စက္႐ုံအခ်ိဳ႕ကုိ ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အစုိးရ ဖိတ္ေခၚ

စက္႐ုံအခ်ိဳ႕ကုိ ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အစုိးရ ဖိတ္ေခၚ
February 17, 2017 Asian Fame

3:35 pm
စက္႐ုံအခ်ိဳ႕ကုိ ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အစုိးရ ဖိတ္ေခၚ

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ပလတ္စတစ္စက္႐ံု (ေက်ာက္ဆည္)ႏွင့္ အမွတ္ ၁၄ အႀကီးစားစက္႐ံု (သာဂရ)တို႔ကို ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၂) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း လက္ေအာက္ရွိ ပလတ္စတစ္စက္႐ံု (ေက်ာက္ဆည္)ကို ပုဂၢလိကႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈ အဆို ျပဳလႊာ (EOI)ေခၚယူထားၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္(၁) အႀကီး စားစက္မႈလုပ္ငန္းလက္ေအာက္ရွိ အမွတ္ ၁၄၊ အႀကီးစားစက္႐ံု (သာဂရ)မွာ ဘက္စံုသံုးဒီဇယ္အင္ဂ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စက္႐ံုလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက စတင္ကာ ပုဂၢလိ ကသို႔ လႊဲေျပာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ စက္႐ံုေပါင္း ၁ဝ၃ ႐ံုအနက္ ပုဂၢလိကႏွင့္ စက္႐ံု ၅၉ ႐ံုကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အမွတ္၂၃ အႀကီးစားစက္႐ံု (ေညာင္ ေျခေထာက္)တြင္ ထရန္စေဖာ္မာ ထုတ္ လုပ္ရန္ႏွင့္ အမွတ္ ၂၆ အႀကီးစား စက္႐ံု(သာဂရ)တြင္ ဂ်င္နေရတာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္တို႔အတြက္ ပုဂၢလိကသို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိအစိုးရ၏ ရက္ ၁ဝဝ စီမံ ခ်က္ကာလအတြင္းကလည္း အ႐ႈံးျပေနေသာ ေက်ာက္ဆည္ရွိ မွန္စက္႐ံု၊ ပုသိမ္ရွိ မွန္စက္႐ံုႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ရွိ မီးခံအုတ္စက္႐ံု စေသာ စက္႐ံု ၃ ႐ံုကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး သထံုရွိ ေကာ့စတစ္ဆိုဒါ ဓာတုေဗဒ စက္႐ံုကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*