မဲစာရင္းမပါဝင္ဘဲ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈအပါအဝင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္မွားယြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည့္ ႐ုရွားေရာက္ျမန္မာ ၁ဝ ဦးတို႔ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္မကိုက္ညီဟု UEC ေၾကညာ

မဲစာရင္းမပါဝင္ဘဲ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈအပါအဝင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္မွားယြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည့္ ႐ုရွားေရာက္ျမန္မာ ၁ဝ ဦးတို႔ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္မကိုက္ညီဟု UEC ေၾကညာ
February 10, 2017 Asian Fame

5:12 pm
မဲစာရင္းမပါဝင္ဘဲ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈအပါအဝင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္မွားယြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည့္ ႐ုရွားေရာက္ျမန္မာ ၁ဝ ဦးတို႔ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္မကိုက္ညီဟု UEC ေၾကညာ

PN-051
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ ဘဲ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မႈအပါအဝင္ ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္မွားယြင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည့္ ႐ုရွား ေရာက္ျမန္မာ ၁ဝ ဦးတို႔ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳ တင္မဲေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾက ညာထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထို ၁ဝ ဦးအပါအဝင္ ေပက်င္း၊ နန္ နင္း၊ ကူဝိတ္၊ ပါရီ၊ ကိုင္႐ိုႏွင့္ စင္ကာပူတို႔မွ ၈ ဦးသည္လည္း ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္မကိုက္ညီဟု ထည့္သြင္းေၾက ညာထားေသးသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထား လာၾကသူထဲမွ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ ၁၈ ဦးသည္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ မကိုက္ညီသူတို႔ျဖစ္သြားသည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီ ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ေၾကညာခ်က္တြင္ ေနရပ္ေျပာင္း သြားသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ေၾကာင့္ ၂ ဦး၊ မဲဆႏၵနယ္စာရင္းတြင္ မပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရင္း ေၾကာင့္ ၄ ဦး၊ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ မွားယြင္းေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾက သည့္ အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ၁၂ ဦးဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

”ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တည္ ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ စစ္ေဆးၿပီး အခုလိုေၾကညာတာပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွတာဝန္ရွိသူကေျဖသည္။ႏိုင္ငံျပည္ပေရာက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား၌ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိေနရာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္ထံသို႔ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံ႐ံုး သို႔တည္းမဟုတ္ ေကာင္စစ္ ဝန္ခ်ဳပ္႐ံုးတို႔မွတစ္ဆင့္ ပံုစံ (၁၅) ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ေလွ်ာက္ထားလာမႈ စုစုေပါင္း ၃၅၇ ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုထဲမွ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ ညီသည့္ ၃၃၉ ဦးကို ႀကိဳတင္မဲေပး ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု သူကဆိုသည္။

ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ ၃၅၇ ဦးထဲတြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားက အေရအတြက္ ၁၇၈ ဦးျဖင့္ ပထမအမ်ားဆံုးေနရာက ရွိေနၿပီး၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ၂၇ ဦးျဖင့္ ဒုတိယ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ထိုစာရင္းသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၉ ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာတို႔က ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ စာရင္းျဖစ္ ၿပီး၊ ျမန္မာအမ်ားစု ရွိေနၾကသည့္ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ လာ မည့္ စာရင္းတို႔မပါဝင္ေသးေပ။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္က ပံုစံ ၁၅ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား လာသူတို႔ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းတို႔ကို ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီေပးပို႔သြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*