ေျပာပါရေစေၾကာင္း။

ဘိုၿငိမ္းသာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*