ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာက်သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္းမျပဳေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အစိုးရသို႔တိုက္တြန္း

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာက်သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္းမျပဳေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အစိုးရသို႔တိုက္တြန္း
February 17, 2017 Asian Fame

3:31 pm
ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာက်သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္းမျပဳေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အစိုးရသို႔တိုက္တြန္း

YL , PHA
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရာက်သည့္ စံု စမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း မျပဳေရးကို ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္ရန္ အစိုးရအား ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက တုိက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ထုတ္ျပန္ ခ်က္ တစ္ေစာင္ကိုထုတ္ျပန္လိုက္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တုိက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လ ၉ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္ ျခားေစာင့္ ရဲကင္းစခန္း(၃)ခု အ ၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈျဖစ္စဥ္ အေပၚ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ နယ္ေျမရွင္း လင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ျပည္တြင္း ကိစၥရပ္တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အ ေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုးမွ အ စီရင္ခံစာတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပးေရး အပါအဝင္ ျပင္းထန္ေသာ အသံုး အႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ထား ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္စြက္ဖက္ ဖိအား ေပးလာျခင္းမွာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္ပအၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳ၍ အၾကမ္းဖက္တုိက္ ခိုက္မႈမ်ားမွာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစိုးရအ ေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိမႈေၾကာင့္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေဝဖန္ထားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို တရား ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အျပစ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အ ၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္သူမ်ားႏွင့္ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ အ ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကညာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟူ ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္း ျပည္တြင္း၌ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖြဲ႕အသီးသီးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ရာက်သည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္းမျပဳ ရန္ အစိုးရသုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ထပ္မံ တုိက္တြန္းထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*