သတ္မွတ္ကာလၿပီးဆံုးေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည့္ရက္ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးျမႇင့္

သတ္မွတ္ကာလၿပီးဆံုးေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည့္ရက္ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးျမႇင့္
February 1, 2017 Asian Fame

2:09 pm
သတ္မွတ္ကာလၿပီးဆံုးေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ထပ္မံေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည့္ရက္ကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးျမႇင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေမာင္ေတာေေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပုံ-ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)

ရခိုင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေမာင္ေတာေေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပုံ-ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး)

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

သတ္မွတ္ကာလၿပီးဆံုး ေသာ္ လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာေသာ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ စံု စမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီ ရင္ခံစာတင္ျပရမည့္ရက္ကို  အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးျမႇင့္ လိုက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လ ၉ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္ျခား ေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ား အၾကမ္း ဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္အၿပီး ယင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အေပၚ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ အျဖစ္မွန္ေပၚေပါက္ေစေ ရး၊  ေနာင္အလားတူ အျဖစ္မ်ိဳး ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ဒုတိ ယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေ ကာ္မရွင္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တင္ ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထား ၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ အစီရင္ခံစာသည္ ပိုမိုျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္တိုးေတာင္း ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအာင္ ထြန္းသက္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္ သို႔ ေျပာသည္။

”ေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာတဲ့ ကိစၥ ေတြရွိတယ္ေလ။ ဒါေတြကိုျပန္ၿပီး စစ္ေဆးဖို႔၊ စံုစမ္းဖို႔ အခ်ိန္လိုတဲ့အ တြက္ အခ်ိန္တိုးေပးတဲ့သေဘာျဖစ္ ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာလည္း ပိုၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖစ္သြားဖို႔ အတြက္ ပါ” ဟု  ၄င္းက ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ ဧရိယာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ေမာင္ေတာ ေဒသသုိ႔ နယ္ေျမကြင္းဆင္းစစ္ေဆး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရလဒ္မ်ားကို  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

ယင္းသတင္း ထုတ္ျပန္မႈမ်ား အၿပီးတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခု လူမႈ ကြန္ရက္ ေပၚသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ကာ ယင္းအေပၚတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားျမႇင့္တက္ခဲ့သည္။

ယခု ေကာ္မရွင္၏ အခ်ိန္တိုး ေတာင္းသည့္ ကိစၥတြင္ ထပ္မံျဖစ္ ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ဟု ဆိုထားေ သာ္ လည္း တိက်သည့္အခ်ိန္ကာလ တစ္ခု သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေပ။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က    ”ျပန္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရဦးမွာဆို ေတာ့ ရက္သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိ တာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကာလတိုး ျမႇင့္ သတ္မွတ္ျခင္းကိစၥကို ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊ ၂ဝ/၂ဝ၁၇ ျဖင့္ ဇန္နဝါရီ လ ၃ဝ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*