ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံမွ သေဘၤာျဖင့္ လိုက္ပါလာၾကေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လိုအပ္သည္ မ်ားကို သေဘၤာေပၚ တြင္ ေလ့က်င့္ေပး

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံမွ သေဘၤာျဖင့္ လိုက္ပါလာၾကေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လိုအပ္သည္ မ်ားကို သေဘၤာေပၚ တြင္ ေလ့က်င့္ေပး
February 8, 2017 Asian Fame

11:08 am
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္ မေလးရွား ႏိုင္ငံမွ သေဘၤာျဖင့္ လိုက္ပါလာၾကေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအား လိုအပ္သည္ မ်ားကို သေဘၤာေပၚ တြင္ ေလ့က်င့္ေပး
Nautical Aliya သေဘၤာ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပို႔ကလန္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ က ဆိုက္ကပ္စဥ္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ နာဂ်စ္ရာဇတ္ အား ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ အတူေတြ႕ရစဥ္။ (Photo - MOHD RASFAN ^ AFP)

Nautical Aliya သေဘၤာ မေလးရွားႏိုင္ငံ ပို႔ကလန္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔ က ဆိုက္ကပ္စဥ္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ နာဂ်စ္ရာဇတ္ အား ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ အတူေတြ႕ရစဥ္။ (Photo – MOHD RASFAN ^ AFP)

(အန္ဒမန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇)

‘Food Flotilla For Myanmar’ ဟူသည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထား အစီအစဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္း မ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္ မေလး ရွားႏိုင္ငံမွ ‘Nautical Aliya’  သေဘၤာျဖင့္ လိုက္ပါလာၾကေသာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား အား ျဖစ္လာ ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည့္ အေျခအေန အရပ္ ရပ္အတြက္ ယင္းသေဘၤာေပၚတြင္ ပင္ ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေလ့က်င့္မႈ မ်ားဝယ္ အေရးေပၚ သူနာျပဳစုျခင္း၊ မီးသတ္ ျခင္းႏွင့္ သတိေမ့သြားသူ တို႔ကိုျပဳစု ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည္ဆို၏။

‘Nautical Aliya’  သေဘၤာကို အသက္ ၄၂ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ကပၸတိန္ မိုဟာမက္ ဖီယာေဒါ့စ္ ဖုိင္ဆယ္က ဦးေဆာင္ ေမာင္းႏွင္လာျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ သီလဝါ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

Cover-(1)ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း မ်ားအား ယင္းတို႔၏ လုံၿခံဳေရး အတြက္ ည ၁ဝ နာရီေက်ာ္လွ်င္ ပင္မကုန္း ပတ္ေပၚသို႔ တက္ခြင့္ မေပး ထား ေၾကာင္း ကပၸတိန္ က ဆိုသည္။

ယခု ကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေၾကာင့္ မည္သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္ကို ႀကံဳ ရပါေစ အေရးေပၚ အေျခအေန အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ၿပီးသား ႏွင့္ အသင့္ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မလာယာ ေဆး တကၠ သိုလ္ မွ ႏွလုံး အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ရာဂ်ာ အာမင္ ကလည္း ေျပာပါသည္။

သေဘၤာေပၚဝယ္ အစားအ ေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ အဝတ္အထည္ ၊ ေစာင္ အစ ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား တန္ခ်ိန္ ၂၃ဝဝ ခန္႔တင္ေဆာင္ လာၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃ ႏိုင္ငံမွ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ၁၉၅ ဦးလိုက္ပါ လာေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဝယ္ ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာ၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ဆိုင္ရာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီ ယာသမားမ်ား အျပင္ မေလးရွား ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားမွ NGO အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား ပါရွိၾကသည္။

PN002
REF: ‘Food flotilla for Myanmar’: Volunteers ready for any eventuality

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*