ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာၾကား နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ လမ္းမ်ားဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အဓိကေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုိင္းဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာၾကား နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ လမ္းမ်ားဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အဓိကေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုိင္းဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ
February 9, 2017 Asian Fame

3:15 pm
ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာၾကား နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ လမ္းမ်ားဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး အဓိကေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုိင္းဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

16521753_723412071156855_1898456350_n copy

HEZ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားကူး သန္းမႈတြင္ မဲေဆာက္-ျမဝတီနယ္ စပ္သာမက က်န္သည့္ ထုိင္း-ျမန္ မာ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးရွိ ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိ ယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာသည္။

”လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးသည့္ လမ္းမ်ားကို အဓိကဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိ ယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Dr. Somkid Jatusripitak  က  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Chatrium Hotel တြင္ျပဳလုပ္ေသာThailand-Myanmar Business Cooperation တြင္ေျပာဆုိလုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံသည္ စြမ္းအင္ က႑၊ ပညာေရး၊ ွ SME က႑၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ Financial  က႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑မ်ားသည္ အခြင့္ အလမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကမၻာ႔ေစ်း ကြက္သို႔ ထုိး ေဖာက္ႏုိင္ရန္ ထုိင္းႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ပိုမိုေ အာင္ျမင္ မည္ျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ CLMVT   ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းပါ ဝင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ၄င္းက တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးတူ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မွFederation of Thai Industries ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း မ်ားက ကုန္သည္စက္မႈ အသင္း ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိက က႑ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က နား လည္မႈ စာခြၽန္လႊာ စုစုေပါင္း ၁၆ ေစာင္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ပုဂၢလိက က႑မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ စက္ မႈလက္မႈက႑ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အေျခ ခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ ေရး၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအ တြင္း စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း မ်ားအဆင္ျမႇင့္တင္ေရး၊ ဘဏ္လုပ္ ငန္း၊ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ Barcode   စနစ္GS1  ႏွင့္ E- Wallet Platform စနစ္မ်ား က်ယ္ ျပန္႔ စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး၊ က်န္းမာ ေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ သၾကား ထုတ္လုပ္ေရး စသည့္ က႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ FTI, Kasikorn Bank, Industrial Estate Authority of Thailand, T2P,  FT Energy Co; Ltd., SCB, Kluaynamthai Hospital, Mitrphol Sugar Corp  တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း၊ KBZ Bank, APEX Group, Delco Company, Ayeyarwaddy Development Public Co, Ltd ႏွင့္ City Mart   တုိ႔က အသီးသီး လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*