ျမန္မာ့စြမ္းအင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဂ်ပန္ စိတ္ဝင္စား

ျမန္မာ့စြမ္းအင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဂ်ပန္ စိတ္ဝင္စား
February 3, 2017 Asian Fame

11:29 am
ျမန္မာ့စြမ္းအင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဂ်ပန္ စိတ္ဝင္စား

Business1 copy

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ

ျမန္မာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ စြမ္းအင္၊ စိုက္ ပ်ိဳးေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္က႑ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ ဂ်ပန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား က အထူး စိတ္ဝင္စားၾကေၾကာင္း ဂ်ပန္ကုန္သည္ စက္မႈအသင္း (JCCI)    ဥကၠ႒Dr. Akio Mimura က UMFCCI-JCCI Economic Dialogue  အခမ္းအနားတြင္ ေျပာ သည္။

ျမန္မာ့တန္ဖိုးျမင့္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္မ်ား ဂ်ပန္သို႔တင္ပို႔ႏိုင္ ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းတြင္ သာမဟုတ္ဘဲ ႀကိတ္ခြဲ ထုပ္ပိုးျခင္း ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး နည္း စနစ္မ်ားတြင္ပါ ဂ်ပန္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား  တိုးျမႇင့္သြားရန္ ေတြ႕ ဆံုပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ စား ေသာက္ကုန္ အရည္အေသြးစံ ႏႈန္းျမင့္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ႏိုင္လွ်င္ အျခားမည္သည့္ႏိုင္ငံ သို႔မဆို တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္း ေအာင္က ေျပာသည္။

စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးလိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ လို အပ္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အျခားမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအ ေနမ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား နည္းေနေသးျခင္းျဖစ္   ေၾကာင္း Dr. Akio Mimura   ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာေအာင္သူရတုိ႔က ေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၇ဝ ဦး ခန္႔ပါဝင္ေသာ  JCCI  ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း ကုန္ သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌    ျမန္မာ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ တြင္Sojitz Corporation ၊ Daiwa Institute of Research ႏွင့္ ANA Holdings Inc.  တို႔မွ  ကိုယ္စားျပဳ ကာ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စား ေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း၊Soft Infrastructure ျဖစ္သည့္ စေတာ့ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ကို
အဆင့္   ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္သား ကြၽမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် ေရးတို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္  JCCI  တို႔ပူးေပါင္း၍ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိရာ ယမန္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*