စီမံကိန္းမ်ား ဝန္းရံေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

စီမံကိန္းမ်ား ဝန္းရံေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
February 17, 2017 Asian Fame

3:40 pm
စီမံကိန္းမ်ား ဝန္းရံေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

Bo-Nyein-Thar”သူမ်ား မေကာင္းေၾကာင္း၊ကိုယ္ေကာင္းေၾကာင္း” ေျပာရသည္ မွာ အလြန္ ႏႈတ္သြက္လွ်ာသြက္ ရွိသည္။ အခ်ိန္ကုန္ သြားသည္ ကိုပင္ မသိလိုက္။ ယခုလည္း ထို သို႔သေဘာ ထားကာ ေျပာျပေတာ့ မည္။ ယခင္က အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါ အခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေၾကာင္းကို ‘ေျပာ မဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္’ ဆို သလို ေရးခဲ့ၾကေသာ ေဆာင္းပါး ေပါင္းမ်ားၿပီ။ မၿပီးဆံုးေသး။

ဤၿမိဳ႕ႀကီးကို ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရး ဆြဲကာ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါက ပိုေကာင္း မည္ဟု စဥ္းစား ႀကံဆၾကသူ မ်ားပါ သည္။ အမွန္စင္စစ္ မူလ ပထဝီေျမ အေနအထား အရ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ ေၾကာက ေတာင္ဘက္သို႔ ဆင္းလာ ၍ ေရႊတိဂံုဘုရားတည္ရာ ကုန္း ေျမျမင့္က အနားသတ္ကာ မုတၲမ ပင္လယ္အတြင္း ေခါင္း႐ိႈဝင္ထား သည္။ အင္းလ်ားကန္၊ ကန္ေတာ္ ႀကီးႏွင့္ေျမာက္ဘက္ အစြန္းရွိ ေလွာ္ ကားကန္၊ ကန္သံုးဆင့္ တည္ရွိ၍ ခန္႔ညား ျပည့္စံုေနသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ကြင္း ၿမိဳ႕ကြက္ လွပသာ ယာပံုမွာ တျခား ႏိုင္ငံတကာၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သာေကာင္း သာမည္ မနိမ့္က်ေခ်။

တစ္ခုေတာ့ ေထာက္ျပစရာရွိ သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးကို ေတာင္ဘက္မွ ေျမာက္ဘက္သို႔သာ ေဒါင္လိုက္ သြယ္တန္းထားျခင္း ျဖစ္၍ အေရွ႕ အေနာက္ အလ်ားလိုက္ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ လွ်င္ ပိုမိုစနစ္တက် ျဖစ္မည္ဟူ၍ စဥ္းစားခဲ့ၾက၏။ ဒဂံုေတာင္၊ ဒဂံု ေျမာက္ႏွင့္ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕ကြက္ မ်ားကို အသစ္ေဖာ္ၿပီး အဂၤလိပ္တို႔ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ရွိေသာက္ သံုးေရရရွိမႈ ေျမပံုအေဟာင္း တစ္ ရြက္ကို ေတြ႕ခဲ့သည္။ ထိုေျမပံုကို ေတြ႔ေတာ့မွ သူတို႔ေခတ္က ေရသန္႕ စင္ေရး အခက္အခဲကို မေက်ာ္ႏိုင္ ၍သာ ေတာင္ ႏွင့္ေျမာက္သာ ပံုစံ ခ်ခဲ့ျခင္းဟု တြက္ဆမိ၏။ စီမံကိန္း ေရးဆြဲမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘက္ ေပါင္းစံုေလ့လာႏိုင္ပါမွ ေတာ္႐ံုက် မည္ဟူေသာ သင္ခန္းစာကို အျပည့္ အဝ ရလိုက္ပါသည္။

ဤကာလေနာက္ပိုင္း ႏွစ္အ ေတာ္ၾကာမွ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားဧည့္ သည္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္က ႏွင့္ မတူေတာ့ေၾကာင္း သတိထားမိၾကသည္။ ေဒသခံလူ ေတြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၾကား တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ခံစားခ်က္ခ်င္း တူၾကသည္မွာ မ်ားပါသည္။ အျငင္း မပြားဘဲ အမ်ားအလိုႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ကို ယခုအတိုင္း ေရွးမူမပ်က္ ထိန္း သိမ္းထားသင့္ေၾကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ လူထု အပန္းေျဖရာ လဟာျပင္မ်ား ကို က်ယ္ဝန္း လြတ္လပ္စြာ အပန္း ေျဖႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕သင့္ေၾကာင္း စသည္ တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ၿမိဳ႕ အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ တိုးတက္သည့္ အျမင္ျဖင့္ မၾကည့္ခဲ့သည္ မွာလည္း ၾကာၿပီ ဟုဆိုၾကသည္။ အမွန္စင္ စစ္ မၾကည့္သည္ မဟုတ္။ မလုပ္ခဲ့ ဘူး ဟု မဆိုသာ။ ၾကည့္လည္းၾကည့္ ျဖစ္ သည္။ ေတြ႕ လည္းေတြ႕ျဖစ္ သည္။ အမိႈက္ပံုႀကီး မ်ားေတြ႕သျဖင့္ ခ႐ိုင္မွဴးမ်ား ေနရာဌာန လြင့္ထြက္ ခဲ့ၾကသည္ကို အမွတ္ရၾက သူမ်ား ရွိခဲ့ၾကမည္။ မည္သို႔ ဆိုေစ အတိတ္ ဆိုသည္မွာ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီ။  ယခုကဲ့ သို႔ အခိုက္အတန္႔ ကသာ အေရးပါ ပါသည္။

ေျပာရလွ်င္ ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္က တည္းကပါပဲ။ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲက စတင္လာသည္။  လူဦးေရကအဆ မတန္တိုး လာသျဖင့္ ေခတ္သစ္ ေရာက္ေအာင္ အျမန္တိုးထြက္ရ ေတာ့မည္။ စီးပြားေရး၌ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လႈပ္ရွား လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈပံုစံ ကိုပို၍ အာ႐ံုစိုက္ လာၾက၏။ အေျပာင္းအလဲ တြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံပါ ေျပာင္းလာ သည္။ လူတစ္ ဦးခ်င္း စီ၏ စီးပြား ေရးကိုလည္း ဂ႐ုျပဳလာၾကသည္။ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ က႑ကလည္း အေရးပါ လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း ၏ ေရာေႏွာစီးဝင္မႈ ကလည္း ျမန္ လာသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံ အေဆာက္အ အံုမ်ား အစီအစဥ္တက် တိုးတက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အတြက္ အသစ္အသစ္ျဖစ္ ေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ဦးေဆာင္ကာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ရေတာ့မည္။ တိုးပြား လာသည့္ လူဦးေရဖြဲ႕စည္းမႈ ပံု သဏၭာန္အရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္ အ မွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္ေသာ ကိန္း ဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား ခိုင္မာ ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ေယဘုယ်အား ျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးရွိ သက္ရွိ အပင္ႏွင့္ လူမ်ား၏ ဆက္ႏႊယ္ပံုႏွင့္ တစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ အသြင္အျပင္ တို႔ကိုလည္း ထည့္ စဥ္းစားေပးရေတာ့မည္။ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အျမင္မွာ ၿမိဳ႕ျပ ဆိုင္ရာျပႆနာ မ်ားကိုသာ ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ရန္ မဟုတ္ေသးဘဲ အတား အဆီးမ်ား ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ လႊားႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ အဆံုးအျဖတ္ ျပဳခဲ့ၾက သည့္ အစဥ္အလာ အတိုင္း ျပဳလုပ္ မည္ဆိုလွ်င္ ဤၿမိဳ႕ႀကီး၏ ျဖစ္ ထြန္း တိုးတက္ႏိုင္ေသာ အလားအလာ မ်ား ေခ်ာ္ထြက္သြားႏိုင္မည္ဟု ယူ ဆမိပါသည္။

ထိုသို႔ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆို ေသာအခါ ယခင္ အစိုးရအဆက္ ဆက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းဆို သည့္လုပ္ငန္း မ်ားက ကန္႔လန္႔တိုက္ သလိုျဖစ္ေနသည္။ ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ အကုန္အစင္ မဟုတ္ေသာ္ လည္း အစြန္းအစ ထြက္သမွ်ေတာ့ သိႏိုင္သည္။ ယေန႔ေခတ္ အေခၚ အီလိုက္ဟု ဆိုေနၾကေသာ ပုဂၢလိ ကကန္ထ႐ိုက္တာ မ်ားကို ခ်ထား ေပးခဲ့သည့္ အစိုးရပိုင္ ၍ အမ်ား ျပည္သူလူထု ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေျမေနရာ အကြက္ အကြင္းမ်ားက လက္ညိႇဳးထိုးမလြဲ။ ခ်ေပးထားေတာ့ လည္း ႏွစ္ငါးဆယ္ ဂရန္မ်ိဳး။

အမွန္ဆိုလွ်င္ ထိုစီမံကိန္းမ်ား ကို ခ်ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားပင္ အသက္ ထင္ရွား ရွိၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ ေခ်။ ”ငါတို႔အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ သားစဥ္ေျမးဆက္ အတြက္ ထား ခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာၾကလိမ့္မည္။ ခက္ေန သည္မွာ ထိုသားစဥ္ေျမး ဆက္ဆိုသည့္ အထဲတြင္ မိမိတို႔ ဆင္းရဲသား ျပည္သူလူထုႀကီး၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ဘဲ အာ ဏာရ၍ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ လက္ တစ္ဆုပ္စာ လူတစ္စု၏ သားသမီး ေျမးျမစ္ မ်ားသာ စံစား ခံစားႏိုင္ ေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္တည္း။ မိမိတို႔ သားသမီး အစဥ္အဆက္ မ်ားမွာမူ လမ္းေဘး ေစ်းေရာင္းရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ကိုမူ ေမွ်ာ္လင့္ေန ႏိုင္ပါသည္။ ထို စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ၿပီးေျမာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ၿပီးပါကလည္း ယင္း အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား အနီးတြင္ လက္ထဲ၌ ေငြမရွိဘဲ ေယာင္၍ပင္ ေဝ့လည္ေဝ့လည္ မလုပ္ေနႏွင့္။ သက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးမ်ား၏ အ ဟိန္းအေဟာက္ ၿခိမ္းေျခာက္သည္ မ်ားကို ခံရလိမ့္မည္။

မယံုလွ်င္ လက္ေတြ႔ အေထာက္ အထား ျပႏိုင္ပါသည္။ ယခုကာလ တြင္ပင္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုခု၊ ဥပမာ ဆူးေလ ဘုရားလမ္းရွိ အ ေဆာက္အအံု ႀကီးႀကီးျမင့္ျမင့္ႀကီး မ်ားအနီးသို႔ ကပ္႐ံု ကပ္ၾကည့္လိုက္ ပါ။ ထိုအေဆာက္အအံု တြင္ တာ ဝန္ယူေနသည့္ လံုၿခံဳေရး မ်ားက သင့္ကို အၾကမ္းဖက္သမား လိုလို၊ အိုင္အက္စ္မွ လိုလိုႏွင့္ ရဲေခၚကာ တိုင္ၾကား၍ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ စမ္းသပ္ ၾကည့္ပါ။ သင္ ကံေကာင္းေနလွ်င္မူ တစ္ ရက္မွ် အခ်ဳပ္ခံရၿပီး လြတ္သြားႏိုင္ ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအမႈ ကိစၥတြင္ မည္သူမွ် အျပစ္ မရွိပါ။ သူတို႔လည္း တာဝန္ အေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုေနရာတြင္ သင္မွမဟုတ္ ဘဲ အျခားသူ တစ္ဦးဦး ျဖစ္ေနလွ်င္ လည္း ယင္းသို႔သာ စစ္ေမးအေရး ယူျခင္း ခံရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ”ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးဟူ၍သာ စိတ္ ေလွ်ာ့ႏိုင္ လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါ မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႕ငယ္ စဥ္ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ ဝဝ၇ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ဇာတ္ကားၾကည့္ရန္ တိုးေဝွ႔ရင္း ပပဝင္း ႐ုပ္ရွင္႐ံုတြင္း၌ ေပ်ာ္ခဲ့ၾကသည္ မ်ားကို သတိရမိ ပါသည္။ ယင္း႐ုပ္ရွင္႐ံု မ်ားေရွ႕ ေညာင္ပင္ အိုႀကီးေအာက္တြင္ အာလူးပူတီ အဝစားခဲ့ၾကသည္ မ်ားကို ျပန္လည္ ေအာက္ေမ့မိပါ ေၾကာင္း။

ဘိုၿငိမ္းသာ။ ၂ဝ၁၇။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*