သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ ယူထားေသာ MICA ကို ဖ်က္သိမ္း ေတာ့မည္

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ ယူထားေသာ MICA ကို ဖ်က္သိမ္း ေတာ့မည္
February 8, 2017 Asian Fame

1:20 pm
သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း ဥကၠ႒ အျဖစ္တာဝန္ ယူထားေသာ MICA ကို ဖ်က္သိမ္း ေတာ့မည္

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစုိး သိန္း ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူထား ေသာ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (MICA) ကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အ စည္းအေဝးတြင္ ကရင္ျပည္နယ္မဲ ဆႏၵနယ္ အမွတ္-၇ မွ ေနာ္ခရစၥ ထြန္း (ခ) ေဒါက္တာအာကာမုိး၏ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သားငါးက႑ တုိး တက္ရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားသည္ဆုိေသာMICA  သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ အက်ဳိးျပဳမႈမရွိဘဲ လူတစ္ စုက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ျခယ္လွယ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္MICA  အား ဖ်က္သိမ္းၿပီးပါက အစုိးရအဖြဲ႕၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိဘဲ သိမ္း ဆည္းရယူထားေသာ စက္႐ံုမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမယာမ်ားအား မည္သို႔စီမံထားေၾကာင္းႏွင့္ ရရွိခဲ့ သည့္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲထားမႈမ်ား ကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက  ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာရွင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အဆုိအား ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး က  ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ထားသည့္ MICA   သည္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီး ဌာနပိုင္ၿခံႏွင့္ စက္႐ုံေပါင္း ၄၈ခု၊ အုတ္စက္႐ံုႏွင့္ တညင္းကုန္း ေျမ ဧရိယာ ၆၄ ဒသမ ၅၄ ဧက၊ ငါး လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနပိုင္လုပ္ငန္း ၁၇ ခုအျပင္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနပိုင္ေျမ ၉၂ ဒသမ ဝဝ ဧက တို႔ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္ က ”MICA  ဟာ ႏုိင္ငံပိုင္ အဖြဲ႕အ စည္းျဖစ္ရဲ႕သားနဲ႔ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ ခြဲမႈနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာလည္း ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းမရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္
တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာ ေငြဆံုး႐ံႈးတယ္။ မူလေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ၈ ရပ္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႔ အတြက္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘူး။ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း မဖန္တီးေပးႏုိင္ဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္
သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမရွိ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီ MICA  အဖြဲ႕ ကို ဖ်က္သိမ္းေပးၿပီးေတာ့ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ုံေတြ ၊ ႏုိင္ငံ ပိုင္လုပ္ငန္းေတြအားလံုးကို ဘယ္ လို ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈရွိေနတယ္ ဆိုတာကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန က ပြင့္ လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ထုတ္ေပးပါ လို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္”ဟု ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ကMICA  ကုိ  ဖ်က္သိမ္းရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး မွ  ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ တြင္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဖ်က္သိမ္းမည့္ အခ်ိန္ကာလကုုိမူ အတိအက်မေျပာ ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဖ်က္သိမ္းသည့္ ကိစၥေဆာင္ ရြက္ရာတြင္လည္း ေငြေၾကးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း ရွင္းလင္းရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပည္   ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ အ ႀကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

”MICA  ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈကို အတိ အက်ေတာ့မေျပာႏုိင္ဘူး။ အမ်ား ႀကီးပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ ဖ်က္ဖို႕အ တြက္ ဖြဲ႕စည္းမႈကို စစ္ေဆးရမယ္။ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ စာခ်ဳပ္စာ တမ္းကိစၥေတြကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နဲ႔အညီ ဆက္လုပ္သြားရမွာေ ပါ့” ဟု  ၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိအဆုိအား ေဆြးေႏြးေနခဲ့ သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ MICA   ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားသူ ဦးစုိးသိန္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ခြင့္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*