၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ဆီးရီးယားတြင္ လူ ၁၃ဝဝဝ ထက္မနည္း ေသဒဏ္ က်ခံခဲ့ရဟု အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အသင္း ဆို

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ဆီးရီးယားတြင္ လူ ၁၃ဝဝဝ ထက္မနည္း ေသဒဏ္ က်ခံခဲ့ရဟု အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အသင္း ဆို
February 8, 2017 Asian Fame

2:39 pm
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ဆီးရီးယားတြင္ လူ ၁၃ဝဝဝ ထက္မနည္း ေသဒဏ္ က်ခံခဲ့ရဟု အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အသင္း ဆို
 ဆက္ဒ္နာယာ အက်ဥ္းေထာင္ အား ေဝဟင္ မွ ေတြ႕ရပုံ

ဆက္ဒ္နာယာ အက်ဥ္းေထာင္ အား ေဝဟင္ မွ ေတြ႕ရပုံ

(ေဘရြတ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇)

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ဆီးရီးယားႏိုင္ ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထု အုံၾကြမႈ မွစတင္၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ဒမစကပ္စ္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဆက္ဒ္ နာယာ အက်ဥ္းေထာင္ဝယ္ ႀကိဳး ေပး သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ စုစုေပါင္း ၁၃ဝဝဝ ထက္မနည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အသင္းက ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ ဝယ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာသည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ မ်ားကို စစ္တမ္း  ေကာက္ယူေရးသား ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ သမၼတ အာဆတ္၏ လက္ ေထာက္မ်ား အပါအဝင္ ဆီးရီးယား အႀကီးတန္း အာဏာပိုင္တို႔ အမိန္႔ အရ ဆက္ဒ္နာယာ အက်ဥ္းေထာင္ ဝယ္ ေန႔စဥ္ လူ ၂ဝမွ ၅ဝ အထိ  ႀကိဳးေပး သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေရး သားေဖာ္ျပထားသည္။

အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အသင္းသည္ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ ဆီး ရီးယား ႏိုင္ငံ၏ လူကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္မႈ ၃၅ မ်ဳိးကို မွတ္တမ္း တင္ထား ခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏွိပ္ စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာေၾကာင္း ေဘရြတ္ရွိ အျပည္ ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ႐ုံးမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လင္း မာေလာ့ဖ္က ဆိုသည္။

အျခား လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကလည္း ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကင္းမဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၇ဝဝဝ ထက္ မနည္း ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တစ္လလွ်င္ လူ ၃ဝဝ ထက္မနည္း ေသဆုံးမႈႏႈန္း ရွိ ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

PN002
ref: Amnesty: As Many as 13,000 Hanged in Syria Prison Since 2011

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*