ကုိးလအတြင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ နီးပါး အစိုးရ ရရွိ

ကုိးလအတြင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ နီးပါး အစိုးရ ရရွိ
February 17, 2017 Asian Fame

3:14 pm
ကုိးလအတြင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ နီးပါး အစိုးရ ရရွိ

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကး နီ စီမံကိန္း စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ကုိးလအတြင္း ကက္သုတ္ ေၾကးနီထုတ္လုပ္မႈမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာသန္း၂ဝ နီးပါး ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုိးလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဓာတ္သတၱဳခြန္ ကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းငါးသိန္းေက်ာ္၊ သတၱဳတြင္း (၁) ခြဲေဝမႈအခ်ဳိးမွ ကန္ေဒၚလာ ကိုးသန္းငါးသိန္းေက်ာ္၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္မွ ကန္ေဒၚလာ ရွစ္သိန္းေက်ာ္၊ ဝင္ေငြခြန္မွ ကန္ေဒၚ လာ ေလးသန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၿမဳိင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ခင္ ဝင္း၏ ေမးခြန္းျဖစ္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးအျမတ္ ၅၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ တာဝန္လႊဲေျပာင္း ခ်ိန္အထိ မည္မွ် ရွိခဲ့သနည္းႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္တုိ႔ကို သိရွိလုိ ျခင္း ေမးခြန္းကုိ ဝန္ႀကီးက အ ထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကး နီ စီမံကိန္း၏ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုိးလအတြင္းတြင္ ကက္သုတ္ေၾကးနီ စုစုေပါင္းမက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေသာင္းသုံးေထာင္ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ ေရာင္းခ်ေငြကုိ ၁ မက္ထရစ္တန္ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၉၂၁ ေဒၚလာျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမွ ရရွိလာ ေသာ ကက္သုတ္ေၾကးနီမ်ားကုိ စာခ်ဳပ္ ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လစဥ္ ခြဲေဝေပးလ်က္ ရွိ ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရရွိ လာေသာ ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ အ မွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ေဝစု အခ်ဳိးကို ပစၥည္းအေနျဖင့္သာ လက္ခံထားေၾကာင္း၊ ဓာတ္သတၱဳ ခြန္မွ ကတ္သုတ္ေၾကးနီ မက္ထ ရစ္တန္ ကုိးရာ့ရွစ္ဆယ္ႏွင့္ အ မွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းခြဲေဝ မႈအခ်ဳိး မက္ထရစ္တန္ တစ္ ေထာင့္ေျခာက္ရာေက်ာ္ကုိ တင္ဒါ ေခၚကာ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကး နီစီမံကိန္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္အရ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ သတၱဳတြင္း ကက္သုတ္ေၾကးနီ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားျပင္ ဆင္ခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ သတၱဳ တြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း ၊ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဦးပုိင္လီမိတက္ႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ဓာတ္သတၱဳခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ ခြဲေဝမႈအခ်ဳိး ၅၁ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း အခ်ဳိးရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*