မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္၂ဝ၁၇ ျဖစ္ေစသတည္း

မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္၂ဝ၁၇ ျဖစ္ေစသတည္း
January 26, 2017 Asian Fame

3:56 pm
မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္၂ဝ၁၇ ျဖစ္ေစသတည္း

2016 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးည December 31 ၏ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ ၁၂:၀၀ နာရီတိတိတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကန္ေတာ္ၾကီး ဥယ်ာဥ္ဝင္းအတြင္း၌ မီးပန္းမ်ား ဖြင့္ေဖာက္ရင္း ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုေနၾကပံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*