အႏိုင္ရၾကၿပီးရင္ေရာ

အႏိုင္ရၾကၿပီးရင္ေရာ
February 3, 2017 Asian Fame

10:58 am
အႏိုင္ရၾကၿပီးရင္ေရာ

pc copy

Popular Choice  ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္  အမ်ားျပည္ သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခု ကိုျဖ စ္ေစ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္ လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္  မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးရ ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္   ေငြေၾကးအက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈတို႔ကို သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ကာလ ကေတာ့ အခုဇန္နဝါရီလ ၃ဝ ရက္ ေန႔မွာ စတင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကတည္းက ျပည္သူလူထုဘက္ ကို မ်က္ႏွာမမူခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ အခုျပည္သူလူထု ဘက္ ကို မ်က္ႏွာျပန္မူမယ့္အခ်ိန္ကာလ လို႔လည္း သေရာ္လိုက သေရာ္ႏိုင္ တဲ့ ကာလတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားဆံုး ေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳႏိုင္ခဲ့တဲ့ ”ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ၿပီ”လို႔ေၾကြးေက်ာ္တဲ့ အမ်ိဳး သားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပး မလား။ ယခင္ ၂ဝ၁ဝ အာဏာ ရပါတီ ”အေျပာင္းအလဲကို ဆက္ လက္ ေဖာ္ေဆာင္မည္” ဟု ဆို ေသာ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးကိုပဲ မဲေပး မ လား။ တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ကိုပဲမဲေပးမလား၊ မည္သူ႔ကို မဲေပး မလဲလို႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ စဥ္း စားေနၾကမွာ မလဲြပါဘူး။

အခုလည္း ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လာျပန္ပါၿပီ။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေနာက္ဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြအရ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြး   ေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ ၁၉ ေနရာရွိေနပါတယ္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၃ ေန ရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာ၊  တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ၇ ေနရာ  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၁၉ ေနရာကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အမ်ားဆံုးအေနနဲ႔ ၁၉ ေနရာလံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ အာဏာရပါတီNLDက ၁၈ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး  အ ျခားႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ခုကလည္း အမတ္ေနရာ ၁ ေနရာ၊ ၂ ေနရာ၊ ၃ ေနရာ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ိဳး ဝင္ ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ျပည္လံုး ကြၽတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အႏိုင္အ႐ႈံး ရလဒ္ဟာ သိသာထင္ရွားခဲ့ပါ တယ္။ ေဒၚေ အာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ ”ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ မဲဆြယ္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွာလည္း NLD ပါတီဟာ   ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

အဲဒီတုန္းကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြဆိုတာ ေျပာင္းလဲခ်င္ စိတ္ကလည္းမ်ား၊ ၿပီးေတာ့ကာ အနီနဲ႔ အစိမ္းတို႔ရဲ႕ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲရက္ နီးေလ ေလ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လာေလ ေလ ျဖစ္လာခဲ့ၾကေလေတာ့ကာ နဂိုကမွ ဘယ္လိုဆုံးျဖတ္ရ မွန္းမသိ ရတဲ့အထဲ လူကိုၾကည့္ၿပီး ေရြးဖို႔ရာ ခက္သည္ထက္ ခက္လာတာေပါ့။ ဥပမာေျပာရရင္ ကိုေက်ာ္သူတို႔လို လူမ်ဳိး ဝင္အေရြးခံ တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ပါတီကပဲ ဝင္အေရြးခံ သည္ ျဖစ္ေစ ေထာက္ခံမဲေတြ အျပည့္ရ မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကိုေက်ာ္သူနဲ႔ ကင္းတဲ့သူဆို တာ မရွိသေလာက္ ရွားေလေတာ့ကာ ကိုေက်ာ္သူေဟ့ ဆိုတာနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ စဥ္းစားစရာမလိုေလာက္ေအာင္   ေသခ်ာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေတြ႕အ ႀကံဳေတြ အေတာ္ေလးရွိေနၾကပါၿပီ။
ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ေတြမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဘယ္အမတ္ေတြက မဲဆႏၵရွင္ျပည္ သူေတြ မ်က္ႏွာ ျပန္ၾကည့္ခဲ့တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဘယ္ အမတ္ေတြက မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ ေတြ မ်က္ႏွာအိုးမည္းသုတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္တဲ့Óဏ္ စြမ္းေတြ ရရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီး NLD  အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီကာလ အတြင္း  NLD  အစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြထဲမွာ ျပည္သူေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ သ ေဘာက်ခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြရွိခဲ့ သလို၊ ပါတီအမတ္တခ်ိဳ ႕ေၾကာင့္ ပါတီ အေပၚ ေထာက္ခံသူျပည္သူေတြ ရဲ႕ စိတ္ၿငိဳျငင္မႈကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါ တယ္။

အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရင္ လည္း ေထာက္ခံမႈ /ေဝဖန္မႈေတြ သြက္သြက္ညံခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းက YBS အ ေျပာင္းအလဲ ၊ မဘသ ကိစၥ၊ ည ေစ်းတန္း ကိစၥ၊  မြန္ျပည္နယ္ အ တြင္းက က်ိဳက္ထီး႐ိုး ဘုရားကိစၥ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ပါတီကစစ္ေဆး တဲ့ကိစၥ စတဲ့အေရးေတြဟာ  NLD  ပါတီကို ျပည္သူေတြ ေထာက္ခံ/ ေဝဖန္မႈေတြနဲ႔ ပါတီၾကား အဆက္ မျပတ္သြားေစခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ ေနပါတယ္။

ဒါ့ အျပင္ NLD  ပါတီတြင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ေထာက္ခံ/ကန္႔ကြက္စရာ ကိစၥ ေတြ ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။

    ဒီထဲမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အတြင္းမွာသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ား ၾကား ေရာက္လာၿပီး အႏိုင္ရၿပီးက တည္းကေပ်ာက္ သြားသည္။ ေပး ထားေသာ ကတိကို ေမ့ထားသည္ ဟူေသာ အမတ္မ်ားကိစၥလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဒီလို အျဖစ္အပ်က္အေျပာင္း အလဲေတြ မ်ားစြာရွိခဲ့တဲ့ အာဏာရ သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းမွာ ထပ္မံက်င္းပတဲ့ ၾကားျဖတ္ေ ရြး ေကာက္ပြဲ မွာ ျပည္သူေတြ ၂ဝ၁၅ တုန္းကလို လူကိုမၾကည့္၊ ပါတီကို ပဲၾကည့္ၿပီး မဲေပးဦးမလားဆိုတာ ကေတာ့ သံုးသပ္ရခက္ေန တဲ့အ ေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္လည္း NLD  ဟာလက္ရွိ အာ ဏာရပါတီဆိုတဲ့ အားသာခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ ရွိေနဆဲ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားတဲ့  လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ေနရာေတြထဲ က စုစုေပါင္း ၁၁ ေနရာဟာ တိုင္း ရင္းသားမ်ားရဲ႕ ျပည္နယ္ေဒသေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲတုန္းက  NLD ေသာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳမႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ စတဲ့ ေဒသေတြ လည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။

အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြထဲကဆိုရင္ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္ႏွစ္လံုးမွာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဟာ ကစားကြက္   ေပ်ာက္ေနခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

ပါတီက ျပဳလုပ္တဲ့ ေဟာေျပာ ပြဲေတြ၊ ပုဂံဘုရားေတြ ငလ်င္ဒဏ္ သင့္စဥ္က လုပ္အားေပးခဲ့မႈ ျမင္ ကြင္းတခ်ိဳ႕၊ ပါတီဥကၠ႒သစ္ဦးသန္းေ ဌး ရဲ႕ တရားဝင္ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေပၚက ထုတ္ ျပန္ခ်က္နဲ႔ ေရးသားခ်က္အခ်ိဳ႕က လြဲရင္ က်န္တဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိ ေတြ႕ ဆက္ဆံ မႈအပိုင္းမွာ အား နည္းခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ အခု ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ဖို႔အခ်ိန္ နီးကပ္ေနတဲ့ကာလမွာ လည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါ တီဟာ လူ ျမင္ကြင္းကို ထြက္လာတာ မေတြ႕ ရွိရေသးပါဘူး။ အလားတူ ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြ ဆက္တုိက္ ခံခဲ့ရတဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြက္ ကေတာ့ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာလည္း  ကံေကာင္း ႏိုင္ပါ့မလား လို႔ ေမးခြန္းထုတ္လို႔ရ ေနပါတယ္။

ထူးထူးျခားျခားအေနနဲ႔ ထုတ္ ႏုတ္ရရင္ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ တုန္းက လူသိမ်ားခဲ့တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ   ေအး ေမာင္၊NDF ပါတီက ဦးခိုင္ေမာင္ ရည္ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အေနနဲ႔  ၾကည့္လို႔ရွိရင္လည္း အခုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားဆံုး အမတ္   ေနရာ ေလးေနရာကေန တစ္ေန ရာထိပဲ ဝင္ၿပိဳင္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အမတ္ေန ရာ ၁၁ ေနရာထိ ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္း သားနယ္ေျမေတြမွာNLD ပါတီ အႏိုင္ရဖို႔အေရးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ သက္ တမ္း ၁ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ အေပၚမွာ NLD  အေနနဲ႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အဆံုး အျဖတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲကေတာ့ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို အေရးတႀကီးလိုအပ္ ေနတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ပါတီကို ၾကည့္ၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

လာမယ့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ေနရာကို  အမတ္ေလာင္း ၉၅ ဦး က ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္  ၾကားျဖတ္   ေရြးေကာက္ပြဲကို ထပ္ၿပီး က်င္းပ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

မက်င္းပမီ ေရြးေကာက္ပြဲမဲ ဆြယ္ကာလ ဇန္နဝါရီလ ၃ဝ ရက္ ေန႔ကေန မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ထိ ရက္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ကာလ အတြင္း ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက အမတ္ေတြ  မဲဆႏၵနယ္ကို ဘယ္ လို ျပန္ေပၚလာမလဲ၊ ဘယ္လို ကတိေတြေပးၿပီး ဘယ္လိုတည္ မယ္၊ မတည္ဘူး။  ျပည္သူေတြ ဘယ္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ မဲေပးၾကမလဲဆို တာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

အခုအခါမွာတာ့  လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ေတြ အသီးသီးမွာ ဆူဆူ ညံညံနဲ႔ လူထုကိုၿပံဳးျပမယ့္၊ ကတိ ေတြေပးၾကမယ့္ အမတ္ေလာင္း   ေတြ ေပၚထြက္လို႔လာေနပါၿပီ။ အ ႏိုင္ရသြားၾကတဲ့ အခါမွာေရာ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*