ဦးေနဝင္း၊ ဦးေက်ာ္ဦး တ႔ုိ ကိုပါ ထည့္သြင္း ေရတြက္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ ႔မွ ေပးအပ္သည့္ ရဲခ်ဳပ္၏ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ရသူ ၅၁ ဦးအထိ ရွိလာ

ဦးေနဝင္း၊ ဦးေက်ာ္ဦး တ႔ုိ ကိုပါ ထည့္သြင္း ေရတြက္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ ႔မွ ေပးအပ္သည့္ ရဲခ်ဳပ္၏ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ရသူ ၅၁ ဦးအထိ ရွိလာ
February 8, 2017 Asian Fame

11:36 am
ဦးေနဝင္း၊ ဦးေက်ာ္ဦး တ႔ုိ ကိုပါ ထည့္သြင္း ေရတြက္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ ႔မွ ေပးအပ္သည့္ ရဲခ်ဳပ္၏ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ရသူ ၅၁ ဦးအထိ ရွိလာ

police

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

ဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရမႈျဖစ္စဥ္ တြင္ တရားခံဖမ္းဆီးရမိေရး ပူး ေပါင္း ကူညီခဲ့သည့္  ဦးေနဝင္း၊ ဦးေက်ာ္ဦးတုိ႔ကိုပါ ထည့္သြင္းေရ တြက္ လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေပးအပ္သည့္  ရဲခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္လက္မွတ္ ရရွိသူအေရအ တြက္မွာ စုစုေပါင္း ၅၁ ဦးရွိၿပီ ျဖစ္   ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္း ၅၁ ဦးတြင္ ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအ ေနျဖင့္ အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးေန ဝင္းႏွင့္ဦးေက်ာ္ဦးတို႔ကိုလည္း လာ မည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရရွိ ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ပူးေပါင္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္ ရဲခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္ ခံရသူမ်ားမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ က ၄ ဦး၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ၁ ဦး၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က ၄ ဦး၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က ၂ဝ ဦး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္က ၁၇ ဦးႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ၃ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအထဲတြင္ အမ်ဳိးသား ၃၆ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၁၃ ဦးအထိ စာရင္းရွိထားသည္။

ယခုႏွစ္  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခံရေသာ အငွားယာဥ္ေမာင္းဦးေနဝင္းႏွင့္  ဦးေက်ာ္ဦးတို႔ကိုလည္း ျမန္ မာႏုိင္ငံ  ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ား ခ်ီး ျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ဦးေက်ာ္ဦးအား ဂုဏ္ျပဳဆု ေပးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလ ဆိပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရဲခ်ဳပ္မွ ၅ သိန္း၊ ေလေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၂ သိန္းႏွင့္  Yangon Aerodrome ကုမၸဏီမွသိန္း ၂ဝ ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့သည္။

”ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈမွာ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းကူညီေပး ခဲ့တဲ့ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔နဲ႔ တကြ ဖမ္းဆီးေပးခဲ့ၾကတဲ့ တကၠစီ ဆရာေတြ၊ ျပည္သူ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တာဝန္သိစြာ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ေန႔ေတြမွာ ယခုလိုပဲခ်ီးျမႇင့္ေလ့ ရွိပါတယ္”ဟု အမွတ္(၂) လံုၿခံဳေရး ရဲကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ျမဝင္း က ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပြဲ၌ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္ျပဳထုိက္သူမ်ားအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳခံရသူ ဦးေနဝင္းသည္ ဦးကို နီကို လုပ္ႀကံခဲ့သူ ၾကည္လင္းကို အုတ္ခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္ဖမ္းဆီးရင္း ေသနတ္ျဖင့္အပစ္ခံမႈေၾကာင့္ ေသ ဆံုးခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္ဦးမွာမူ လုပ္ ႀကံသူ ၾကည္လင္းက ေသနတ္ျဖင့္   ေထာက္ၿပီး ကားေမာင္းရန္ ေစ ခိုင္းခံရသူျဖစ္ၿပီး တရားခံဖမ္းဆီးရ မိေရး တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီခဲ့ သူျဖစ္သည္။

ၿဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*