ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(အမိန္႔)မ်ားဘက္လိုက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ စြပ္စြဲျပစ္တင္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(အမိန္႔)မ်ားဘက္လိုက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ စြပ္စြဲျပစ္တင္
January 25, 2017 Asian Fame

1:46 pm
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္(အမိန္႔)မ်ားဘက္လိုက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ စြပ္စြဲျပစ္တင္

PNews

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကိစၥ အရပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ (အမိန္႔)မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈကို မလိုက္ဘဲ ဘက္လိုက္မႈတို႔ ရွိေနသည္ဟု အတိုက္အခံျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဘက္မွ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ေၾကာင္း သိရသည္။အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ေကာ္မရွင္ထံသို႔ မဲ႐ံႈးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ မေက်နပ္သည့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအခ်ိဳ႕တို႔က ေကာ္မရွင္ထံသို႔ ဥပေဒ ႏွင့္အညီကန္႔ကြက္လႊာမ်ားတင္ခဲ့ၾကသည္။

တင္သြင္းမႈအေရအတြက္ ၄၅ မႈ ရွိခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ၄၄ မႈကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းဆံုး ျဖတ္ခ်က္တို႔အေပၚ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သူတို႔က မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမႈေပါင္း ၄၅ မႈရွိသည့္အနက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဘက္က တိုင္တန္းထားမႈသည္ ၂၂ မႈ ရွိခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဘက္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးတိုင္ထားသည့္ ၂၂ မႈအနက္ ၂၁ မႈကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လည္း အဆံုးအျဖတ္ေပးသူတို႔၏ ေကာက္ခ်က္ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြား ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ”အက်ိဳးအေၾကာင္း တင္ျပတာေတြကို လက္မခံဘူး”ဟု ဦးပိုက္ေထြးက ေျပာသည္။ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးညြန္႔တင္က ေကာ္မရွင္သည္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ား အတိုင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုေျပာသည္။”ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ၿပီးေတာ့ ျပင္ပကဥပေဒတတ္ကြၽမ္းသူ၊ သူတို႔ေတြနဲ႔စစ္ေဆးတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေက်နပ္ရင္ အယူခံ ထပ္ဝင္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ပါတဲ့အဖြဲ႕က ထပ္စစ္ေပးတယ္”ဟု ဦးညြန္႔တင္က ဆိုသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲကန္႔ကြက္လႊာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ကထက္ မ်ားျပားခဲ့သည္။

၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ကန္႕ကြက္လႊာ ၂၉ မႈရွိခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက ၃ မႈသာအႏိုင္ရခဲ့သည္။အလားတူ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဘက္က ကန္႔ကြက္လႊာ ၄ မႈရွိၿပီး ၄ မႈလံုး႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးက ¤င္းတို႔ပါတီ အစိုးရအျဖစ္ တာဝန္ယူစဥ္က အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ မွ်မွ်တတျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ား အေပၚတြင္ ငဲ့ညႇာ၍စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အဖြဲ႔အစည္း အေပၚတြင္လည္း ပါတီဘက္က မည္သည့္ ဖိအားမွ်မေပးခဲ့ေၾကာင္းေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးညြန္႔တင္က ”အရင္ေရာ၊ အခုေရာ ဘက္လိုက္တာတို႔၊ ဘာတို႔ လံုးဝမရွိခဲ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*