ကမၻာ့ေရတိမ္ေဒသစာရင္းဝင္ မုိးယြန္းႀကီးအင္းသို႔ ေဆာင္းရာသီတြင္ လာေရာက္ ေလ့လာသူ မ်ားလာ

ကမၻာ့ေရတိမ္ေဒသစာရင္းဝင္ မုိးယြန္းႀကီးအင္းသို႔ ေဆာင္းရာသီတြင္ လာေရာက္ ေလ့လာသူ မ်ားလာ
February 8, 2017 Asian Fame

11:51 am
ကမၻာ့ေရတိမ္ေဒသစာရင္းဝင္ မုိးယြန္းႀကီးအင္းသို႔ ေဆာင္းရာသီတြင္ လာေရာက္ ေလ့လာသူ မ်ားလာ

Moe Yun Gyi

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃

ပဲခူးတုိင္းရွိ မိုးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာသုိ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္ ေလ့လာသူ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။မိုးယြန္းႀကီးအင္းသည္ ကမၻာ့ အေရးႀကီးဆံုး ထိန္းသိမ္းရမည့္ ေရဝပ္ေဒသ (ြၽော်ေမ ွငအန)အျဖစ္ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး သဘာဝေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ အပန္းေျဖလာေရာက္သူမ်ားလာေၾကာင္း ၊ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္းရာသီတြင္ ေဆာင္းခို ငွက္မ်ဳိးစုံကုိ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ ျပည္ပဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း မိုး ယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ႐ံုးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚသင္းသင္းယုက ေျပာသည္။

မိုးယြန္းႀကီးအင္းသို႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းခရီးသည္ ၂၄ဝဝဝ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၂ဝဝ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ခရီးသည္ ၃ဝဝဝဝ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ၃ဝဝ ထိလာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ႐ုံးမွ သိရသည္။ အင္းသုိ႔ ေဆာင္းရာသီတြင္ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ား လာေရာက္ က်က္စား နားခုိေစေရးအတြက္ အ စာေရစာမ်ား ေပါမ်ားေအာင္ျပဳ လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ သားငွက္တိရစၧာန္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားမရိွေစ ေရးအတြက္ ပညာေပးျခင္းမ်ားပါ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

”ေရက်သြားတ့ဲ အခ်ိန္အခါမွာ လွ်ပ္စစ္ေလွ်ာ့တုိက္ ငါးဖမ္းတာ ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြ မရွိဖုိ႔ကုိ အင္းအတြင္းမွာ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ကင္းလွည့္ ထိန္းသိမ္းေရးေတြပါ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ငွက္ဖမ္းဆီး တာေတြ မရွိေစေရးကုိပါ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အနီးရွိ ေစ်းေတြမွာပါ ေရာင္းခ်တာေတြ မရွိဖုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးမႈေတြကုိပါ လုပ္ပါ တယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။ မုိးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာရိွ အပန္းေျဖ စခန္းကုိ လက္ရိွလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေရႊျပည္ေအးကုမၸဏီက သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆုိလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာ ေရာက္အပန္းေျဖသူမ်ား နားခိုရန္အတြက္ Family Room တည္းခိုခန္းမ်ား၊၂ဦးတည္းခုိႏုိင္ေသာ ေလွ ပံုသဏၭာန္ေရေပၚအိမ္ (Boat House) မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ နားေနခန္းမ်ား၊ ေရတိမ္ေဒသဆိုင္ ရာပညာေပးျပခန္းႏွင့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ျပခန္းမ်ားျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ ဦးမ်ိဳးသက္က မုိးယြန္းႀကီးအင္း အပန္းေျဖစခန္း လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းက လူသား ေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ့လုပ္တာျဖစ္တယ္။ အခုလုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတ့ဲအခ်ိန္မွာေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ သဘာဝတရား မေပ်ာက္တ့ဲခရီး သြားေနရာအျဖစ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

မုိးယြန္းႀကီးအင္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၆၉ ဒသမ ၂ မုိင္ ကြာ ေဝးၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ ရွိကာ ဧရိယာ စတုရန္းမုိင္ ၄ဝ က်ယ္ဝန္းသည္။ ယင္းအင္းအ တြင္း လာေရာက္က်က္စားေသာ ဌာေနေရေပ်ာ္ငွက္မ်ား ျဖစ္သည့္ စစၥလီ၊ မယ္ညိဳစသည့္ ငွက္မ်ဳိး ၅၃ မ်ဳိး၊ ဌာေနငွက္ ၃၅ မ်ဳိး၊ ငါးမ်ဳိး စိတ္ ၃ဝ မ်ဳိး၊ ကုန္းေနေရေန ႏွင့္ တြားသြားသတၱဝါ ၁၅ မ်ဳိး၊ လိပ္ မ်ဳိးစိတ္ ၂ မ်ဳိး၊ ကင္းလိပ္ ေခ်ာႏွင့္ ပုတ္သင္ညိဳ မ်ဳိးစိတ္ ၅ မ်ဳိးႏွင့္ အင္းဆက္လိပ္မ်ဳိးစိတ္ ၃၃ မ်ဳိးခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အင္းအတြင္းရွိ ေရေပ်ာ္ငွက္ မ်ား၊ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ားႏွင့္ ေရ တိမ္ေဂဟစနစ္မ်ားကုိ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမ မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒပုဒ္မ (၃၅) ၊ (၃၆) ႏွင့္ (၃၇) တုိ႔ျဖင့္ ကာကြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*