အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ က်ပ္ ၄ ထရီလ်ံရွိ သုံးႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္

အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ က်ပ္ ၄ ထရီလ်ံရွိ သုံးႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္
February 3, 2017 Asian Fame

10:39 am
အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ က်ပ္ ၄ ထရီလ်ံရွိ သုံးႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္ (၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈) အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ က်ပ္ ၄ ထရီလ်ံရွိေနၿပီး သုံးႏွစ္အ တြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာ ရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ၄င္းက အ ထက္ပါ အတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေန ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားဧ။္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ သုံး စြဲရန္ လုိအပ္ေနသျဖင့္  ထုိသုိ႔လုိေငြ မ်ားျပားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

”တုိ႔မ်ားတုိင္းျပည္က ျပဳျပင္ စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။က်န္း မာေရး၊ ပညာေရးေတြမွာလည္း အသုံးစရိတ္ေတြ အမ်ားႀကီးလုိ တယ္။ လမ္းေတြ လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥ ေတြကအစ အသုံးျပဳဖုိ႔ လုိတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

လာမည့္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းခ်ဳပ္ ရေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆ ဒသမ ၇၈၆ ထရီလ်ံျဖစ္ၿပီး သုံးေငြက်ပ္မွာ ၂ဝ ဒသမ ၈၉၆ ထရီလ်ံျဖစ္သည့္ အတြက္ ၄ ထရီလ်ံေက်ာ္ လုိေငြျပ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ လုိေငြ မွာ ၃ ဒသမ ၉ထရီလ်ံျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျပည္   ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္ လုိေငြမွာ ၃ ဒသမ ၂ ထရီလ်ံ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၁ ဒသမ ၅၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဒုတိယ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အသုံးစရိတ္ ၁၃ ဒသမ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယ အမ်ားဆုံး ဘ႑ာေငြေတာင္းခံ ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ၅ ဒသမ ၁၆ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၈ ဒသမ ၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေတာင္းခံ ထားသည္။

ဘတ္ဂ်က္ အနည္းဆုံးေတာင္း ခံေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ႏုိင္ငံ   ေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ၿပီး အသုံးစရိတ္၏ ဝ ဒသမ ဝ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေတာင္းခံထား သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*