မႏၲေလးႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၾကား ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ စစ္တမ္း ေကာက္မည္

မႏၲေလးႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၾကား ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ စစ္တမ္း ေကာက္မည္
January 26, 2017 Asian Fame

11:47 am
မႏၲေလးႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၾကား ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ စစ္တမ္း ေကာက္မည္

Dolphin

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ဝ

သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္မႏၲေလးၾကားရွိ လင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာအတြင္းလင္းပုိင္ ေကာင္ေရစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ (WCS) တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ဒုတိယပတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း (WCS) မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာသည္။

”ဗန္းေမာ္နဲ႔ မႏၲေလးကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကုိ တစ္ခါေကာက္ယူတာလုပ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ဘယ္ေလာက္ရွိေသးတယ္ ဆုိတာကုိ မသိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္ထဲအ ေကာင္ေရ စစ္တမ္းေကာက္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည့္ ကာလသည္ ေရနည္းကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လင္းပုိင္မ်ားသည္ ျမစ္ေၾကာင္းႀကီးမ်ား၌သာ အ မ်ားဆုံး စုေဝးေနထုိင္ေနမႈရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုိ ႏွစ္စဥ္ေရြး ခ်ယ္ကာ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ လင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရးဧရိ ယာျဖစ္ေသာ မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကားတြင္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္သြားေရာက္ၿပီး ကင္းလွည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေပး ဆုိင္းဘုတ္မ်ား စုိက္ထူျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း (WCS) မွ သိရသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးျခင္းသည္ အေကာင္ေရ တုိးပြားလာမႈမ်ားကုိ ျဖစ္လာေစၿပီး ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာအတြင္းသာမက အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေပါက္ဖြားမႈမ်ားကုိပါ ေတြ႕လာႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာသည္။

”အခုေကာက္ယူမယ့္ ေနရာေတြမွာေတာ့ အေကာင္တုိးလာမလား၊ နည္းသြားမလားဆုိတာေတာ့ ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး။ အေကာင္ေရတုိးလာဖုိ႔အတြက္က ထိန္း သိမ္းေရးဧရိယာေတြ တုိးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ တုိးလာဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိလာႏုိင္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။အဆုိပါလုပ္ငန္းကုိ ၁ဝ ရက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိနည္းတူ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ၿပီးပါက အနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လင္းပုိင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာေပးစာအုပ္မ်ားေဝျခင္း၊ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ားသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ မႏၲေလးႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၾကား ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကသည္။ ရခိုင္ကမ္း ေျမာင္ေဒသ၊ ၿမိတ္ကြၽန္းစုတို႔တြင္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္မ်ားကိုေတြ႕ရေသာ္လည္း မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကားတြင္သာ လူ ႏွင့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ပူးေပါင္းငါးဖမ္းသည့္ ဓေလ့ကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေလ့လာမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (WCS) ၏ ႏွစ္စဥ္စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈအရ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ မႏၱေလးၾကားတြင္ လင္းပိုင္ေကာင္ ေရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၆၃ ေကာင္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅၈ ေကာင္ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆၅ ေကာင္ရွိၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေသဆုံးသြားေသာ လင္းပုိင္ ၃ ေကာင္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*