စတုတၴတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပြဲေမးခြန္း ေပါက္ၾကားပါက သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား တာဝန္ခံရမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနဆုိ

စတုတၴတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပြဲေမးခြန္း ေပါက္ၾကားပါက သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား တာဝန္ခံရမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနဆုိ
February 9, 2017 Asian Fame

11:52 am
စတုတၴတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပြဲေမးခြန္း ေပါက္ၾကားပါက သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား တာဝန္ခံရမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနဆုိ

education

PN-051
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆

အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား၌ လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ စစ္ေဆးမည့္ ၄ တန္းႏွင့္ ၈ တန္းစာေမးပြဲမ်ား၏ ေမးခြန္း လႊာ  လံုၿခံဳမႈအပိုင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တာ ဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က ၫႊန္ ၾကားထား သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေမးခြန္းလႊာမ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္  ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကိုင္တြယ္မႈအေပၚ အမ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ပညာေရး ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ေမးခြန္း ထုတ္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

ေမးခြန္းလႊာထုပ္ကို ေျခရာလက္ ရာမပ်က္ ဖြင့္ေဖာက္ၿပီး ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္၏ အဓိကက်ဴးလြန္ သူ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္း အုပ္ ၃ ဦး ႏွင့္အျခား ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးတို႔ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ကာ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

   ”ဒီႏွစ္ေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ (ေမးခြန္း ေပါက္ ၾကားမႈ) မျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာ နမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္၌ ေမးခြန္းလႊာမ်ား လံုၿခံဳေစရန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက  ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည့္ ေမးခြန္းတိုက္

ယခုႏွစ္၌ ေမးခြန္းလႊာမ်ား လံုၿခံဳေစရန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက
ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည့္ ေမးခြန္းတိုက္

စနစ္တက် ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အမွားအယြင္း မရွိေစရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနကိုယ္တိုင္ အေျခခံပညာ စတုတၴ တန္းႏွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို  ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္ (၆) အေျခခံပညာ အထက္တန္း   ေက်ာင္း သီရိမဂၤလာခန္းမ၌ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ  ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္အထိ က်င္းပ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၌ ပညာေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက  အေျခခံ ပညာ စတုတၴတန္းႏွင့္ အ႒မတန္း စာေမးပြဲ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို စာေမးပြဲ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်၊ တိတိက်က် လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆင့္အလိုက္ တာ ဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အထက္ပါ အရာရွိက ေျပာျပသည္။

   ”ဒီေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာအမွားအယြင္းျဖစ္ လာခဲ့လို႔ရွိရင္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ တာဝန္ ခံရမွာေပါ့” ဟု သူက ဆက္ေျပာ သည္။

   ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ခ႐ိုင္စစ္ ၄ တန္းအ တြက္ စာစစ္ဌာန ၈၁၄ဝ ခု၊ ၈ တန္းအတြက္ စာစစ္ဌာန ၄၂၇၅ ခု စသျဖင့္ ဖြင့္ခဲ့ရာ  စာ စစ္ဌာန အားျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၂၄၁၅ ခုရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ ထို႔ထက္ ပိုမ်ားလိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိ ရသည္။

 ယခုႏွစ္၌ ေမးခြန္းလႊာမ်ား လံုၿခံဳေစ ရန္ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ေပးထားသည့္ ေမး ခြန္းတိုက္မ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း၊ ေမးခြန္း တိုက္မ်ားမရွိေသးသည့္ စာစစ္ ဌာနတို႔အတြက္ ေမးခြန္းလႊာတိ္ု႔ ကို လံုၿခံဳသည့္ ရဲစခန္းတြင္ ထား ေစျခင္း စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတို႔က ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

   ယင္းအျပင္ ေမးခြန္း႐ိုက္ ႏွိပ္မႈ၊ ေမးခြန္းတိုက္အတြင္းသို႔ အဆင့္ဆင့္သယ္ေဆာင္မႈႏွင့္ စာ ေျဖခန္းအတြင္းသို႔ အဆင့္ဆင့္ ပို႔ေဆာင္မႈ စသည့္ အပိုင္းတို႔ကို လည္း တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား ႏွင့္ အမွားအယြင္း မရွိေစရန္ အ ဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု လည္း သိရသည္။

    ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင္ ႏွစ္အတြက္ ၄ တန္းႏွင့္ ၈ တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ စစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ကာ၊ တကၠ သိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမွအပ က်န္အတန္း မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ ေန႔အထိ စစ္ေဆးသြား မည္ျဖစ္သည္။

ထိုအတန္းမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္းစစ္အတန္းကူးေျပာင္းမႈ စာရင္းတို႔ကို သႀကၤန္ ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္၏ ေနာက္ဆံုးရက္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*