ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္ တုိင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကိုမင္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္ တုိင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကိုမင္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
February 1, 2017 Asian Fame

2:15 pm
ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္ တုိင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကိုမင္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

U-Aung-Ko-Min-Interview ေဒသႀကီးႏွင့္ အနီးဆုံး သည္ကား ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးသည္ ပင္ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္ အသစ္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးလွ်င္ ရန္ကုန္ႏွင့္မျခား အေရးပါ စည္ကားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုျဖစ္လာေတာ့မည္ မွာ မလြဲေသခ်ာ လွေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားသူ ငါေျပာေန ၾကသလိုပင္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၏ သတင္းမ်ားကား ေအးလွပါ၏။ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တို႔ ဘာေတြ လုပ္ေနၾကသနည္း။ အဘယ္ သို႔ေသာ အေျပာင္းအလဲ မ်ား ျပည္သူေတြ အတြက္ လုပ္ေပးၿပီးၿပီနည္း။
တိုင္းေဒသႀကီး တိုးတက္ေရး အတြက္ အဘယ္သို႔ ေသာ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသနည္း။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ဟန္ခ်က ္မွ်တပါ၏ေလာ။ အစရွိသည့္ စာဖတ္ ပရိသတ္တို႔ သိခ်င္ေနသည္တို႔ကို ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ကိုမင္းအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ေတြကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ ေက်နပ္ အားရမႈ ရိွ ပါသလား။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ဒု တိယအႀကိမ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကို အထူးပဲ ေက်နပ္ အားရမႈ ရိွပါ တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ တစ္ႏွစ္ မျပည့္ခင္ သက္တမ္းေလး အတြင္းမွာပဲ လူထုအက်ဳိး တုိက္ ႐ိုက္ ခံစားရမယ့္ စည္ပင္သာယာ ေရး ဥပေဒကို အသစ္ ေရးဆဲြျပ ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့လို႔ပါ။ ဒါ့အျပင္ အျခား ေသာ အက်ဳိးရိွမယ့္ ဥပေဒေတြကို လည္း ျပင္ဆင္သြားဖို႔ အင္တုိက္ အားတုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အတြက္ အခုလို အားရတယ္လို႔ ေျပာရျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ ပင္သာယာေရး ဥပေဒကုိ အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆဲြႏုိင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ရရိွသြားမယ့့္ အက်ဳိးတစ္ခုကို  ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပရရင္ အရင္ တုန္းကဆုိ ကုိယ့္အိမ္ေရွ႕က ေရ ေျမာင္းကို ကိုယ့္ဘာသာ လုပ္ရ တယ္။ အခုေတာ့ ဌာနက လုပ္ ေပးေတာ့မယ္။ အျခား အျခားေသာ အက်ဳိးရိွမယ့္ ရလဒ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရိွပါေသးတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြး မႈ၊ အဆုိတင္မႈ၊ တုိင္းအစိုးရကို ေမးျမန္းမႈ စတာေတြကို ေပါင္း လိုက္ရင္ ဒုတိယအႀကိမ္ တုိင္း လႊတ္ေတာ္အေပၚ တုိင္းလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အထူးပဲ ေက်နပ္မႈရိွပါ တယ္။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းမႈ၊ အဆုိေတြ တင္သြင္းမႈ ဒီအပိုင္းေတြမွာ ဘယ္ လို က႑ ေတြ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပဲခူးတုိင္းက နယ္ေျမဧရိယာ အားျဖင့္ က်ယ္ဝန္း ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚေန ျပည္သူနဲ႔ ေက်းလက္ေန ျပည္သူေတြ ယွဥ္ ၾကည့္လိုက္ မယ္ ဆုိရင္ ေက်းလက္ ေန ျပည္သူက အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေက်းလက္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ကလည္း ႀကီးမားပါ တယ္။ အထူး လုိအပ္ေနတာက ေတာ့ လမ္းေကာင္းေကာင္း၊ တံ တားေကာင္းေကာင္း၊ စာသင္ ေက်ာင္း ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေက်း လက္ က်န္းမာေရး ဌာန ေကာင္း ေကာင္းတုိ႔ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ေက်း လက္ မီးရရိွေရး။ ဒါေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒါေတြရဖို႔ကိုပဲ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အဓိ ကထား ေမးၾကပါတယ္။ အဓိက ထား ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။

တုိင္းလႊတ္ေတာ္ အတြင္း လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ပူး ေပါင္းမႈ၊ ဒီအပိုင္း အေပၚ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ အျမင္ကို သိခ်င္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသား ဒီ မုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကေတာ့ အမ်ားဆံုးေပါ့ဗ်ာ။ ႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ၂ ဦးပါ တယ္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္ ကေတာ့ ၁၉ ဦးရိွတာေပါ့ ဗ်ာ။ အားလံုးဟာ စည္းစည္းလံုး လံုး ရိွၾကပါတယ္။ အမ်ားေကာင္း က်ဳိးရိွဖို႔၊ အမ်ား ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ အဆုိေတြ တင္တဲ့ အခါ တုိင္း ကန္႔ကြက္မယ့္ သူမရိွဘဲ အားလံုး ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ကုိယ္ စားလွယ္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းမႈဟာ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေနပါ တယ္။

အျခား ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေတြ အဆုိေတြတင္တဲ့ အေပၚ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈက ဘယ္လို ေတြ ရိွေနပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ပဲခူးတုိင္း လႊတ္ေတာ္မွာ အျခားပါ တီဆုိလို႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက ၂ ဦးပဲ ရိွ တယ္ဗ်။ တစ္ဦး ကလည္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္းေလ။ သူကလည္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ေတြ ေတာ့ တက္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ၂ ဦးစလံုး တင္တဲ့ အဆုိေတြ ကေတာ့ သိပ္မေတြ႕ရဘူး။ ကြၽန္ ေတာ့္အထင္ ရိွေတာင္ မရိွဘူးနဲ႔ တူတယ္။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ မတင္လာ တဲ့ အတြက္ ဒီေမးခြန္း အေပၚ ကြၽန္ေတာ္ေျဖဖို႔ အခက္အခဲရိွေန ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြ အဆုိေတြ ကို ခုထိ မတင္လာ ေသးတာလည္း မလုိအပ္လို႔ မတင္ေသးတာလို႔ ထင္ပါတယ္။ လုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ တင္ၾကမွာေပါ့ဗ်ာ။

လႊတ္ေတာ္မွာ လာေျဖၾကတဲ့ တုိင္း ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ အေျဖစကား။ ဒီအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေက်နပ္ အားရမႈ ရိွၾကရဲ႕ လား။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ရဲ႕ တာဝန္ကေတာ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာကုိ ေမးခြန္း ေတြ ေမးေပးရပါတယ္။ အဲဒီလို ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ အေပၚ တာဝန္ ရိွသူေတြက လာေျဖၾကတဲ့ အခါမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျဖေတြကို ေက်နပ္ အားရမႈရိွေပမယ့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျဖေတြ ကိုေတာ့ ေက်နပ္အား ရမႈ မရိွပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ကုိယ္ တုိင္လည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အေျဖေတြကို အားမရတဲ့ အတြက္ ဆက္စပ္ ေမးခြန္းေတြ ေမးရတယ္။ အဲဒီၾကားမွာ အဆင္ေျပတဲ့ အေျဖ ေတြလည္း ရၾကပါတယ္။

ပဲခူးတုိင္း အစိုးရက ပဲခူးက ျပည္သူ ေတြအတြက္ ဘာေတြမ်ား အေျပာင္း အလဲ လုပ္ေပးလိုက္ ၿပီးၿပီလဲ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ကိုယ္ တုိင္ ျမင္ေတြ႕ ခံစားလိုက္ရတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ကို ဆုိလိုတာပါ။

ေျပာင္းလဲမႈေတာ့ ရိွပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အားရတဲ့ ေျပာင္း လဲမႈပိုင္းကိုေတာ့ သိပ္ၿပီး သိသိ သာသာ မေတြ႕ရဘူး။ ဒီအေပၚ ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ နားလည္မႈေတာ့ ေပးထားတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆုိ ေတာ့ တုိင္းအစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္ေတြ ဆုိတာကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ကေန တက္သြားတာေလ ဗ်ာ။ အေတြ႕အႀကံဳပိုင္းမွာ လိုအပ္ ခ်က္ေတာ့ ရိွၾကတာေပါ့။ အခ်ိန္ တစ္ခု ေရာက္ရင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈ ကိုလုပ္ေပးႏုိင္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္က ေတာ့ ဒီလို ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

အျခား တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြေလာက္  ပဲခူးတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အလုပ္ လုပ္တာ မေတြ႕ရဘူးဆုိတဲ့ မွတ္ ခ်က္ စကားေတြကို ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚမွာ ေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚ ေနတယ္ဗ်။

ကြၽန္ေတာ္ ဒီအေပၚေတာ့ မွတ္ခ်က္ေပးဖို႔ေတာ့ ခက္တယ္။ သူလည္း လုပ္ေတာ့လုပ္ေနပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းပဲ တုိင္းတစ္ တုိင္းနဲ႔ တစ္တုိင္း၊ ျပည္နယ္ တစ္ခု နဲ႔တစ္ခု ကိုင္တြယ္ရပံုေတြ၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ရပံု ေတြဟာ မတူညီဘူးဗ်။ ဒီ ေတာ့ကာ ဘယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အလုပ္ လုပ္တယ္၊ ဘယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကေတာ့ အလုပ္မလုပ္ဘူး ဒီလို ေျပာဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ ခက္ခဲ ပါတယ္။ အခ်ိန္ေလး တစ္ခုေပးၿပီး ျပည္သူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေပး ပါဦး လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ ေတြက အလြန္ပဲ မ်ားျပားလြန္းလို႔ ပါ။

ပဲခူးတုိင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေစ်းတစ္ခု ကို စစ္ေဆးေရး သြားစဥ္ေျပာၾကား ခဲ့တဲ့ စကားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပင္မွာ ေဝဖန္ေန ၾကတဲ့ အသံ ေတြ ၾကားမိလားဗ်။

ပုစြန္ေတြ ေရာင္းမကုန္ရင္ ပုစြန္ေျခာက္ လုပ္ေရာင္းဆုိတဲ့ အေၾကာင္းလားဗ်။ ကြၽန္ေတာ္ လည္း အဲဒီ စကားလံုးေတြ ပါတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ ကို ၾကည့္လိုက္ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ၾကည့္လိုက္ရတဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တုိင္ ေျပာ ထားတဲ့ ဗီဒီယုိဖိုင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အဲဒီလို ေျပာခဲ့တယ္ ဆုိၿပီး ျပည္သူ တစ္ဦးက ျပန္ေျပာျပ တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ။ ဒီေတာ့ အဲဒီကိစၥ က ေျပာရခက္ပါတယ္။ တစ္ ဆင့္ ျပန္ေျပာျပတာ ဆုိေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ မေျပာကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ သင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဲဒီလို ေျပာခဲ့တယ္ ဆုိ ရင္ ေျပာေတာ့ မေျပာသင့္ ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ခုေျပာႏုိင္တာက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က စိတ္ထားအရမ္း ေကာင္းတယ္။ စကားေျပာ တဲ့အခါ မွာလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာတာ မ်ားတယ္။ တစ္ခါတေလ ဟာသေလးေတြ ညႇပ္ညႇပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔နဲ႔က အၿမဲတမ္း ဆက္ဆံမႈ ရိွတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေၾကာင္း ကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္းေကာင္း သိတယ္ ။ ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ိုးသား တဲ့ပုဂၢိဳလ္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖဲြ႕က တင္ျပလာတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းလႊတ္ေတာ္ က အေျခအတင္ ေဆြးေႏြး ရမႈေတြ ရိွ ပါသလား။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အလုပ္ဟာ ဥပေဒ ျပဳေရးနဲ႔ အစိုးရကို ထိန္း ေက်ာင္းေရး။ ဒ့ါအျပင္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာ အေလအလြင့္ မရိွေအာင္ လို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရပါ တယ္။ လုိတာထက္ ပိုၿပီး ေတာင္း တာေတြ၊ အက်ဳိးမရိွဘဲ ေတာင္း တာေတြ ရိွလာရင္ လည္း အထပ္ ထပ္ စိစစ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္သင့္ တာကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ ပစ္ရ ပါမယ္။ အဲဒီလို ျဖတ္ေတာက္တဲ့ အခါမွာလည္း တုိင္းအစိုးရ နဲ႔ ညိႇ ႏိႈင္းၿပီး ျဖတ္ေတာက္ပါတယ္။ ဥ ပမာတစ္ခုကို ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ေျပာရရင္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘတ္ ဂ်က္ ေငြစာရင္းထဲ မွာ ေန႔စဥ္ စီ မံကိန္းတစ္ခုကုိ တင္လာပါတယ္။ အက်ဳိး မရိွဘူးလား ဆုိေတာ့ အက်ဳိး ရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ဳိး နည္းနည္းပဲ ရိွၿပီး ႏွစ္စဥ္ အ႐ႈံး ေပၚေနတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ေနတ့ဲ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူ႔ အက်ဳိး ၾကည့္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ လိုက္ရပါတယ္။ ဒါေတြကုိေတာ့ တုိင္းအစိုးရက စိစစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ တုိင္ၾကားေရး ဌာနထံ တုိင္ၾကား လာၾကတဲ့ အထဲ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ အခ်ဳိ႕လည္း တုိင္ၾကား ခံထားၾကရ တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ အဆင္မေျပတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ တုိင္း ထဲမွာ ရိွေနတာလဲ။

လူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိတ္အေထြေထြ ေပါ့ဗ်ာ။ ေကာင္းတဲ့ လူလည္းရိွ သလို၊ ဆုိးတဲ့လူလည္း ရိွတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕က နားလည္မႈေတြ လဲြလို႔ တုိင္ တာေတြ လည္း ရိွပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ရိွတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြက ျပည္သူေတြကုိ နား လည္ေအာင္ ျပန္ရွင္းျပရမယ္။ ဒီ လိုေတြေတာ့ လုပ္ရမွာေပါ့။

ပဲခူးတုိင္း အတြင္း တရား ဥပေဒစိုး မိုးေရး အေျခအေန ဘယ္လိုရိွလဲ ဗ်။

သိပ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ မရိွေသး ပါဘူး။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဌာနဆုိင္ရာ ေတြနဲ႔ တရားေရး က႑ေတြဟာ ျပည္သူေတြ နဲ႔ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕ေန ၾကဆဲပါ။ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈ ေတြလည္း အရင္ အတုိင္းပဲ ရိွေန ဆဲပဲလို႔ ၾကားသိေနရပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ခုလို ေျဖေပးတာ ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္။

မင္းသုေအာင္ ေမးျမန္းတင္ဆက္သည္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*