တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ခံရေသာ ရွားပါး လိပ္ၾကက္တူေရြး မ်ားကို ေဆးဝါး ကုသကာ မူလေနရာသို႔ ျပန္လႊတ္မည္

တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ခံရေသာ ရွားပါး လိပ္ၾကက္တူေရြး မ်ားကို ေဆးဝါး ကုသကာ မူလေနရာသို႔ ျပန္လႊတ္မည္
February 17, 2017 Asian Fame

3:49 pm
တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ခံရေသာ ရွားပါး လိပ္ၾကက္တူေရြး မ်ားကို ေဆးဝါး ကုသကာ မူလေနရာသို႔ ျပန္လႊတ္မည္

Totorist-2တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကားမႈမ်ားမွ ဖမ္းဆီး ရမိေသာ ျမန္ မာ့ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ လိပ္ၾကက္တူေရြး အေကာင္ ၁ဝဝ နီးပါးကုိ ေဆးကု သမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး ယင္းတုိ႔ကို မူလေနရာသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (WCS) မွ သိရသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ ျဖစ္ေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အလြန္ရွားပါးေသာ လိပ္ၾကက္တူ ေရြး မ်ားသည္ နယ္စပ္ လမ္းေၾကာင္း မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ ခံေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ တြင္ တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ ကားမႈမ်ားမွ အေကာင္ ၁ဝဝ နီးပါး ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိလိပ္မ်ားကုိ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီး ဌာန၊ ဘန္႔ေဘြး လိပ္ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတြင္ထား ရွိကာ သင္႔ေလ်ာ္သည့္ ေဆးဝါး ကုသေပးျခင္း၊ သင္႔ေလ်ာ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အစာမဝင္မခ်င္း ဂ႐ုစိုက္ ေကြၽးေမြးျခင္း၊ အစာခြ႔ံျခင္း၊ အစာေရမ်ဳိမွ ပိုက္ျဖင့္ အစာထည့္ ျခင္း၊ အားေဆးမ်ား ထိုးျခင္း စသည္ တုိ႔ ကို လုပ္ေဆာင္ ေပးေနေၾကာင္း WCS မွ သိရသည္။

ထုိသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ္ လည္း လိပ္အမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္စြာ ပိတ္ေလွာင္ ခံထားရျခင္း ေၾကာင့္ အားအင္ ခ်ည့္နဲ႔ေနျခင္း၊ မူလက ပင္ ေရာဂါ ကြၽမ္းေနျခင္း၊ ဖမ္းဆီး ၿပီးေနာက္ လိပ္မ်ား ထားရွိရန္ ေနရာအ ခက္အခဲေၾကာင့္ ေန ေရာင္ျခည္ တိုက္႐ိုက္ က်ေရာက္ေသာ ေျမ ျပင္၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေျခာက္ေသြ႕စြာ ထား ရွိရသည့္ အတြက္ ကိုယ္ တြင္းေရဓာတ္ ခန္းေျခာက္မႈ ေဝဒနာ ခံစားခဲ႔ ရျခင္း ၊ အစာမစားႏိုင္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း WCS မွ  ေဒၚမိမိစုိးက ေျပာသည္။

”အရင္တုန္း ကေတာ့ ဖမ္းမိ တ့ဲ တိရစၧာန္ေတြ ဆုိရင္ မႏၲေလး ရတနာပုံ တိရစၧာန္႐ုံကုိ ပုိ႔တာမ်ား တယ္။ အဲဒီလုိ ဖမ္းဆီးရမိတ့ဲ အ ေကာင္ေတြ ကုိ ပုိ႔တာေတြက ေသ သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆးဝါး ကုသမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အတြက္ အခုလို လုပ္ေဆာင္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိပ္ေတြကုိ ၿခံေလွာင္ေမြး ရတာဆုိေတာ့ နည္းနည္း ခက္ခဲ ပါတယ္။ သီးျခား ထားရပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက ကုိက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေကာင္ နဲ႔တစ္ေကာင္ မကုိက္မိေအာင္ သီးျခား ခြဲထားရပါ တယ္။ မျမင္ေအာင္ပါ လုပ္ ထား ေပးရပါတယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

လိပ္ၾကက္တူေရြး မ်ားသည္ အေအးပိုင္း ေဒသရွိ ထုံးေက်ာက္ ေတာင္ ထူထပ္ေပါမ်ားေသာ စမ္း ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ရွင္သန္က်က္ စား ေၾကာင္း သိရသည္။

လိပ္ၾကက္တူေရြး မ်ားကုိ  ျမန္ မာႏိုင္ငံ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ဥပေဒ (၁၉၉၄) ျဖင့္ လုံးဝ ကာကြယ္ထား ၿပီး အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕ အစည္း(IUCN) က  မ်ဳိးသုဥ္းရန္ နီးေသာ အဆင္႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားေသာေၾကာင့္  ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းေနရသည့္ မ်ဳိးစိတ္ ျဖစ္ ေၾကာင္း WCS မွသိရသည္။

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*