ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သြားရန္ ေလ့လာခုိင္းျခင္း မရွိေသး၍ ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးဟု ဆို

ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သြားရန္ ေလ့လာခုိင္းျခင္း မရွိေသး၍ ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးဟု ဆို
February 1, 2017 Asian Fame

10:48 am
ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သြားရန္ ေလ့လာခုိင္းျခင္း မရွိေသး၍ ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးဟု ဆို

စုိင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား ကိုယ္တိုင္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒျပင္ဆင္သြားရန္ ေလ့လာခုိင္း ျခင္းမ်ား မရွိေသးသည့္အတြက္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အား ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဝင္ လမ္းမေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးခင္ ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မရွင္က ေလာေလာဆယ္ သုံးသပ္ခ်က္ထဲ မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ သုံးသပ္တာ မပါေသး ပါဘူး” ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ဆုိ သည္။

ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေဝး ေခတၱရပ္နားခ်ိန္ တြင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥ ရပ္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ ဝင္းက ေပၚျပဴလာနယူးသုိ႔ ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပ ေဒအား လုံးဝျပင္ဆင္မႈမျပဳျခင္း မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သင့္ေတာ္ေသာ အ ခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္   ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာ သည္။

”ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြ အေနနဲ႔ သုံးသပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ ျမတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ထပ္ဆုိ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စိန္ေခၚမႈ မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္အ တြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမျပဳႏုိင္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က ထပ္ေျပာသည္။

”လက္ရွိကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိပါ တယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ ျမတ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြခ်ထား တယ္။ ဒီေဘာင္ေတြထဲမွာပဲ သြား ေနလုိ႔ ဒီကိစၥကေတာ့ အႀကီးအကဲ ေတြ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြက လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေလ့လာ ခုိင္းတာလည္း မရွိပါဘူး” ဟု ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသုံး သပ္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ထဲ တြင္ လည္း ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး မရွိေသး ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ဥပေဒ ၂ဝဝ ရွိေၾကာင္း ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ ဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေဝး တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာ္မရွင္က ေလာေလာဆယ္သုံးသပ္ခ်က္ထဲ မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ သုံးသပ္တာ မပါေသး ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြ အေနနဲ႔ သုံးသပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ ျမတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

လက္ရွိကေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြရွိပါ တယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြ ခ်ထား တယ္။ ဒီေဘာင္ေတြထဲမွာပဲ သြား ေနလုိ႔ ဒီကိစၥကေတာ့ အႀကီးအကဲ ေတြ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြက လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေလ့လာ ခုိင္းတာလည္း မရွိပါဘူး။ ေကာ္မ ရွင္ထဲမွာလည္း လက္ရွိေတာ့ ေဆြး   ေႏြးတာေတြမရွိေသးပါဘူး”ဟု သူ က ဆက္ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*