”ယာဥ္ေၾကာေတြက က်ပ္တည္းမႈေတြမရွိဘူးလို႔ေတာ့ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အရင္ကထက္ေတာ့ နည္းနည္းေလ်ာ့လာပါတယ္။ စည္းကမ္းေကာင္းလာၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ပိုင္းမွာ စည္းကမ္းပိုင္း နည္းနည္းေလ်ာ့လာပါတယ္”

”ယာဥ္ေၾကာေတြက က်ပ္တည္းမႈေတြမရွိဘူးလို႔ေတာ့ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အရင္ကထက္ေတာ့ နည္းနည္းေလ်ာ့လာပါတယ္။ စည္းကမ္းေကာင္းလာၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ပိုင္းမွာ စည္းကမ္းပိုင္း နည္းနည္းေလ်ာ့လာပါတယ္”
February 8, 2017 Asian Fame

11:22 am
”ယာဥ္ေၾကာေတြက က်ပ္တည္းမႈေတြမရွိဘူးလို႔ေတာ့ေျပာလို႔မရပါဘူး။ အရင္ကထက္ေတာ့ နည္းနည္းေလ်ာ့လာပါတယ္။ စည္းကမ္းေကာင္းလာၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ပိုင္းမွာ စည္းကမ္းပိုင္း နည္းနည္းေလ်ာ့လာပါတယ္”

ybs per

နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ မထသကိုဖ်က္သိမ္း၍ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားစနစ္သစ္ျဖစ္သည့္ YBS ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္မွာ ရက္သတၱသုံးပတ္မွ်ၾကာျမင့္လာခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ရာတြင္ YBS သည္ စကတည္းက ယဥ္သကိုဆိုသည့္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူတို႔က မည္သို႔ပင္ ၾကိဳးစားစီစဥ္ထားသည္ဟုဆိုေစကာမူ ျပႆနာအဝဝျဖင့္ စတင္ခဲ့ေလသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ အခမဲ့ယာဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီပံ့ပိုးခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ထက္တိုင္ စင္းလုံးေခ်ာအဆင္ေျပသြားျပီဟူ၍ မဆိုႏိုင္ေသး။ ပိုက်ပ္၊ ပိုၾကာ၊ ပိုကုန္ သံသရာ ထဲဝယ္ တဝဲလည္လည္ရွိေနဆဲပင္ဟုဆိုေနၾကေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရက္သတၱသုံးပတ္သား YBS ႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏အျမင္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္
(အတြင္းေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပုိ႔ ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာပုိင္အဖြဲ ့)

ကားေတြ က်ပ္တာကေတာ့ သိသိသာေတာ့ မေလ်ာ့သြားပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ျပႆနာေတြကေတာ့ လူမရွိတ့ဲအခ်ိန္ဆုိရင္ မဆြဲခ်င္ၾကပါဘူး။ အဲဒီျပႆနာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ည ပုိင္းကုိ မဆြဲခ်င္ၾကပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေတြက ကား ေတြ ၿပိဳင္ေမာင္းလာတာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ စည္းကမ္းပုိင္းေတြကုိ လုိက္နာဖုိ႔အတြက္ ယာဥ္လုိင္းေတြအလုိက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမလုိက္နာရင္ ယာဥ္လုိင္းကုမၸဏီေတြကုိ ေနာက္ပုိင္းေတြမွာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တ့ဲ အတိမ္အနက္ေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ တကယ္ကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္၊ ျပည္သူေတြကုိ ႐ိုင္းပ်စြာဆက္ဆံတယ္ဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ လမ္းေတြမွာ စနစ္တက်မေမာင္းဘဲ လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းမႈေတြလည္း ရွိပါ တယ္။ အဲဒါကုိလည္း သူတုိ႔ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီေတြကတစ္ဆင့္ စနစ္တက်ေမာင္း ႏွင္ခုိင္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေရးယူမႈေတြကုိ ပါ လုပ္ခုိင္းပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေနာက္ပုိင္းမွာ ကားအသစ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခ်ဳိ႕လုိင္းေတြက ကားေတြက အေဟာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိပါ အသစ္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲ ေျပးဆြဲဖုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ယာဥ္ေၾကာေတြက က်ပ္တည္းမႈေတြ မရွိဘူးလုိ႔ ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ အရင္ကထက္နည္း နည္းေတာ့ ေလ်ာ့လာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ အရင္ကထက္ စည္းကမ္းေကာင္းလာ ၿပီးေတာ့မွ ေနာက္ပိုင္းမွာ စည္းကမ္းပိုင္း နည္းနည္း ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကုိ စနစ္တက်လုိက္နာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ လုိက္နာမႈမရွိရင္လည္း အေရးယူမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

YBS သုံးပတ္ျပည့္ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ အင္တာနက္ကေန တစ္ရက္ခန္႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့လုိ႔ ဏသစကူေမ ၿနတ် စာဖတ္ပရိသတ္ေတြက ေျဖၾကားေပးၾကတာေတြအရ လုံးဝအဆင္မေျပဘူးလုိ႔ေျဖၾကားသူ ၄၇ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခင္အတုိင္းထားမည္မွာ ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ မထသကုိ မလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ေပၚလြင္ပါတယ္။ အဆင္ေျပတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းလည္း ၈ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲရွိတဲ့အတြက္ အလြန္နည္းပါတယ္။ ျပင္ဆင္လုိက္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေရအတြက္က ၃ဝ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။

YBS သုံးပတ္ျပည့္ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ အင္တာနက္ကေန တစ္ရက္ခန္႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့လုိ႔ ဏသစကူေမ ၿနတ် စာဖတ္ပရိသတ္ေတြက ေျဖၾကားေပးၾကတာေတြအရ လုံးဝအဆင္မေျပဘူးလုိ႔ေျဖၾကားသူ ၄၇ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခင္အတုိင္းထားမည္မွာ ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ မထသကုိ မလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ေပၚလြင္ပါတယ္။ အဆင္ေျပတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္းလည္း ၈ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲရွိတဲ့အတြက္ အလြန္နည္းပါတယ္။ ျပင္ဆင္လုိက္ရင္ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေရအတြက္က ၃ဝ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိပါတယ္။

ရဲမွဴးႀကီး(ယာယီ)မ်ဳိးေအာင္ျမင့္ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အမွတ္-၇ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး)

အရင္က မထသစနစ္မွာက ယာဥ္လုိင္း ေတြဟာ ၿပိဳင္ဆုိင္ေမာင္းတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိ ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ ေမာင္းတယ္။ ေရွ႕အစီး ေနာက္အစီး ေက်ာ္တက္ေမာင္းႏွင္မႈေတြ ေၾကာင့္ ယာဥ္တုိက္မႈေတြ ပုိၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါ တယ္။ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈေတြလည္း မရွိပါဘူး။ အခုလုိ အမ်ားပုိင္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲ တ့ဲအပုိင္းမွာေတာ့ ဒီယာဥ္လုိင္းေတြက ယာဥ္ ေမာင္းေတြ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈ အားေကာင္း လာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္စီးၿပီးမွတစ္စီး ထြက္တာေတြ ေတြ႕လာရပါတယ္။ ေက်ာ္ေမာင္းတာေတြ၊ အၿပိဳင္အဆုိင္ေမာင္းတာေတြလည္း ယခင္ကေလာက္ မေတြ႕ရွိရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရကေန အမ်ားပုိင္စနစ္မွာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရတာေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုံေလာက္မႈ မရွိေသးတာေတြ၊ ဒါေတြေၾကာင့္ ေျပးဆြဲတ့ဲအပုိင္းမွာေတာ့ လုံေလာက္မႈမရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔က ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ေတြထက္စာရင္ အမ်ားပုိင္ယာဥ္လုိင္းေတြကုိ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္တ့ဲအပုိင္းက ပုိမုိစည္းကမ္းရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အမ်ားပုိင္ယာဥ္လုိင္းေတြကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္မွသာ ျပည္သူေတြပုိမုိ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ ေျပာင္းလဲလုိက္တ့ဲယာဥ္ လုိင္းစနစ္မွာ ယာဥ္လုိင္းေတြဟာ ၿမိဳ႕တြင္း မွာေတာ့ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းလာတာ ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ တျခားတျခားေသာ ၿမိဳ႕ ျပင္ေတြမွာေတာ့ ျဖတ္သန္းသြားလာတ့ဲကားေတြ မ်ားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္သူအေနနဲ႔ကလည္း ယခင္ မထသစနစ္လုိ အသုံးျပဳေနရ တာေတြေၾကာင့္ က်န္တ့ဲၿမိဳ႕ေတြမွာ ယာဥ္႐ႈပ္ ေထြးမႈကုိ သိသိသာသာ မေလ်ာ့ဘူးဆုိရင္ ေတာင္မွ စည္းကမ္းေတြလုိက္နာမႈေၾကာင့္ ယခင္မထသထက္စာရင္ေတာ့ အနည္းအ ငယ္ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။ စည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္မႈေတြ ရွိရင္ေတာ့ ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းဥပေဒအတုိင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

ဒါ႐ုိက္တာ ကုိတ႐ုတ္ေလး
(Power Eleven အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီလီမိတက္)

လက္ရွိအေနအထား YBS ယာဥ္လုိင္းေတြ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈေတြကုိေတာ့ ေက်နပ္အားရမႈေတြ မရွိေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသေလာက္ေတာ့ လုိအပ္ ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။ ေျပာ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခုေျပာင္းလဲလုိက္တ့ဲ အမ်ားပုိင္စနစ္ကုိ မက်င့္သုံးႏုိင္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မက်င့္သုံးႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အရင္ကစနစ္လုိပဲ ျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲဆုိေတာ့ အလုအယက္ေမာင္းတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီစနစ္ကုိ မသိနားမလည္တာေတြလည္းပါပါတယ္။ ပုဂၢလိက လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးေတြ ေတြ႕လာရပါတယ္။ အခုလုိမ်ဳိးေတြ လုပ္ေနၾကေတာ့ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လုိက္ေတြ ကလည္း ေငြရဖုိ႔အတြက္ကုိ ယခင္ကလုိပဲ ေငြရဖုိ႔အတြက္ပဲ လုပ္ေဆာင္လာၾကမွာျဖစ္ တယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ၾကတ့ဲအတြက္ ေၾကာင့္ အရင္လုိပဲ စနစ္ကျပန္ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္း မရွိလာႏုိင္ပါဘူး။ အရင္စနစ္အတုိင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလ့လာၾကည့္သေလာက္က ေတာ့ စၿပီးေျပးဆြဲတ့ဲ ပထမပတ္ေလာက္မွာပဲ ယာဥ္ေမာင္းေတြ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈရွိတာ ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ပတ္သုံးပတ္ ၾကာလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ အရင္စနစ္အတုိင္း ျပန္သြားေနတာေတြကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီ လုိပဲသြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါဘူး။ လက္ရွိေျပးဆြဲတ့ဲစနစ္မွာ စနစ္တက်လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ေျပာင္းလဲမႈ ေတြရွိလာမွာျဖစ္တယ္။ ယာဥ္ေၾကာေတြလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားမွာျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ယာဥ္လုိင္းေတြက စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ တာရွိပါတယ္။ သူတု႔ိေတြပဲ လုပ္ေဆာင္ေန လုိ႔ကေတာ့ ေျပာင္းလဲလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။အားလုံးက ေျပာင္းလဲၿပီး စနစ္တက်ေျပးဆြဲ မွသာ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္တယ္။ အခုပုံစံအတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ အရင္စနစ္အတုိင္းျပန္ျဖစ္ ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာစိုးထြန္း
(ဥကၠ႒၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း)

မထသကေန YBS စနစ္ကို ေျပာင္းတာ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းပဲ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရိွေနတဲ့အတြက္ အမ်ားရဲ႕ေထာက္ျပစရာျဖစ္သြား တယ္။ ဒါက ပထမတစ္ခ်က္ပါ။ ဒုတိယတစ္ ခ်က္ကေတာ့ ယာဥ္လိုင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရဟာ ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းျခင္း မရိွတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ဒါကလည္း အလြတ္ေျပာတာမဟုတ္ ပါဘူး။ လက္ရိွႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ ခဲြေဝေရး မေက်လည္မႈေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေျပာတာပါ။ ေနာက္တစ္ခု လမ္းေၾကာင္းဆဲြတာ။ အခ်ဳိ႕ေသာလမ္းေၾကာင္းေတြဟာ အဆင္မေျပဘူး။ ဒီလိုအသံေတြလည္း ထြက္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈဟာ ေကာင္းၿပီး လုိအပ္ခ်က္ေတြရိွေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ဦးသိန္းႏုိင္
(ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)

ကြၽန္ေတာ့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြကေတာ့ ေျပာၾကတယ္ဗ်။ အဆင္ေျပတယ္လို႔။ တခ်ဳိ႕ အဆင္မေျပဘူး ေျပာေနၾကတာကလည္း အခုိက္အတန္႔ပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ အဆင္ေျပ သြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္လို႔ ကားေတြက အရင္ လိုပဲ ၿပိဳင္ေမာင္းေနတယ္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ သတင္းေပးၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ YBS ကား မစီးဖူးေသးဘူး။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈပိုင္းကို ေျပာရရင္ေတာ့ အရင္တုန္းကေလာက္ မဆုိးေတာ့ဘူး။

ဦးေနလင္းေအာင္
(တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
သန္လ်င္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၁)

ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူေတြက ေျပာၾကတယ္ဗ်။ ယာဥ္လိုင္းေတြက အရင္လိုပဲ မေျပာင္းလဲေသးဘူး။ တစ္ခါတေလ ဂိတ္အဆံုးထိ မပို႔တာတုိ႔၊ ပိုက္ဆံပိုေတာင္း တာတုိ႔ လုပ္ၾကတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ေျပာတာကေတာ့ ႐ုံးတက္႐ုံးဆင္းခ်ိန္ ကားေတြက်ပ္တယ္။ လမ္း ၅ဝ ကေန ၿမိဳ႕ထဲ လာတဲ့အခါမွာလည္း ကားေလးေတြမ်ား ေတာ့ ေတာ္ေတာ္က်ပ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကေတာ့ ပိုၿပီးေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔ သိပ္မရိွပါဘူး။

ဦးရန္ေအာင္
(တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂)

YBS နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခံစားမႈကို ေျပာပါဆုိရင္ စိတ္ထဲ မသက္မသာခံစားေနရတယ္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရပါမယ္။ ဒါအမွန္အတိုင္းပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြေတာင္မွ နီးမွ သိတယ္။ ျပည္သူဆုိ ေျပာမေနေတာ့နဲ႔ဗ်ာ။ ေျပာင္းလဲမႈက ေကာင္း ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ လဲြေနတယ္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာေပါ့ေလ။ အရာအားလံုးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရထက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ပိုသိတာေတြ ရိွပါတယ္။ ပန္ကာေအာက္မွာ ထိုင္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းဆဲြလို႔ေတာ့ မရဘူးေလ။ အေျဖကေတာ့ မွတ္တုိင္ေတြ တလဲြ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ အစိုးရအေပၚ အေျခအေနေတြ ေပးေနရဲ႕ သားနဲ႔ ဘာလို႔အေကာင္းဆံုးမလုပ္တာလဲ ေမးခ်င္တယ္။ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးရေနတာပဲဗ်ာ။ အစိုးရဘက္မွာလည္း ဝန္းရံေနတဲ့ လူေဟာင္းေတြရိွတယ္ဗ်။ သူတုိ႔ေပးတဲ့အခ်က္ အလက္ေတြ အစိုးရက ယံုယံုၾကည္ၾကည္ယူ သံုးေနတာပဲ။ အဲဒီမွာ စၿပီး လဲြေတာ့တာပဲ။ ကြင္းဆင္းၿပီး လုပ္ရမွာေလ။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္
စားလွယ္ေတြကို ပူးေပါင္းဖို႔သာ ဖိတ္ေခၚရင္ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး သပ္သပ္ရပ္ရပ္သားနားသြားမယ္။ အခု အစိုးရလုပ္တဲ့ YBS စနစ္ဟာ လံုးဝကိုမေကာင္းဘူး။ အရာအားလံုး လဲြေခ်ာ္ ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ မေျပာဘူးေနာ္။ အ ခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အဆင္ေျပတယ္၊ အခ်ဳိ႕ေန ရာေတြမွာ အဆင္မေျပဘူး။ အစပုိင္းကာ လေတြလို သည္းခံၾကပါဦး၊ ေစာင့္ၾကပါဦးလို႔ ေျပာရမယ့္အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ခုခ်ိန္က။ ဒီစနစ္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္ခ်င္လြန္းလို႔ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့ၾကတာဗ်။ တကၠစီ သမားကအစ၊ လူငယ္ေလးေတြက အဆံုး။ ခုေျပာခ်င္တာက အစိုးရအေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေျဖရွာဖို႔ရယ္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ပဲလို ေတာ့တယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေရရွည္မွာ သူတုိ႔က သည္းခံၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။

ေပၚျပဴလာနယူးစ္အဖြဲ႔

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*