ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ Visa ပူးေပါင္း၍ အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ား ထုတ္မည္

ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ Visa ပူးေပါင္း၍ အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ား ထုတ္မည္
February 3, 2017 Asian Fame

11:51 am
ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ Visa ပူးေပါင္း၍ အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ား ထုတ္မည္

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃ဝ

ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ကမၻာ့ေငြေပးေခ် မႈဆုိင္ရာ နည္းပညာကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Visa  တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ အေၾကြးဝယ္ကတ္ မ်ားထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ၌ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ Classic Card ႏွင့္  Platinum Card ဟူ၍  ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကတ္မ်ားသည္ ျပည္ တြင္း၌ အသုံးျပဳေနေသာ ကတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကတ္ထုိးထည့္ျခင္းသာမက ေငြေပးေခ်မႈ အတြက္ လက္မွတ္မလုိဘဲ ကတ္ေပၚရွိ  POS Terminal  မ်ားကို ထိလုိက္႐ုံျဖင့္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကတ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္  လစဥ္ဝင္ေငြ အနည္းဆုံး က်ပ္ သုံးသိန္းရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ရန္ မလုိေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ရွင္၏ ေထာက္ခံစာ၊ အာမခံေပးသူႏွစ္ဦးႏွင့္ ဝင္ ေငြအခြန္ေဆာင္ထားသည့္ အေထာက္အ ထား စသည္မ်ား ထဲမွ ႏွစ္ခ်က္သာ လုိအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္၏ ကတ္ ဌာနမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚေဆြဇင္ ဝင္းက ေျပာသည္။

   ”ဒါ့အျပင္ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္ ေနသူေတြအေနနဲ႔ကလည္း  ခုိင္လုံတ့ဲအ ေထာက္အထားတင္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ ပါတယ္” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ကတ္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ က်ပ္ ၃ သိန္းမွ က်ပ္သိန္း ၅ဝ အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ အ သုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူမ်ားသည္ မိမိသုံးစြဲသည့္   ေငြပမာဏကုိ  ၄၅ ရက္ အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။              သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတုိးႏႈန္း ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ေနာက္က် ေၾကးမ်ားပါ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း  ေဒၚေဆြဇင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ကတ္သုံးစြဲသူ မ်ားသည္  ကမၻာတစ္ ဝန္းမွ Visa လက္ခံသည့္ အေရာင္းဆုိင္ ေပါင္း သန္း ၄ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေရာင္းဆုိင္ ၇ဝဝဝ တြင္ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  Visa Platinum  ကတ္အသုံးျပဳ သူမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအေရးေပၚ အကူအညီမ်ား ကုိလည္း ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ခရီးသြားလာမႈမ်ားအတြက္ ပုိမုိအ ဆင္ေျပႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္  အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ားသည္Debit   ကတ္မ်ားႏွင့္ မတူေသာေၾကာင့္ အ သုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ကတ္ကုိ ဂ႐ုတစုိက္ အသုံးျပဳ သင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔နည္းတူ ကတ္ အားစနစ္တက်သုံးစြဲတတ္ေစရန္၊ ကတ္ သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားကုိ သုံးစြဲသူမ်ား အတြက္ KBZ CreditSmart Campaign  မ်ားပါ ျပဳလုပ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင္မ ေျပမႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိေစရန္ ကေမၻာဇဘဏ္ သည္ Customer မ်ားကို ၄င္းတို႕၏ လက္ ရွိအေကာင့္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေငြေပးေခ် ႏိုင္ရန္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဘဏ္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြရွင္း တမ္းမွ ေငြပမာဏအား သံုးစြဲသူမ်ား၏ ကေမၻာဇအေကာင့္မွ သတ္မွတ္ရက္ ျပည့္ ခ်ိန္တြင္  အလိုေလ်ာက္ ထုတ္ႏုတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔  သြားေရာက္ ၍ ေငြသားျဖင့္ ေခ်းေငြဆပ္ ျခင္းျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔ ဘဏ္အေကာင့္မွတစ္ ဆင့္ ေခ်းေငြဆပ္ျခင္းျဖစ္ေစ  ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*