ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ကြာျခားခ်က္ေလ်ာ့က်လာ

ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ကြာျခားခ်က္ေလ်ာ့က်လာ
February 9, 2017 Asian Fame

3:16 pm
ယခု ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ကြာျခားခ်က္ေလ်ာ့က်လာ

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ယခုဘ႑ာႏွစ္၏ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြကြာျခားခ်က္ သည္ ပိုမို ေလ်ာ့က်လာေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၏ စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈ လို ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံအထိ ရွိလာ ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လိုေငြကြာျခားခ်က္က သိသိသာသာ
ေလ်ာ့က်ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ ယခုႏွစ္၏ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္က႑ ကုန္ သြယ္မႈလည္း ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းေ ၾကာင့္  ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြ ကြာျခားခ်က္ က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ပို႔ကုန္က႑ကုန္ သြယ္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၃၃၃ သန္း ရရွိ ထားၿပီး လယ္ယာထြက္ကုန္ တင္ပို႔မႈမွ ကန္ေဒၚလာ ၂၂၅၄ သန္း၊ ေရထြက္ႏွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ ပစၥည္းတင္ ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅၂ သန္း၊ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းတင္ ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၄ သန္း၊ သတၱဳတြင္းထြက္က႑မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၇ သန္း၊ စက္မႈကုန္ေခ်ာ တင္ပို႔မႈမွ အေမရိက န္ေဒၚလာ ၄၃၆၅ သန္း၊ အျခားပို႔ကုန္ အမယ္စံု တင္ပို႔မႈမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇၇ သန္းအထိ ရရွိထားသည္။

သြင္းကုန္အပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိထားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း တင္ သြင္းမႈမွ ေဒၚလာ ၅၂၆၆ သန္း၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမွ ေဒၚလာ ၄၆၆၅ သန္း၊ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းတင္သြင္းမႈမ်ားမွ ေဒၚလာ ၃၁၄၂ သန္းအ သီးသီး ကုန္သြယ္ထားသည္။

ႏွစ္စဥ္ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေသာ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြ ကြာျခားခ်က္သည္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ ေပၚေနခဲ့ေသာ လိုေငြမ်ားထက္ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ ခ်ထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့ကုန္သြယ္မႈ အတက္အက်ကို ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိေစေသာ ေဒၚလာေငြလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ လက္ရွိအ ခ်ိန္အထိ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၅ဝ က်ပ္ဝန္းက်င္တြင္ ဆက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးလုိအပ္ ခ်က္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသုိင္း အဝုိင္းက သုံးသပ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*