ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ Diebold Nixdorf တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ Diebold Nixdorf တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္မည္
February 2, 2017 Asian Fame

10:40 am
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ Diebold Nixdorf တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္မည္

(ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ)

ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေငြေၾကးပိုင္း ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းလုပ္ကုိင္ ေနေသာ Diebold Nixdorf  ကျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ ငန္းႏွင့္ လက္လီ (Retail) လုပ္ငန္း တို႔တြင္ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေန သည့္ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး ATMs  စက္မ်ားႏွင့္ အလားအလာ ရွိသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Diebold Nixdorf ၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည့္ ေကတုမတီ iSolutions  က ျပည္တြင္း အသံုးျပဳ သူ မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိရန္အတြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စနစ္သစ္ မ်ားကို ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း တြင္ စတင္ တပ္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ ၿပီးဆံုးရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

”ႀကီးထြားလာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ရဲ႕ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းပိုင္းမွာ ေစ်း ကြက္ေဝစုေတြ အမ်ားႀကီး ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္”ဟု Diebold Nixdorf  ၏အာရွပစိဖိတ္ ေစ်းကြက္ တာဝန္ခံအႀကီးတန္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Neil Emerson  ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ Diebold Nix­dorf သည္ CB ဘဏ္ကို ATM စက္ မ်ားတြင္ ကတ္သံုးစရာ မလိုဘဲ ေငြ ထုတ္ႏုိင္သည့္ နည္းစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးလ်က္ ရွိသည္။ ကတ္သံုး စရာမလိုသည့္ နည္းစနစ္မွာ သံုးစြဲ သူမ်ားက ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဖုန္း မွတစ္ဆင့္ပင္ နံပါတ္ကို ရယူၿပီး မိမိတုိ႔ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တျခားသူ တစ္ဦး အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ကတ္ သံုးစရာမလို ဘဲ ၄င္းတုိ႔၏ လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္ခု တည္းႏွင့္ပင္ ATM စက္မ်ား၌ ေငြမ်ား ထုတ္ယူႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ နည္းပညာသည္ သံုးစြဲသူ မ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ဆန္းသစ္သည့္ ေငြေပးေခ်မႈ ပံုစံသစ္ကို လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြသားျဖင့္ သံုးစြဲမႈႏႈန္းသည္ အလြန္ျမင့္မား လ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၅၃ သန္းေက်ာ္ ရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေငြေပးေခ်သည့္ ေနရာ၌ေငြသား ကို သာအဓိက ထား သံုးစဲြၾကသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈပိုင္း ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ လုပ္ငန္း ပိုင္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မွာလည္း အလြန္ အားေကာင္း လ်က္ရွိသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*